CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2004archief 2006 >>>

Archief 2005

CDA Echt-Susteren24-12-2005
Kerst- en Nieuwjaarsgroet.

Kerstspecial


Lijsttrekker24-11-2005
Peter Pustjens lijsttrekker.

Peter Pustjens lijsttrekker
CDA logo
Echt-Susteren

Peter Pustjens lijsttrekker

Peter Pustjens is door de ledenvergadering op 14 november j.l. weer unaniem gekozen tot lijsttrekker van het CDA Echt-Susteren. Reeds vanaf 1986 is Peter Pustjens actief in de politiek; als gemeenteraadslid en fractieleider in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Susteren, als lid van Provinciale Staten van Limburg en sinds 1 januari 2003 als wethouder van de nieuwe gemeente Echt-Susteren.
Het CDA bezet momenteel in de gemeenteraad 6 zetels en maakt deel uit van de coalitie In het college van burgemeester en wethouders levert het CDA twee van de zes wethouders, te weten Peter Pustjens en Pierre Wolters. Voor de lijsttrekker is het duidelijk dat het CDA weer een bijdrage wil leveren aan het bestuur van deze gemeente. Daarbij staat het CDA een stabiel politiek klimaat voor. Ook in de achterliggende periode heeft het CDA altijd gekozen voor deze politieke stabiliteit, ook in tijden dat het moeilijk ging.
Volgens de lijsttrekker is in de fusiegemeente Echt-Susteren in korte tijd reeds veel bereikt, zonder forse belastingverhogingen.Voor Koningsbosch is een Dorpomgevingsverbeterplan in voorbereiding, op de Slek verrijst een splinter nieuwe basisschool, het Bisschoppelijk College Echt wordt uitgebreid met een nieuw VMBO-gebouw, voor Pey en Susteren wordt gewerkt aan een centrumplan, het subsidiebeleid voor het verenigingsleven is geharmoniseerd en er is een minimabeleid gerealiseerd.
Uiteraard zullen in de komende raadsperiode nog veel zaken de aandacht verdienen en om een oplossing vragen.
De lijsttrekker denkt hierbij aan de zaalproblematiek in Echt, het wegenonderhoud dat spoedig verbetering behoeft en in Maria Hoop als speciaal probleem wordt ervaren, de ontwikkelingen rondom St. Joost (bedrijventerrein, crossterrein), Koningsbosch (delfstoffenwinning), woningbouw in de kleine kernen (o.a. Dieteren, Roosteren, Maria Hoop) en het parkeerprobleem in Illikhoven.
Peter Pustjens onderkent dat de problemen niet altijd gemakkelijk oplosbaar zijn. Wel deelt de lijsttrekker gedreven mee dat het CDA de problemen niet schuwt en zich ook in de nieuwe raadsperiode voor de volle 100% wil inzetten voor de inwoners van deze levende gemeente Echt-Susteren.

Echt-Susteren
De levende gemeente
Knooppunt van Limburg
Fractieleider Peter Pustjens met achterban tijdens Algemene Leden Vergadering
Peter Pustjens als kersverse lijsttrekker, te midden van zijn
achterban tijdens de ledenvergadering.

CDJA10-11-2005
CDJA stelt zich voor.

De tijden veranderen en de omgeving verandert. Anderen nemen veel beslissingen over en voor de jongeren. Dat heeft Juliën Penders, Bart Wagemans en Rik Mestrom aan het denken gezet. Onder aanvoering van Juliën Penders hebben zij jongeren benaderd en hebben zij gediscussieerd over veel voorkomende zaken. Snel kwamen zij tot de conclusie dat de jongeren hun krachten moesten bundelen om van zich te laten horen en gehoord te worden. Zij togen op pad en wisten een groep te formeren van 32 jongeren. Deze jongeren komen uit diverse kernen van de gemeente Echt-Susteren, zoals Slek, Echt, Dieteren, Susteren, Nieuwstadt en St. Joost. Samen hebben zij het CDJA Echt-Susteren opgericht.
Juliën, Bart en Rik vormen de kern van de groep. Juliën Penders is de woordvoerder en trekker van de groep. Onlangs waren zij met diverse jongeren samengekomen om in een gezellige omgeving een gemeenschappelijk programma en aktieplan op te stellen. Hoewel de jongens in overtal zijn, zijn ook de meiden van de partij. Juliën deelde mee dat het niet lang meer zal duren, dat de jongeren hun visie op een aantal maatschappelijke aspecten zullen laten horen. Ben je geïnteresseerd, spreekt je dit aan, neem dan gerust contact op met een van de jongeren op de foto die je kent.

De CDJA jongeren uit Echt-Susteren onder leiding van Juliën Penders (midden met voorzittershamer) bijeen om hun plannen verder uit te stippelen.

Spoorwegovergang Neerveldsweg21-10-2005
Spoorwegovergang Neerveldsweg blijft open.

Het heeft veel vergaderzweet gekost. Het heeft een tijd geduurd. Het heeft veel stof doen opwaaien, maar het is dan eindelijk gelukt. De overweg aan de Neerveldsweg in Nieuwstadt blijft open tot april 2007. “We zijn er nog niet. ”, zegt CDA-raadslid, tevens inwoner van Nieuwstadt, Raymond Schlössels: “We moeten de vinger aan de pols houden. Voor april 2007 moeten we een definitieve oplossing hebben.” Ook raadslid Martijn van Helvert is blij met de afspraak die de gemeente met ProRail heeft kunnen maken. “ Ik ben blij dat de gemeente niet zomaar heeft gedaan wat ProRail zegt.” In de afgelopen maanden hebben de beide raadsleden nauw contact gehouden met collega-politici in de Provincie en in Den Haag. Dit was ook wel nodig om alle overheden op één lijn te krijgen. Raymond Schlössels: “We hebben iedereen ervan kunnen overtuigen dat voor Nieuwstadt een goede oplossing moest komen. Dat zijn we ook aan de inwoners van Nieuwstadt verplicht. De raad van de voormalige gemeente Susteren heeft destijds aangegeven dat, indien de overweg aan de Neerveldsweg gesloten zou worden, de gemeente zou voorzien in een alternatief.” Dat alternatief kan de veelbesproken tunnelvariant zijn. Maar wellicht hoeft de tunnel er niet te komen. De beide raadsleden zijn zeer tevreden met de uitspraken van het Limburgse Tweede Kamerlid voor het CDA, Ger Koopmans. Koopmans zei namelijk in het debat vorige week dat in Nieuwstadt gekozen moest worden voor een goedkopere oplossing. Het openhouden van de overweg, door bijvoorbeeld een AHOB, zou veel goedkoper zijn dan een tunnel. “Ik ben heel blij met deze uitspraak in Den Haag.”, zegt Martijn: “Dat wil namelijk zeggen dat alle deuren nu openstaan om de overweg definitief open te houden. Wij zetten in op de tunnel zolang de Minister eist dat de overweg verdwijnt. Indien de Minister ingaat op de woorden van Ger Koopmans, dan hoeft de tunnel er niet te komen.”
Het hele overwegverhaal heeft de gemoederen in Nieuwstadt lange tijd en heftig beroerd. “En hopelijk blijft dat ook het geval.”, zegt Martijn van Helvert: “Immers, we moeten nog zorgen dat tot in lengte van dagen gewandeld en gerecreëerd kan worden in de bossen rondom Nieuwstadt. Daarom vind ik het ook niet meer dan logisch dat inwoners van Nieuwstadt zich behoorlijk zorgen hebben gemaakt in de afgelopen maanden. Het zag er even beroerd uit. Stel je voor als die overweg voortijdig dicht was geweest. Dat was voor ons onaanvaardbaar.”
Uit angst dat de overweg dicht zou gaan hebben veel inwoners van Nieuwstadt bezwaarschriften geschreven en er zijn inwoners en groeperingen naar de rechter gestapt. “Dat kan ik me goed voorstellen.”, zegt Martijn: “ Ik ben echter politicus en probeer via de politiek mijn doel te bereiken. We hebben met onze fracties alle betrokkenen met argumenten proberen te overtuigen dat een opheffen van de overweg zonder alternatief onaanvaardbaar was. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het verkeerd zou aflopen. Als je met gezond verstand nadenkt, zie je toch meteen in welke richting de oplossing gevonden moet worden.” Ook Raymond vindt dat de goede weg bewandeld is: “Als er dreigende wolken boven Nieuwstadt verschijnen, kun je wild om je heen gaan slaan en iedereen de schuld proberen te geven van vermeende fouten. Ik kies echter liever voor de tactiek om rustig te bekijken welke mensen je aan tafel dient uit te nodigen om tot een goede oplossing te komen. We zagen al snel dat je voor een oplossing de gemeente, de Provincie en het Rijk, evenals het Waterschap en ProRail nodig zou hebben. De gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen om met deze groep aan tafel te gaan.”


Het gevolg, zo heeft u kunnen lezen in de krant, is dat de overweg openblijft tot april 2007. De raadsleden kunnen dus tevreden achterover gaan leunen. “Absoluut niet!”, roepen beide raadsleden tegelijk. “We blijven ons inzetten voor de inwoners van Nieuwstadt.” Duidelijk is voor beide raadsleden dat de klus nog niet helemaal geklaard is. “Nee, zeker niet. We moeten gaan werken aan een blijvende oplossing. De gesprekspartners moeten met elkaar aan tafel blijven. De onderhandelingsboog van de gemeente moet nog gespannen blijven.” Raymond Schlössels en Martijn van Helvert zijn bereid om aan die boog te blijven trekken. “De klus is nog niet geklaard, maar het behaalde resultaat schept vertrouwen!”

Wilt u constructief meedenken over de kansen en bedreigingen voor Nieuwstadt? Kijk op www.cdaechtsusteren.nl of neem contact op met het CDA-ers Nieuwstadt (Raymond Schlössels en Martijn van Helvert)

Geboren20-10-2005
Raadslid Martijn van Helvert opnieuw vader.

Matthijs van Helvert geboren!
In de vroege ochtend van 20 oktober 2005 zijn Martijn van Helvert en zijn vrouw Yvonne opnieuw vader en moeder geworden. Om 06:20 uur werd Matthijs thuis geboren aan de Wijnstraat 15 in Susteren, als een gezonde jongen van 3700 gram en 50 centimeter lang. Matthijs is het broertje van Joke.
Op de foto zie je de trotste vader die zijn pasgeboren zoon vasthoudt.

Martijn en Yvonne zijn heel blij met de aanwinst: “We zijn erg blij met dit gezonde kindje. Het is echt een wonder als we Matthijs zien spartelen. Het is haast niet voor te stellen dat het kindje een paar uur geleden nog in de buik van zijn moeder zat.”
Moeder Yvonne maakt het zeer goed. De bevalling is goed verlopen. Martijn is heel trots: “Het is geweldig wat Yvonne gepresteerd heeft. Ze is een echte baarkampioen. De bevalling ging erg snel, omdat Yvonne rustig bleef.”
Omdat de bevalling erg snel ging heeft Yvonne nu wel nog wat last van naweeën. “De mooie jongen naast mij verzacht de pijn.”, zegt een vermoeide, maar gelukkige Yvonne. (Yvonne doelt niet op Martijn. Red.)


Zorgtoeslag15-10-2005
CDA Echt-Susteren biedt hulp bij invullen formulier zorgtoeslag

Formulier zorgtoeslag moeilijk?
CDA biedt hulp

Een groot aantal mensen blijkt problemen te hebben met het invullen van het formulier voor de aanvraag van de zorgtoeslag. Dit formulier moet voor 1 november zijn ingeleverd om in december de eerste zorgtoeslag uitgekeerd te krijgen.
Tot 1 april 2007 kunt u met terugwerkende kracht de u toekomende zorgtoeslag aanvragen.

Het CDA wil u helpen met het invullen van het formulier en organiseert daarvoor twee bijeenkomsten waar het formulier (gratis) ter plekke voor u wordt ingevuld.
Bij grote drukte kunt u het formulier ter plaatse inleveren en het CDA zorgt voor de verdere afhandeling. Het formulier wordt dan binnen een week ingevuld en opgestuurd of bij u thuis bezorgd al naar gelang u dat aangeeft. Waar kunt u terecht:
Susteren; maandag 17-10-2005 vanaf 19.30 uur in Zaal Mirage.
Echt ; donderdag 27-10-2005 vanaf 19.30 uur in Bruin Café Loek Willems

Wat moet u meenemen:

 • Uw belastingaanslag 2004 of uw kopie van uw ingevuld belastingformulier 2004 (voor het maken van een schatting van uw inkomen 2006). Kunt u dit niet meer vinden, neem dan uw laatste loonstrookje mee.
 • Als u samenwoont of getrouwd bent ook de gegevens van uw partner.
 • Uw betaalrekeningnummer van bank of giro waarop de zorgtoeslag gestort moet worden.

Bent u beide datums verhinderd en u zit toch om hulp verlegen, neem dan contact op met
Jos Beckers (0475-485160) of Peter Cox (046-4492447).

Jubileum CDAseptember 2005
Jubileumboottocht over Maas en bezoek aan Echt-Susteren

Jarig CDA-Limburg doet Echt aan.

September was de feestmaand voor het CDA-Limburg. Het 25-jarig jubileum werd luister bijgezet. Vanuit Maastricht en vanuit Venlo voer een jubileumboot met feestelingen naar Roermond waar een gezellige feestavond in Oolderhof in het verschiet lag.
De CDA-afdeling Echt-Susteren had echter een verrassing voor haar collega feestgangers in petto. Met de kapitein van de jubileumboot uit Maastricht was afgesproken dat hij zou aanmeren aan de kade van de haven van Echt.


Gedeputeerde Herman Vrehen en wethouder Peter Pustjens (r)
ontvangen minister Maria van der Hoeven op de kade te Echt.

Daar stond de frisdrank, spek met eieren en de muziek klaar. De brandweer van Echt begroette de jubileumboot met een mooie waterfontein. CDA-Limburg voorzitter Theo Bovens nodigde de feestelingen uit om te Echt aan wal te gaan voor een drankje en een hapje. Een goed gevulde kade te Echt was het gevolg. Trouwe CDA-leden met familieleden en opvallend veel jongeren waren op de kade aanwezig. Vele politici gaven acte de presence waaronder minister Maria van der Hoeven, de kamerleden Jos Hessels en Ine Aasted-Madsen, gedeputeerde Herman Vrehen en vele wethouders en raadsleden. Diverse sprekers brachten hulde aan het CDA en het CDA-Limburg en CDA-Echt-Susteren in het bijzonder. Niemand minder dan ons aller bekendste buutreedner Pierre Cnoops gaf een humoristische noot aan dit kadefeest. Vervolgens scheepten de feestgangers in en voeren naar Roermond om het feest voort te zetten.CDA-Limburg voorzitter Theo Bovens begroet de feestelingen op de kade te Echt.

Neerveldsweg21-09-2005
Brief van CDA raadslid Martijn van Helvert aan College van B&W Echt-Susteren

ONDERWERP: SLUITING SPOORWEGOVERGANG NEERVELDSWEG

Susteren, 21 september 2005

Met enige verbazing hebben we in de krant moeten lezen dat, ondanks de opdracht van de Minister aan Prorail en onze gemeente om samen te praten over andere opties dan alleen sluiting van de spoorwegovergang Neerveldsweg, een voorlichtster van de gemeente laat weten dat er nog geen nieuw overleg heeft plaatsgevonden..

Dit heeft mij zeer verbaasd, omdat tijdens het bezoek van CDA-leden van de Tweede Kamer aan de overgang Neerveldsweg, ook al is aangegeven dat het wellicht mogelijk zal zijn om deze overweg open te laten. Vooral gezien het gebruik door alleen voetgangers en fietsers heeft deze overweg waarschijnlijk geen hoge prioriteit bij het Rijk, wat betreft het sluiten van overwegen. De prioriteit ligt namelijk vooral bij overwegen waar gebruik wordt gemaakt door autoverkeer en dit is bij de Neerveldsweg niet het geval.

Wellicht kan bij enige aandrang deze overweg nog een lange tijd worden opengehouden. Alleen al vanwege het kostenaspect moet hierop fors worden ingezet. Tegelijkertijd kan dan aan het "tunnelalternatief" toch verder gewerkt worden, zonder dat daar de tijdsdruk veel te hoog wordt.

Zoals in de raadsvergadering gemeld werd door de CDA-fractie, moet het college inzetten op een "twee-sporen-beleid". Aan de ene kant de overweg open proberen te houden via onderhandelingen en aan de andere kant doorwerken aan het "tunnelalternatief".

Echter, tot op heden is er nog geen overleg geweest met ProRail over het openhouden van de overweg.
Ik verzoek het college daarom vriendelijk, maar ook met klem, conform eerder gedane toezeggingen door de betreffende wethouder hierover, met ProRail nadrukkelijk en met spoed te overleggen. Immers, de inwoners van Nieuwstadt hebben recht op een gemeente die haar beloften nakomt.

Hopende op een spoedige en heldere reactie, niet alleen in mijn richting, maar vooral ook in de richting van ProRail, sluit ik af met de vriendelijke groet,Martijn van Helvert

Raadslid CDA Echt-Susteren

CDA.26-08-2005
Jubileumdag CDA Limburg in het kader van haar 25-jarig bestaan!

Op 17 september zal het CDA-Limburg haar zilveren jubileum feestelijk vieren. Dat wordt gedaan met een boottocht op de Maas. Tijdens die reis wordt een programma geboden van live-muziek, kinderactiviteiten, politiek café en interessante ontmoetingen. Een ideaal programma om ook het hele gezin erbij te betrekken en belangstellenden. Op de opstapplaatsen zullen 6 lokale afdelingen zorgen dat er voor de mensen aan wal voldoende te beleven is. We sluiten de dag af met een feest. U bent van harte welkom, zowel op de kant, maar zeker op een van de boot-etappes.

Een van deze tussenstops zal zijn in het gebied van CDA Echt-Susteren en wel in Echt aan de kade van het Julianakanaal. Alle leden en sympathisanten zijn van harte welkom evenals hun familieleden.
Tevens zal het CDJA afdeling Echt-Susteren zich hier presenteren.
Dus tot ziens op 17 september.!!

Körbusch.22-08-2005
Körbusch moet natuurgebied blijven.

Nu de gemoederen rond de plannen om een hippisch centrum op te richten, vlakbij het natuurgebied de Körbusch, zijn bedaard dwaalt toch nog altijd het spook rond van “Wat brengt de toekomst?”. Een terechte vraag, want het gebied waar de manege gepland was heeft nog altijd een zodanige bestemming dat nieuwe aanvragen om het gebied commercieel te ontwikkelen te verwachten zijn. Als CDA-fractie vinden we echter dat dit nooit mag gebeuren als we de inwoners van onze gemeente die de informatieavond in juli hebben bezocht serieus willen nemen.
Toen kwamen immers twee zaken zeer nadrukkelijk naar voren.
Eerstens, dat genoeg inwoners van Susteren de Körbusch een dermate waardevol natuurgebied vinden dat dit moet worden beschermd en niet mag worden aangetast of bedreigd door commerciële activiteiten en hiermee gepaard gaande overlast, waardoor de rust in het gebied wordt verstoord.
Ten tweede dat het grote parkeerterrein van de vroegere firma Philippen als een aantasting van het landelijk karakter van het gebied wordt gezien en eigenlijk verwijderd zou moeten worden. Ook voor de aanleg van dit terrein is er nooit enige draagvlak geweest onder de bevolking.
Daar waar steeds begrip wordt gevraagd voor de economische belangen van bepaalde projecten en waar de natuur dan maar moet wijken om in het gunstigste geval elders gecompenseerd te worden is het nu de gelegenheid om het gebied terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat, zeker nu er geen economische activiteiten meer plaatsvinden.
Tevens om de criticasters die beweren dat na de verkiezingen het gebied alsnog ontwikkeld zal worden de mond te snoeren en de politieke geloofwaardigheid te behouden roepen wij als CDA het College op om:

 1. Het bestemmingsplan in het gebied rond de Körbusch zodanig te wijzigen dat het niet meer mogelijk is om daar in de toekomst welke commerciële activiteiten, behalve landbouw, dan ook te ontplooien, zodat de rust in de Körbusch en het voortbestaan van dit natuurgebied ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

 2. In overleg te treden met de huidige eigenaar van het grote parkeerterrein van de vroegere firma Philippen en de Provincie om te komen tot verwijdering van de grote geasfalteerde vlakte. De kosten die ermee gemoeid zijn om de grond van zijn asfaltlaag te ontdoen en weer terug te brengen in zijn natuurlijke staat kunnen in overleg met de Provincie wellicht gedekt worden door de uitgifte van enkele bouwkavels ter plaatse langs de Baakhoverweg, maar ook niet meer dan nodig om het beoogde doel te realiseren: verwijderen van het parkeerterrein.


Namens het CDA,

Drs. P. Cox


Tunnel Heide9-08-2005
Tweede-Kamerleden Jos Hessels en Ger Koopmans op werkbezoek in onze gemeente.

Dinsdag 2 augustus hebben de Tweede-Kamerleden Jos Hessels en Ger Koopmans een werkbezoek aan onze gemeente gebracht, waarbij onder andere de Julianatunnel is bezocht.
Naast een aantal raadsleden van het CDA was ook de helft van het College en gedeputeerde Vrehen aanwezig.
Unaniem is men van mening dat de verkeerssituatie onveilig is en er iets moet gebeuren.
Om het probleem van de Julianatunnel echter in de Haagse politiek onder de aandacht te brengen is een visie vereist hoe de tunnel zelf, maar ook het gebied er rondom heen, opnieuw moet worden ingericht. Pas als de visie er ligt kan ook een kostenberekening van het hele project worden gemaakt. Gezien het feit dat de huizen langs de Wilhelminalaan en de Marialaan in de nabije toekomst worden gesloopt en worden vervangen door meer bijdetijdse woningen is nu het uitgelezen moment om een visie te ontwikkelen omtrent de infrastructuur van het hele gebied in en rondom de Julianatunnel.
Omdat ook volgens de Kamerleden Koopmans en Hessels de grote hoeveelheid, weliswaar vervuilde, grond rond de railverbinding een sleutelrol kan spelen bij het verwerven van voldoende financiële middelen en gronden om het project te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er op korte termijn een projectgroep wordt geformeerd, waarin naast de gemeente en Prorail ook de Provincie is vertegenwoordigd.
Uiteraard is het raadzaam om bij deze visieontwikkeling nauw contact te houden met de verschillende buurtverenigingen om een breed gedragen visie te krijgen.

Er moet NU echt iets gebeuren, want het is triest te moeten constateren dat de afgelopen 25 jaar verschillende raadsleden voor mij al hebben gepleit om de verkeerssituatie rond de Julianatunnel te verbeteren, maar geen enkel resultaat hebben weten te boeken.

Hoogachtend,

Drs. P. Cox
Raadslid namens het CDA

Tienpuntenplan Nieuwstadt21-05-2005 / juli 2005
Tienpuntenplan Nieuwstadt gepresenteerd door CDA raadsleden Raymond Schlössels en Martijn van Helvert.

TIEN-puntenplan CDA voor de leefbaarheid van Nieuwstadt


Nieuwstadt/Susteren, 21 mei 2005

In de gemeenteraad van Echt/Susteren – alsmede in de raad van de voormalige gemeente Susteren – is vaak gesproken over de leefbaarheid van de woonkern Nieuwstadt. Door de complexe Bottleneckproblematiek – en alle deelprojecten die hiermee samenhangen (yard, NedCar-spoorontsluiting, aanleg wegenstructuur etc.) – is de leefbaarheid van de in omvang “derde” woonkern van onze gemeente zonder meer in het geding. Daar is vrijwel iedereen het over eens.

Veel van de infrastructurele projecten die momenteel en in de nabije toekomst rondom Nieuwstadt worden gerealiseerd hebben een nadelige invloed op het woon- en leefklimaat. Weliswaar is er in het verleden een gebaar gemaakt richting Nieuwstadt in die zin dat de kern een zekere compensatie heeft ontvangen. Wij denken aan de reconstructie van de Markt die enige jaren geleden plaatsvond (maar die naar ons oordeel niet is voltooid zonder de realisatie van de pomp). Ook valt te wijzen op de uitvoering van projecten in het kader van het landschapspark Susteren: groen in ruil voor infrastructuur. Deze projecten zullen ertoe leiden dat Nieuwstadt rond 2015 ruim zal zijn voorzien van nieuwe natuurontwikkeling en afschermende groenzones.

Maar per saldo lijkt de kosten-batenanalyse voor Nieuwstadt toch negatief uit te pakken. Zo zal er tengevolge van de exploitatie van de parkeeryard – hoe men het ook wendt of keert licht- en geluidsoverlast optreden. De leefbaarheid van een woonkern kan bovendien niet alleen worden afgemeten aan de hoeveelheid groen. Noodzakelijk is óók het voorkomen en bestrijden van hinderaspecten (bewaken luchtkwaliteit, tegengaan van lichthinder en geluidsproblematiek). Ook zal er bijvoorbeeld voor moeten worden gezorgd dat Schutterij St. Jan over een goede mogelijkheid tot schieten blijft beschikken.

In dit verband tekent de raadsfractie van het CDA aan dat de aanleg van de yard en de bijbehorende spoorlijn voor ons slechts bespreekbaar is indien deze ook daadwerkelijk (en voor het grootste gedeelte) door NedCar wordt gebruikt. Indien in dit kader onvoldoende garanties kunnen worden gegeven zijn wij niet bereid dit project te steunen. Tevens zijn wij van mening dat licht- en geluidsoverlast tot een minimum dienen te worden beperkt. Het plaatsen van hoge lichtmasten (vgl. het huidige NedCar-terrein) is daarom onbespreekbaar. Voor zover het bestemmingsplan dit toestaat dient dit te worden aangepast.

Het CDA wil ook nadrukkelijk inzetten op een verdere vergroening en het aantrekkelijk maken van het gebied rondom Nieuwstadt onder meer via het aanleggen van een wandeltunnel onder de spoorlijn Roermond-Sittard ter hoogte van de Vloedgraaf. Op deze wijze blijft de recreatie in het groen optimaal behouden.


Tevens vindt het CDA dat de provincie Limburg een grote verantwoordelijkheid draagt in verband met het compenseren van de lasten die op Nieuwstadt worden gelegd. Simpel gezegd: voor wat hoort wat. In dit kader vinden wij het niet meer dan gerechtvaardigd dat hoog wordt ingezet opdat de belangen van Nieuwstadt optimaal uit de verf komen. In het vervolg van deze brief zullen wij de door ons voorgestane compensatievoorstellen nader in beeld brengen. In dit verband realiseert onze fractie zich vanzelfsprekend dat niet alle projecten gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. Waar het om gaat is dat er nu duidelijke beleidsmatige afspraken worden gemaakt en dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid uitdrukkelijk nemen.

Verder dient er, zoals gesteld, op te worden gewezen dat er naast “groen” ook vele andere graadmeters zijn die iets zeggen over de leefbaarheid van een woonkern. Te wijzen valt op de sociale leefbaarheid: de aanwezigheid van voorzieningen in de ruimste zin des woords, waaronder winkels en verenigingsaccommodaties. Tevens is een goed volkshuisvestingsbeleid (woningbouw), verkeerstechnisch beleid en cultuurhistorisch beleid van groot belang.

Wat dit laatste betreft wijst de CDA-fractie erop dat de laatste jaren nog de nodige cultuurhistorische waarden in Nieuwstadt zijn verstoord. Te wijzen valt op de bebouwing op restanten van grachten en wallen. Juist daarom is het van belang dat het resterende open gedeelte van het gebied Witham en de walrestanten een blijvend verantwoorde bestemming krijgen. Hierbij dient de zgn. rafelige (lelijke) stedebouwkundige structuur aan de achterzijde van de St. Janswal te worden verbeterd. In dit kader steunt onze fractie het plan om aldaar beperkte hoogwaardige woningbouw toe te staan. De zgn. huisweide (het grootste gedeelte) dient vervolgens te worden omgevormd tot een fraai gemeentelijk park (bestemming openbaar groen).

De leefbaarheidsproblematiek verdient, hoe dan ook, een integrale benadering (vgl. het algemene kernenbeleid). Integraal, wil intussen niet zeggen dat alles opnieuw moet worden bezien. Goed bestaand beleid moet in nieuw aanvullend beleid worden ingepast. Nieuwstadt kampt intussen met beduidend meer problemen dan Bottleneck. Zo speelt er de accommodatieproblematiek in ruime zin. De kern beschikt over diverse voorzieningen zoals een gemeenschapshuis, verschillende verenigingsgebouwen, een sporthal en een scholencomplex (o.m. basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal). Dit is op zich een positief gegeven.

Wij stellen echter vast dat diverse accommodaties niet meer bij de tijd zijn, functionele beperkingen kennen, soms in matige staat van onderhoud verkeren of te klein zijn (denk aan het vrijwel “permanente noodlokaal” bij de school). In dit verband wijzen wij tevens op een gebrek aan samenhang en versnippering. Genoemd kan worden het feit dat de leerlingen van de basisschool voor de lessen lichamelijke opvoeding nog steeds zijn aangewezen op sporthal “De Sjirp”.

Een bundeling van krachten van de gemeente, de provincie, het verenigingsleven en andere instanties (o.m. schoolbestuur en stichting gemeenschapshuis) kan ons inziens in de nabije toekomst leiden tot een belangrijke stap voorwaarts voor de kern Nieuwstadt. Volgens ons moet een zodanige inhaalslag ook worden gemaakt al was het maar om te voorkomen dat Nieuwstadt binnen enige jaren wordt geconfronteerd met een brede problematiek inzake afgeschreven accommodaties en achteruitgang in leefbaarheid. Ook in andere kernen van onze gemeente zijn reeds goede initiatieven van de grond gekomen.

Alles overziend, pleiten wij voor het tot stand brengen van een duidelijk en op uitvoering gericht beleid dat tot doel heeft de leefbaarheid van Nieuwstadt duurzaam te waarborgen en te verbeteren. Het dient een integraal beleid te betreffen dat vorm en inhoud kan krijgen in een zgn. DOP (Dorp Omgevings Plan). Het aldus geformuleerde beleid dient het beschikbare kernen- , welzijns- en planologisch beleid verder te versterken en vooral te concretiseren.

In dit kader dient volgens het CDA in ieder geval met kracht te worden ingezet op tien speerpunten van beleid. We noemen ze kort:

 1. Het realiseren van een Nieuwstadts multifunctioneel centrum dat onderdak kan bieden aan onderwijsinstellingen, kinderopvang, bibliotheek en het verenigingsleven. Dit centrum zou geïntegreerd moeten worden met sporthal “De Sjirp”.
 2. Het realiseren van hoogwaardige woningbouw op de locatie van de Burg. Willeme school (in samenhang te bezien met punt 1).
 3. Het realiseren van hoogwaardige woningbouw op het tenniscomplex welk complex dient te worden verplaatst naar het gebied rond sporthal “De Sjirp”.
 4. Het realiseren van een gemeentelijke groenvoorziening met wandelmogelijkheden op het grootste gedeelte van het gebied “Witham” in combinatie met beperkte hoogwaardige woningbouw.
 5. Het streven naar een volledige (groene) geluidsafscherming van de spoorlijn Roermond/Susteren binnen de woonkern Nieuwstadt.
 6. Het krachtig tegengaan van hinderoverlast tengevolge van de exploitatie van de parkeeryard bij NedCar (aangepaste verlichting, strikte handhaving van de milieuvergunning).
 7. Het realiseren van een wandeltunnel onder de spoorlijn Roermond/Sittard ter hoogte van de Vloedgraaf.
 8. Het realiseren van een krachtig beleid dat is gericht op het behouden van plaatselijke winkelvoorzieningen.
 9. Het waarborgen van een goede bereikbaarheid van de woonkern voor hulpverlening (brandweer, politie, ambulance) en bewoners.
 10. Het voorkomen van verkeersoverlast in Nieuwstadt tengevolge van – onder meer – een (eventueel) aan te leggen oostelijke randweg Susteren.

Namens de CDA-gemeenteraadsfractie,


Raymond Schlössels                   Martijn van Helvert

Naar aanleiding hiervan verscheen in het plaatselijke weekblad "De Trompetter" een artikel van een verontruste inwoner zoals hieronder geplaatst. Martijn van Helvert geeft vervolgens zijn commentaar op dit bericht.Bron: Trompetter

Susteren - Naar aanleiding van het zeer treffende bericht van Lowieke over het tien puntenplan van de heren Helvert en Schlössels wil ik graag ingaan op de inhoud van een paar punten uit dit plan. 7. Wandeltunnel realiseren onder de spoorlijn Sittard/Susteren ter hoogte van de Vloedgraaf. (Dit punt is zeer actueel i.v.m. de sluiting overweg Neerveldweg per 1-1-06)

Historie:


Raadsbesluit 2000: Overweg blijft open tot een tunnel als vervanging gerealiseerd is. (Naar aanleiding van bezwaren door inwoners die toen wel belanghebbende waren)
Raadsbesluit 2004: Zelfde overweg dicht en fietspad als alternatief, (dit is geen alternatief)
De belangen van Pro Rail werden in de raadsvergadering door de uitvinders van het tien puntenplan zeer goed verdedigd. Overweg moet dicht ondanks bijna 500 bezwaarschriften.
De bezwaarschriften worden nu van tafel geveegd. De inwoners van Nieuwstadt zijn nu geen belanghebbende meer. Tijdens de raadsvergadering van 30-6-05 heeft de heer Helvert nogmaals gepleit om de bezwaarmakers de mond te snoeren, dit is gelukt met hulp van de coalitie. Lowieke had gelijk. Niet alleen de wenkbrauwen gefronst maar bijna van de stoel gevallen van verbazing bij het lezen van dit plan. De fietsvoetgangerstunnel is in dit plan gereduceerd tot 'wandeltunnel' en bij verder onderzoek blijkt het hier te gaan om een ecologische verbindingszone voor de konijnen en de reeën. De wandelaars mogen hier ook gebruik van maken, wel bukken. Nieuwstadt heeft reeds een vleermuistunnel die na nader onderzoek (door de ontwerpers) overbodig is. Nu krijgen we ook nog een Pygmeeëntunnel.
De fietsers en mindervalide met rolstoel kunnen het vergeten. De voorheen voorgestelde tunnel werd mede afgekeurd i.v.m. veiligheid. Omdat dit een ecologische verbindingszone wordt kan men de ondergrond niet verharden en ook geen verlichting aanbrengen. (Hoe zit het nu met de veiligheid?)

3. Verplaatsen tenniscomplex naar DeSjirp en hoogwaardige woningbouw op de huidige tennislocatie. Deze verplaatsing is ongeveer 90 meter. Na de verkiezingen komen wel de voortschrijdende inzichten en zal blijken dat er voor de tennisbanen geen ruimte meer is en dit plan economisch niet haalbaar is.
Oplossing: Centralisatie. De leden van de Tennisclub Nieuwstadt kunnen in Susteren gaan tennissen.

4. Wandelmogelijkheden in het gebied Witham. Wat zijn hier de haken en ogen?

6. Tegengaan overlast parkeeryard.
Op welke manier? Geluidsoverlast? De grenswaarde verhogen en er is geen overlast meer, dit is in onze gemeente reeds vaker toegepast.

De inleiding van het plan dat de leefbaarheid van Nieuwstadt in het gedrang komt klopt helemaal. Maar de punten zijn onvolledig en met haken en ogen. Na de verkiezingen komen waarschijnlijk de 'voortschrijdende inzichten'. (Deze uitdrukking is ook gebruikt na partijtje wisselen)
Het meest storend is de arrogantie waarmee deze punten gebracht worden. Wij weten wel wat goed voor jullie is, zelf kunnen jullie als inwoners van Nieuwstadt dat niet beoordelen. Jullie zijn geen belanghebbende.

René Deneer, NieuwstadtIk ben blij dat Dhr. Deneer zich zorgen maakt om de leefbaarheid van Nieuwstadt. In zijn reactie geeft hij aan dat hij nog tal van vragen heeft. Vragen zoals Hoe gaan we overlast tegen? Welke haken en ogen heeft een plan rondom huize Witham? Hoe behouden we een kruising van het spoor tussen Nieuwstadt en Susteren? Hoe zit dat met de veiligheid van een eventuele tunnnel. Het is heel goed dat dhr. Deneer zo kritisch reageert en op die manier de vinger aan de pols houdt. Voor al deze vragen moeten oplossingen komen. Als dhr. Deneer daarin mee wilt denken, dan zien wij dat heel graag. Hij is bij deze van harte uitgenodigd.

Groet,
Martijn van Helvert

CDA Echt-Susteren19-05-2005
Opvolger wethouder Dirks bekend.!

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2005 is de heer Pierre Wolters met meerderheid van stemmen als wethouder gekozen.

Beeld op raadzaal 19 mei 2005
De raad bijeen op 19 mei 2005

CDA Echt-Susteren30-03-2005
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CDA Echt-Susteren.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het CDA afdeling Echt-Susteren welke gepland was voor 4 april is uitgesteld en zal nu plaats vinden op:
Maandag 4 april 13 juni 2005 om 20.00 uur


Café 't Hingen "bie Thei",
Op den Dijk 2a, 0475 481530

Thema avond02-04-2005
CDA organiseerde een thema-avond in Nieuwstadt.

Op initiatief van het CDA Echt-Susteren vond op 28 februari 2005 een informatieve thema-avond over zorg en regionale samenwerking plaats.

Onlangs had zich een ruim gezelschap verzameld te Nieuwstadt om op initiatief van de CDA-afdeling Echt-Susteren te discussiëren over de ontwikkelingen in de zorgsector en over de regionale samenwerking in Midden-Limburg. Een aantal prominente sprekers had aan de uitnodiging gevolg gegeven. Zo namen wethouder Sjra Dirks en direkteur financiën van Orbis Herman Leenders de ontwikkelingen in de zorgsector voor hun rekening. Wethouder Peter Pustjens, gedeputeerde Herman Vrehen en burgemeester Frans Wilms van Maasbracht verzorgden een presentatie over de regionale samenwerking in Midden-Limburg.
Wethouder Sjra Dirks verduidelijkte dat de gemeente het beleid en de voorwaarden schept voor de ouderenzorg. De gemeente Echt-Susteren heeft dit vormgegeven in de nota ouderenbeleid. Het doel van de nota is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig als volwaardig burger in eigen leefomgeving te laten wonen en te laten deelnemen aan de samenleving. Dit doel wil de gemeente bereiken door een integratie van wonen, welzijn en zorg. Het motto daarbij is een duidelijk, haalbaar, betaalbaar en toetsbaar ouderenbeleid. Vervolgens gaf de wethouder het woord aan de directeur financiën van Orbis, Herman Leenders, die de zorg moet leveren. Herman Leenders hield een kleurrijke beamerpresentatie. Allereerst gaf hij een inzicht in de organisatie van Orbis. Orbis heeft een werkgebied van 250.000 inwoners, heeft circa 1800 personeelsleden en telt negen zorgeenheden, waaronder Zorgcentrum de Egthe te Echt en Zorgcentrum Vastrada te Susteren. De heer Leenders gaf aan dat er een enorm tekort is aan woningen voor ouderen. Voorts is er tussen nu en 2015 een grote groei aan 75-plussers. In Limburg ligt deze aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Hij gaf verder aan dat er een omslag moet komen van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Bovendien moet de zorg mobiel gemaakt worden. Te denken valt aan het brengen van ziekenhuiszorg naar Echt-Susteren en het realiseren van het plan ’t Thaal te Pey.
Hierna kwam de regionale samenwerking in Midden-Limburg in de schijnwerpers. Wethouder Peter Pustjens leidde de andere sprekers in. Hij gaf aan dat het de bedoeling is een zo sterk mogelijke regio te maken met Roermond als centrumgemeente. Veel gemeenten in Midden-Limburg krijgen te maken met een gemeentelijke herindeling, die voor extra problemen zorgt. Vervolgens gaf de wethouder het woord aan gedeputeerde Herman Vrehen. Herman Vrehen deelde mee dat de herindeling de levensvatbaarheid van de gemeenten moet bevorderen. Er ontstaan dan sterke gemeenten tussen 25.000 en 35.000 inwoners die bestendig zijn. Herman waarschuwde de aanwezigen dat schaalvergroting niet alle problemen oplost. Naast grote sterke gemeenten moeten sterke regio’s gerealiseerd worden, met een grote centrumgemeente als motor. Door het bundelen van krachten en het formeren van een regiofonds, ontstaan mogelijkheden op onder andere sociaal, economisch en infrastructureel gebied, die de afzonderlijke gemeenten niet van de grond kunnen krijgen. In zo’n fonds zou de provincie naast een financiële bijdrage, een duidelijke regiefunctie moeten vervullen. De gemeente Echt-Susteren zou een belangrijke plek in het fonds moeten verwerven. Vervolgens gaf de gedeputeerde het woord aan de heer Frans Wilms, burgemeester van Maasbracht. De heer Frans Wilms lichtte het Pak van Berg toe. Hij gaf aan dat de gemeente Maasbracht zich niet wil laten leiden, maar wel mee wil doen. De heer Wilms deelde mee dat men bestuurlijk het voortouw moet durven nemen. Men moet meedoen, maar men mag wel regels stellen. Hij pleitte voor het ontwikkelen van plannen, een goede stemverhouding in het regiofonds en een positieve benadering door de participanten De heer Frans Wilms ziet de gemeente Echt-Susteren als een grote broer naast de gemeente Maasbracht, die een prominente rol kan vervullen. Voor de beeldvorming gaf hij aan dat de gemeenten Echt-Susteren en Maasbracht tesamen, net zo groot zijn als Roermond. Inmiddels had de zaal genoeg ingrediënten aangedragen gekregen voor een rijkelijke discussie.
Frans Wilms, Peter Pustjens en Herman Vrehen
V.l.n.r.; Frans Wilms burgemeester van Maasbracht,
wethouder Peter Pustjens en gedeputeerde Herman Vrehen.

Verenigingen10-02-2005
CDA nodigt verenigingen van onze gemeente uit om wensen voor de toekomst kenbaar te maken.

De CDA-fractie Echt-Susteren wil graag met uw vereniging van gedachten wisselen over het te formuleren beleid dat betrekking heeft op uw vereniging.
Begin juni 2005 zal de gemeenteraad de zogenaamde voorjaarsnota behandelen waarin het beleid en de financiële middelen voor de toekomst bepaald worden.
Wij vinden het van groot belang dat de juiste keuzes worden gemaakt en willen dan ook graag uw vereniging de mogelijkheid geven om de huidige problematiek of wensen voor de toekomst aan ons kenbaar te maken. Uw inbreng zullen we tevens gebruiken bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma 2006-2010.

De CDA-fractie bestaat uit de volgende personen:
Peter Cox, Paul van Helden, Martijn van Helvert, Raymond Schlössels, Pierre Wolters en Jos Beckers.
Daarnaast zijn Peter Pustjens en Sjra Dirks wethouder.

De raadsleden en wethouders zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Op de website van de gemeente Echt-Susteren of op deze site van het CDA of in de gemeentegids vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Drs. Jos Beckers
Fractievoorzitter
Tel: 0475-485160

Tunnel Heide19-01-2005
Uitslag enquête CDA van tunnel te Susteren.

Goed bezochte tunnelbijeenkomst te Susteren.

De CDA-fractie in de raad van de gemeente Echt-Susteren heeft tijdens de raadsvergadering van 23 september 2004 haar ongerustheid uitgesproken over de onveilige verkeerssitutaie in en rond de spoortunnel te Susteren. Gezien Woonstichting Woonprofiel voornemens is de woningen aan de Marialaan en de Wilhelminalaan te Susteren te vervangen door nieuwe woningen, zal de gemeente als wegbeheerder beide straten opnieuw moeten inrichten.
Dit is het uitgelezen moment om met elkaar van gedachten te wisselen over de locale problematiek.
Het CDA had de inwoners van Heide en Mariaveld bij brief uitgenodigd om op maandag 25 oktober 2004 in, natuurlijk, de Tunnelbar met de omwonenden van gedachten te wisselen.
Met name voor de zwakke weggebruikers is de tunnel onveilig. Door de bochten in de tunnel, de smalle rijbanen en de hoge snelheden van auto’s komen de voetgangers en fietsers in de gevarenzone. Bovendien zijn de trappen onveilig, niet verlicht en ontbreekt plaatselijk een ballustrade langs de bovenzijde van de tunnelrand. Voorts zijn de in- en uitritten van de tunnel door het grote spreidingsvlak van aansluitende wegen erg onoverzichtelijk. Namens het CDA waren vertegenwoordigd wethouder Pustjens en de raadsleden Cox en Van Helvert.

Zo’n 23 omwonenden hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. Unaniem waren de bewoners het erover eens dat er iets moest gebeuren. Immers de tunnel verkeert in een slechte staat van onderhoud. Het grote spoorwegemplacement boven de tunnel is bijna helemaal opgebroken. Het aantal “bijna-ongelukken” in en nabij de tunnel groeit. Aldus de omwonenden is het slechts een kwestie van tijd of er gebeurt vroeg of laat een ernstig ongeluk. Onder andere het toenemend recreatieve verkeer van en naar de camping maakt overwegend gebruik van de tunnel. Allerlei oplossingen werden door de bewoners ter tafel gebracht. Veel animo was er om het vrachtverkeer, bussen en landbouwverkeer uit de tunnel te weren en om te leiden via een andere route.

  

Voorts werd het idee gelanceerd om een kortere nieuwe tunnelbak te maken met gescheiden rijstroken voor snel- en langzaam verkeer.
Tijdens de discussies bleek al snel dat elk alternatief zijn voor- en nadelen heeft. De aanwezigen vonden het zinvol om ook de mening van andere buurtbewoners te horen.

Hierop heeft het CDA de volgende briefing laten uitgaan naar de omwonenden, waarin hun mening gevraagd wordt.


Alternatieven en suggesties.

Aan de bewoners is gevraagd om uit onderstaande punten de drie beste oplossingen aan te geven.

 1. De tunnel wordt opgeheven en vervangen door een spoorwegovergang.
 2. De tunnel wordt afgesloten voor het snelverkeer.
 3. Stoplichten plaatsen waarbij het snelverkeer om toerbeurt het zij uit de ene of de tegenovergestelde richting gebruik maakt van één rijstrook. Fietsers hebben een eigen rijstrook en voetgangers een eigen loopgedeelte. Voor fietsers en voetgangers zijn er geen stoplichten. Zij mogen constant in beide richtingen van de tunnel gebruik maken.
 4. De tunnel wordt een eenrichtingsweg voor snelverkeer.
  Een weghelft van de tunnel wordt ingericht voor fietsers en voetgangers, net als bij alternatief 3. Het snelverkeer rijdt terug via Parallelweg, Pissumerweg of Heidestraat.
 5. Een nieuwe, kortere tunnel. Deze tunnel bestaat uit twee van elkaar gescheiden gedeelten. Een gedeelte voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) en een gedeelte voor het snelle verkeer.
 6. De huidige tunnel opknappen en alleen toegankelijk maken voor het snelle verkeer. Voor het langzame verkeer wordt een nieuwe, korte, tunnel gemaakt op de plaats waar momenteel de trappen liggen, die door deze ingreep komen te vervallen.
 7. De huidige tunnel laten zoals hij is en alleen renoveren (verven en schoon maken).

Resultaten tunnelenquête te Susteren.

Op 25 oktober 2004 belegde het CDA in de gemeente Echt-Susteren een tunnelbijeenkomst in verband met de onveilige verkeerssituatie in en rond de spoortunnel te Susteren.
Bij brief waren de inwoners van Heide en Mariaveld, de kernen die door de tunnel zijn verbonden, uitgenodigd. De tunnel dateert uit 1914 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De tunnel is te smal, onoverzichtelijk, heeft geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetvangers en onder andere de verlichting en trappen zijn slecht. De aanwezigen vonden het toen zinvol om naast hun mening ook de mening van de niet aanwezige buurtbewoners te horen. Het CDA heeft toen toegezegd daartoe actie te ondernemen. In december 2004 heeft het CDA vervolgens een enquête gehouden onder de bewoners van de kernen Heide en Mariaveld. Huis aan huis werden de enquêteformulieren verspreid.
De inlevertermijn is verstreken en 108 gezinnen hebben het enquêteformulier ingeleverd.
Kort samengevat ziet het resultaat van de enquête er als volgt uit;

 • 36% kiest voor het sluiten van de tunnel en het aanleggen van een gelijkvloerse bewaakte spoorwegovergang ter plaatse.
 • 27% wil een aparte tunnel voor voetgangers en fietsers, naast de bestaande tunnel.
 • 25% geeft de voorkeur aan een geheel nieuwe, kortere tunnel, waarin langzaam en snel verkeer gescheiden zijn.

Verder waren er in de enquête nog een viertal andere alternatieven opgenomen. Gezien de zeer lage score worden deze hier niet vermeld. Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen dan kunt u contact opnemen met raadslid Peter Cox.
Het CDA heeft de uitslag van de enquête ook toegestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren.


Stemverdeling onder bevolking