Actiepunten van het CDA Echt-Susteren:  1. Creëren van werkgelegenheid met name voor eigen inwoners.
  2. In elke kern en wijk een eigen gemeenschapshuis of ontmoetingscentrum.
  3. Maximale ondersteuning van het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties ter stimulering van de plaatselijke tradities en cultuur.
  4. Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden onder het Limburgs gemiddelde.
  5. Erkenning van de landbouw als belangrijke economische motor in het buitengebied.
  6. Tegengaan van de komst en huisvesting van illegale buitenlandse arbeidskrachten door gemeentelijke regelgeving.
  7. Politieorganisatie op gemeentelijk niveau voor een betere aanpak van de plaatselijke criminaliteit.
  8. Ouderen meer mogelijkheden bieden om in eigen dorp en omgeving te blijven wonen door “zorg in eigen dorp” nog beter te organiseren.
  9. Toekomstige woningbouw beter afstemmen op jongeren (starterswoningen) en ouderen (zorgwoningen).
  10. Ontwikkelen van plannen op maat voor winkelgebieden en bedrijventerreinen waardoor leegstand en verloedering beter kan worden tegengegaan.


Of contact via email webmaster