CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2006archief 2008 >>>

Archief 2007

CDA26-12-2007
Website CDA Echt-Susteren veelvuldig geciteerd.

Website veelvuldig geciteerd!

In de raadsvergadering van 20 december 2007 is de website van het CDA in Echt-Susteren regelmatig de revue gepasseerd. Tevens werd er regelmatig geciteerd vanaf verschillende pagina’s van de site.
Het meest opmerkelijke is dat niet onze eigen fractie dit deed. Echter, andere partijen in de raad grepen voor de inhoud van hun betoog regelmatig naar muisknop om te surfen naar www.cdaechtsusteren.nl.

Met name de fractie van Groen Links haalde delen van het betoog letterlijk van de site van het CDA. Toen het ging om de nieuwe commissiestructuur, waarover u in de nieuwsitems afgelopen maand regelmatig hebt kunnen lezen, citeerde Jos Meeuws vrijwel de hele page. Terwijl onze fractievoorzitter, Martijn van Helvert, bij dit agendapunt niet het woord heeft gevoerd, is hij via Jos Meeuws heel veel aan het woord geweest.
Jos Meeuws meende in zijn betoog duidelijk te maken dat het niet normaal was dat de commissiestructuur veranderde op deze wijze, waarbij de oppositie minder zetels in de commissies krijgt dan de coalitie. Ter versterking van zijn standpunt citeerde hij de mening van Martijn van Helvert, die hij, zo meldde hij netjes, van de site had gehaald. Echter, toen Jos aan het citeren bleef, kreeg iedereen steeds meer het gevoel dat het wel erg logisch was dat de commissiestructur er zo uit ging zien als nu het geval is. Zijn betoog viel dankzij de website dus helemaal in het water. Vervolgens probeerde de oppositie nog enige argumenten te berde te brengen, maar na de genoemde citaten, die u op deze site in de nieuwsitems over de commissiestructuur nog eens na kunt lezen, zette die geen zoden aan de dijk.

Jos Meews ergerde zich in de Raad aan het feit dat de interviews met fractievoorzitter Martijn van Helvert op deze site “zelfinterviews” zouden zijn.
Martijn reageerde hierop als volgt: “Als je jezelf niet af en toe afvraagt of de beslissingen die je neemt wel juist zijn, dan ben je niet goed bezig. Ik vraag me dat telkens af en kan het daarom ook aan iedereen uitleggen. De website is daarvoor een goed middel.”CDA26-12-2007
Nieuwe commissiestructuur een feit.

Nieuw commissiestructuur is een feit!

In de raadsvergadering van 20 december 2007 is heeft de raad in ruime meerderheid de nieuwe commissiestructuur geaccordeerd.

Er komen 4 commissies. Iedere fractie mag het aantal raadsleden verdubbelen. Dat aantal is gelijk aan het aantal commissieleden, dat evenredig verdeeld dient te worden over de commissies. Alleen de VVD zou dan in de problemen komen, omat zij maar 1 fractielid hebben in de raad. Daarom is voor de VVD een uitzondering gemaakt, zodat de VVD toch in elke commissie vertegenwoordig kan zijn.

Voor het CDA ziet de zetelverdeling in de commissies er als volgt uit:
Commissie Bestuurlijke Zaken (BZ)
Namens CDA in commissie: Martijn van Helvert
Pierre Wolters
(Bart Wagemans vervangend lid)
Commissie Maatschappelijke Voorzieningen (MV)
Namens CDA in commissie:Wim Jessen
Jack Dijcks
Yvonne Simons
(Bart Wagemans vervangend lid)
Commissie Ruimtelijke Ordening (RO)
Namens CDA in commissie:Julien Penders
Hans Sanders
(Henk Penders vervangend lid)
Commissie Middelen (MI)
Namens CDA in commissie:Sjra Dirks
Raoul Bakkes
(Chris Schoenmakers vervangend lid )
Tevens is Pierre Wolters gekozen tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ordening.

We willen alle commissieleden feliciteren! We wensen hen veel succes met hun nieuwe functie.
CDA18-12-2007
Algemene najaarsvergadering CDA Echt-Susteren.

Geweldige Kerstbijeenkomst!


Op vrijdag 14 december hield het CDA-Echt-Susteren haar ledenvergadering in de Kleine Zaal van het Gemeenschapshuis. Aansluitend was er een gezellig samenzijn.
Het officiéle gedeelte was al vrij snel gebeurd. Hoogtepunt van dit officiële gedeelte was de benoeming van een nieuw bestuurslid. Marc Rooijen uit Dieteren werd door de jongeren naar voren geschoven en werd bij acclamatie gekozen door de ledenvergadering.

Benoeming van jongerenlid Marc Rooijen tot het bestuur
Op de foto ziet u Marc geflankeerd door onze penningmeester en dagvoorzitter Pierre Wielders en secretaris Ed van Helvert.

Overigens kon onze voorzitter Raymond Schlössels niet aanwezig zijn in verband met een pittige griep.

Na de huishoudelijke zaken heeft onze wethouder Jos Beckers de actuele situatie in de gemeente toegelicht. Zijn verhaal spitste zich toe op de WMO. In de nieuwsitems van november dit jaar ziet u enig briefverkeer van de fractie met het college aangaande de WMO.

Daarna sprak speciale gast Noël Lebens, gedeputeerde van onze Provincie, over zijn werkzaamheden. Hij had het over de infrastructuur in de regio. Op de foto ziet u hem tijdens zijn voordracht.
Noel Lebens tijdens spreekbeurt voor CDA afdeling Echt-Susteren Het ging vooral ook om de sociale infrastructuur. In zijn portefeuille zit het pakket van investeren in steden en dorpen. Daarmee probeert de provincie om wijken en dorpen die aan leefbaarheid flink hebben ingeboet in de afgelopen jaren, te helpen met het vitaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om het bouwen van nieuwe huizen. Onderwijs, zorg en burgerinitiatieven spelen hierbij een zeer grote rol.
Harrie Houben en Pascal Penders gingen aan het einde van zijn betoog nog even in op de infrastructuur bij de Provinciale weg van Sittard naar Nieuwstadt. Daar is vanaf de Dr. Nolenslaan tot aan de nieuwe Duitse weg een verbod voor landbouwverkeer. Daarom moeten zij over het verbrede fietspad rijden. Dit klinkt wel veilig en voor het bestemmingsverkeer is dat ook zo. Echter, doorgaand verkeer moet eerst op de drukke weg afremmen en het fietspad oprijden om een kilometer verderop weer van het fietspad af te gaan om zich tussen het hard rijdende autoverkeer te drukken. Dit levert twee maal een gevaarlijke situatie op, waarbij doorgaand verkeer sterk wordt afgeremd. Harrie en Pascal vroegen namens de agrariërs in Echt-Susteren om dit zo snel mogelijk aan te passen.

Nadat de gedeputeerde had gesproken, startte fractieleider Martijn van Helvert zijn laptop en beamer op om de website te tonen aan de aanwezige leden. Naar aanleiding van de nieuwsitems werden de actuele politieke zaken doorgenomen. De burgemeestersbenoeming en de commissiestructuur maakten daar natuurlijk deel van uit. Maar daarvoor verwijs ik u graag door naar de nieuwsitems.

Na een korte pauze was er een CDA-quiz, waarbij verschillende teams tegen elkaar streden om de geweldige eeuwige roem. Er werden vragen gesteld over de geschiedenis van het CDA, het CDA-Limburg en het CDA-Echt-Susteren. De teams waren:
1.  Commissieleden (Jaques Dijcks, Julien Penders en Hans Sanders)
2.  Jongeren (Bart Wagemans en Bart Prince)
3.  Raadsleden (Wim Jessen en Naad Schoenmakers)
4.  Wethouders (Peter Pustjens en Jos Beckers)
5.  Bestuur (Ed van Helvert, Marc Rooijen en Pierre Wielders)

Aandachtig gehoor tijdens het stellen van de vragen
Op de foto ziet u hoe de deelnemers aan de quiz zeer geconcentreerd opletten.

De uiteindelijke winnaars van de quiz waren de wethouders.
Wij feliciteren hen met hun enorme overwinning en gunnen hun de welverdiende eeuwige roem.CDA13-12-2007
Dorpsraad Koningsbosch genomineerd voor dorpsvernieuwingsprijs.

Koningsbosch terecht genomineerd!

Het CDA vindt het geweldig en zeer terecht dat de dorpsraad Koningsbosch genomineerd is voor de landelijke dorpsvernieuwingsprijs. Vandaag op 13 december wordt bekend gemaakt of ze het gaan winnen.

“Ik kan niet anders zeggen dan dat de dorpsraad Koningsbosch op een geweldige manier meedenkt aan de ontwikkelingen van het dorp.”, zegt onze wethouder Peter Pustjens (Kernenbeleid). Fractievoorzitter Martijn van Helvert is zelfs trots op deze kern. “Het is een voorrecht om een dergelijke dorpsraad in de gemeente te hebben. Het is een dorpsraad met een perfecte combinatie van idealen en realisme. Als geen andere dorpsraad heeft deze dorpsraad ook geduld weten op te brengen voor het fusieproces van de gemeente. Want aanvankelijk ging het helemaal niet zo snel met het dorpsontwikkelingsplan. De bevolking heeft lang moeten wachten op concrete zaken rondom het DOP. Maar de aanhouder wint. Alle lof voor de dorpsraad.”
Ook inwoner en commissielid Jack Dijcks vindt dat de dorpsraad zeer goed bezig is. “Het is een grote prestatie op welke wijze zij draagvlak in het gehele dorp hebben weten te creëren. Het hele dorp staat achter hen.”
Het CDA wenst hen veel succes bij de prijsuitreiking, maar de fractie is van mening dat de nominatie alleen al veelzeggend is.CDA13-12-2007
CDA Limburg koos nieuwe voorzitter.

Dieudonné is nieuwe voorzitter!

Op de ledenvergadering van het CDA-Limburg van 10 december 2007, waar bijna 300 leden aanwezig waren, is Dieudonné Akkermans als nieuwe voorzitter uit de bus gekomen. Maar liefst 2000 leden hadden gestemd.

Dieudonné is burgemeester van Voerendaal. Hij voelt zich daar als een vis in het water, maar wil daarnaast graag deze mooie functie binnen het CDA bekleden. Hij zit boordevol energie en is daarom met groot enthousiasme gestart met zijn functie als voorzitter.

In zijn openingsrede stelde de nieuwe voorzitter dat hij ervoor wilde zorgen dat het bestuur van het CDA aanwezig is voor leden en afdelingen die in zwaar weer verkeren. Akkermans: “En er zijn op dit moment leden en afdelingen die ons nodig hebben. En daarvoor zullen wij een steunpilaar zijn, zoals Hans Kanters en ik elkaars steunpilaar waren in onze campagne.” Hiermee blikte Dieudonné terug op de goede verhoudingen tussen de voorzitterskandidaten tijdens de campagne.

Op 19 december vergadert de nieuwe voorzitter met het sterk vernieuwde algemeen bestuur. “Hiervoor wil ik geen agenda hebben.”, zo liet Dieudonné weten: “We gaan eerst een lekker kennismaken. Dit moet een gezellige avond worden.”

Het CDA Echt-Susteren wenst Dieudonné veel succes met zijn zware, maar mooie taak in het CDA-Limburg.CDA06-12-2007
Reactie fractieleider op krantenartikel.

Limburger 6-12-2007:
Politiek op Ramkoers!


Ik las het artikel ook. Het is wel een hele spannende kop. Maar zo hoort dat ook in de Limburger.
In het nieuwsitem van 4 december op deze site, heb ik een reactie gegeven op het dreigement van de oppositie om weg te blijven uit de commissies naar aanleiding van de nieuwe commissiestructuur.
In het krantenartikel van 6-12-2007 wordt ook gesproken over de stemverhouding in het Seniorenconvent. Hetgeen in het artikel staat klopt!
Echter, het wordt neergezet alsof het iets heel speciaals is. Dit is echter niet het geval.
Het lijkt mij namelijk niet meer dan logisch dat in het Seniorenconvent (de vergadering van de fractieleiders onder leiding van de burgemeester) de stemverhoudingen in de raad terugkomen.

Nu is het zo dat het convent 4 fractieleiders uit de oppositie (PvdA, VVD, GL en DES)en 3 fractieleiders uit de coalitiepartijen telt. Dat wil dus zeggen dat een kleine minderheid uit de raad (7 zetels) meer te zeggen heeft dan de ruime meerderheid (16 zetels). En dat is toch wel vreemd.

Nu wordt het pas op een democratische wijze georganiseerd!

Ik vind het juist opvallend dat het de pers nooit eerder is opgevallen dat het zo vreemd georganiseerd was in Echt. Voorheen hadden de 30% van de kiezers die op de oppositie hadden gestemd, meer te zeggen dan de 70% die op de coalitie hadden gestemd.

Logischerwijs is de oppositie niet blij met het feit dat dit nu wordt rechtgezet. Ik heb zelf ook jaren in de oppositie in de voormalige gemeente Susteren gezeten. Ik weet zeker dat als dit zelfde in Susteren was gebeurd, dan had ik als oppositieraadslid ook groot kabaal gemaakt.
Maar in Susteren beschouwde ik dat als normaal, want in Susteren is de commissiestructuur altijd zo geweest. De oppositie had een minderheid in de raad en de commissies. En zo hoort het ook!

Martijn van Helvert, fractieleiderCDA06-12-2007
Vertrouwenscommissie voor nieuwe burgemeester is vastgesteld.

Vertrouwenscommissie voor nieuwe burgemeester is vastgesteld.

In de raadsvergadering van 29 november 2007 heeft de raad de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester vastgesteld en aangeboden aan Gouverneur Leon Frissen.
Nadat er nog een kort gesprek was met de raad en de Gouverneur is de Gouverneur vertrokken met de opdracht om de sollicitatieprocedure op te starten.
De Gouverneur zal de sollicitaties binnenkrijgen en van een waardeoordeel voorzien. In het begin van 2008 zal hij met namen naar de vertrouwenscommissie komen. De vertrouwenscommissie moet het werk dan voortzetten.
Uiteindelijk komt de commissie met één voordracht van één persoon naar de raad en de raad moet dit accorderen. Deze voordracht gaat naar de Minister en de Minister beslist. Hare Majesteit benoemt uiteraard.
Het is de bedoeling dat we halverwege de maand mei een nieuwe burgemeester benoemd hebben.

In de vergadering van 29 november 2007 is de vertrouwenscommissie ook benoemd door de raad.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn:

Joep Severins (PvdA)
Peter Ruijten (VVD)
Har Peters (Algemeen belang)
Harrie Philipsen (Samenwerking)
Martijn van Helvert (CDA)

Martijntje Hermans (griffier Echt-Susteren) is de secretaris van de commissie en Wethouder Janssen is de adviseur namens het College van Burgemeester en Wethouders. Alleen de leden hebben stemrecht.

Hoewel hetgeen in de vertrouwenscommissie besproken wordt uiterst vertrouwelijk is, zal ik u, als het gaat om de procedure, goed op de hoogte houden.

Martijn van HelvertCDA04-12-2007
Nieuw ledennetwerk.

Uw mening over het nieuwe ledennetwerk

Beste leden,

Het internet biedt ons op allerlei nieuwe manieren mogelijkheden om met elkaar te communiceren. De Hyves van Jan Peter Balkenende is erg populair en ook onze website krijgt steeds meer bezoekers. Onze partijcongressen worden altijd goed bezocht en we zijn dan ook blij met onze actieve achterban. We zien in internet dan ook mogelijkheden om u nog meer te betrekken bij de partij. Achter de schermen zijn we daarom al een tijdje bezig om de contouren uit te zetten voor een volledig nieuwe online CDA-ledennetwerk. U kunt er andere CDA-leden ontmoeten, kennis en expertise delen en nieuwe relaties aangaan. Dé plek om onderwerpen aan te dragen, informatie te vinden, meningen te peilen en onderling te discussiëren over zaken die bij u leven. Het netwerk is voor u bedoeld en zal dankzij u werken.

Wij verwachten er veel van en willen graag van u vernemen hoe u er tegenaan kijkt, wat uw rol zou kunnen zijn en of wij op u kunnen rekenen. Daarom vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dan beloven wij op korte termijn een uniek online netwerk te introduceren, voor en door onze leden.

Ga hier naar de enquête: www.cda.nl/nieuwledennetwerk

Alvast onze dank,


Peter van Heeswijk
Partijvoorzitter


PS: doe ook mee aan de prijsvraag en maak kans op een dag meelopen met een van onze Tweede Kamerleden! U hoeft alleen maar een naam voor het nieuwe ledennetwerk te verzinnen!!CDA04-12-2007
Extra fractiebegeleidingscommissie.

Extra fractiebegeleidingscommissie

Op donderdag 13 december 2007 houdt het CDA Echt-Susteren een fractievergadering.
Deze fractievergadering is open voor alle leden van het CDA.
Alle leden zijn daarom van harte welkom op donderdag 13 december 2007 vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis van Echt-Susteren.

Deze fractievergadering is de inhoudelijke voorbereiding op de raadsvergadering van 20 december waar onder andere de wmo op de agenda staat. Ook zal de nieuwe commissiestructuur worden vastgesteld.

Het is dus van belang dat vele leden aanwezig zijn om de fractie inhoudelijk te ondersteunen.
Tot op 13 december.

Martijn van Helvert, fractieleiderCDA04-12-2007
Nieuwe commissiestructuur.

Voorstel Commissiestructuur aangepast: Oppositie dreigt met wegblijven!


Aanvankelijk leek het ernaar uit te zien dat de commissiestructuur vanaf 2008 vast zou staan. De coalitiepartijen hebben na overleg besloten om het één en ander toch nog aan te passen.

De verhouding van het aantal leden per fractie in de raad, kwam in de commissie niet voldoende naar voren. Daarom is de structuur niet aangepast, maar de bezetting per fractie wel.

Het nieuwe voorstel behoudt derhalve 4 commissie:
1.  Bestuurlijke Zaken
2.  Ruimtelijke Ordening
3.  Maatschappelijke Voorzieningen
4.  Financiën

Elke fractie krijgt het aantal commissieleden dat een tweevoud is van het aantal fractieleden in de raad. (Allen voor de éénmansfractie van de VVD is een uitzondering gemaakt, omdat zij zich anders niet in elke commissie kunnen laten vertegenwoordigen).

Concreet houdt dit in:
Samenwerking 12 commissieleden verdeeld over 4 commissies
CDA 10 commissieleden verdeeld over 4 commissies
Algemeen belang  10 commissieleden verdeeld over 4 commissies
DES 4 commissieleden verdeeld over 4 commissies
PvdA 4 commissieleden verdeeld over 4 commissies
Groen Links 4 commissieleden verdeeld over 4 commissies
VVD 3 commissieleden verdeeld over 4 commissies, waarvan het raadslid in 2 commissies zitting mag nemen.
In de vergadering van 20 december wordt over dit voorstel gestemd.

De oppositie heeft gedreigd met het wegblijven bij de commissies.
Reactie van Martijn van Helvert:

“Ik kan me voorstellen dat de oppositie het niet leuk vindt dat ze minder zetels hebben dan de coalitie. Maar dat is niet anders. Zo werkt de democratie. Het zou toch raar zijn wanneer de oppositie een meerderheid heeft in de commissies.”

De vraag is dan: Waarom zijn de oppositiepartijen zo boos hierover?
Martijn: “Ik denk dat de boosheid vooral zit in de procedure. In het Seniorenconvent hadden we met ons alleen een mooie structuur met bezetting op gesteld. Iedereen was het ermee eens. Achteraf kwamen in de coalitie geluiden op dat de verhoudingen helemaal zoek waren en toen hebben we het stuk teruggetrokken van de agenda. Wij, fractieleiders van het CDA, Samenwerking en Algemeen Belang hebben dus niet goed opgelet. Dat mogen we best toegeven en dat zal ik ook niet proberen te verbloemen. Ik kan me voorstellen dat oppositiepartijen daarover boos zijn.
Over het voorstel zelf, qua inhoud, kan eigenlijk niemand echt iets principieels tegen hebben. Het is logisch dat een fractie van 2 raadsleden minder zetels in een commissie heeft dan een partij met 6 raadszetels.”

Wat vind je ervan dat de partijen niet naar de commissies gaan komen?
Martijn: “Zij hebben dat inderdaad al direct tegen de krant gezegd. Ik neem ook aan dat ze dat zullen doen. Ik kan het me wel voorstellen. Het levert voor de oppositie natuurlijk wel wat aandacht van de pers op en dat moet je als oppositie partij uitbuiten. Dat is ook niet erg. De vraag is of het hen op lange termijn niet gaat opbreken. Immers, vragen die in de commissie gesteld zijn of gesteld hadden moeten worden, kunnen niet nog eens voor het oog van de camera in de raadszaal gesteld en beantwoord worden. Het is aan elke politieke partij zelf om te bepalen of zij gebruik maken van het recht om hun kiezers te vertegenwoordigen in commissies.
In ieder geval is het zo: Ze vinden dat ze te weinig zetels krijgen in de commissies. Maar als ze niet gaan hebben ze er nog minder!”CDA30-11-2007
Kerstfeest leden afdeling CDA Echt-Susteren.

CDA Kerstfeest!

Op vrijdagavond 14 december houdt het CDA Echt-Susteren haar Kerstfeest voor alle leden inclusief partners/echtgenoten. Het bestuur is al druk bezig met de organisatie.

U bent allen van harte welkom op vrijdag 14 december 2007 vanaf 20:00 uur in het gemeenschapshuis van Nieuwstadt, Millenerstraat 4 te Nieuwstadt.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Op de avond zullen de volgende zaken plaatsvinden:

-   Kersttoespraak Voorzitter (tevens pas vader voor de derde maal) Raymond Schlössels
-   Politieke rondblik door wethouder Pustjens
-   Wethouder Jos Beckers over taken gemeente in de nabije toekomst.
-   Fractieflits door fractieleider Martijn van Helvert
-   Toespraak gedeputeerde Noël Lebens over infrastructuur in de regio.
-   CDA-kennisquiz voor alle aanwezigen (veel oude lokale gebeurtenissen zullen aan de orde komen)

Namens het bestuur, de wethouders en zeker ook namens de fractie- en commissieleden hoop ik u allen te zien op dit grote feest.

Tot de 14de december in Nieuwstadt!

Martijn van Helvert, fractieleider
CDA27-11-2007
Antwoord college B&W op brief CDA fractieleider Martijn van Helvert.

Echt-Susteren betaalt mee aan fietspad in Sittard!
Reactie op brief CDA in Echt-Susteren

Op 5 november stuurde Martijn van Helvert namens het CDA in Echt-Susteren een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren. In de brief stelde hij vragen over het fietspad langs de Langereweg (fietspad langs NedCar naar Born). Dit fietspad dat ineens wordt afgebroken door een aangelegde blokkade, wordt dagelijks door vele fietsers gebruikt. In principe is het illegaal, maar eigenlijk kun je het de fietsers niet kwalijk nemen dat zij deze voor de hand liggende route gebruiken om snel van Nieuwstadt naar Born te fietsen.

Martijn vraagt in deze brief aan het College of zij het ook niet wenselijk achten dat vele fietsers op illegale wijze gebruik maken van deze route. Het College antwoordt:

Het is geen goede oplossing dat de fietsers door de berm fietsen.
Vervolgens stelt Martijn de vraag of het College het met hem eens is dat het geen reële optie is om via de nieuwe weg naar Born te fietsen, omdat dit veel verder fietsen is, terwijl deze bestaande, tevens veel kortere fietsroute, nog steeds in tact is, maar slechts afgebroken wordt door een barricade. Het College geeft het veelbetekenende antwoord:

Het College is van mening dat de fietsroute in tact moet zijn.

Martijn vraagt vervolgens ter verduidelijking of het College het met hem eens dat de wegbeheerder er beter aan zou doen om het fietspad weer open te stellen voor het fietsverkeer. Het College antwoord diplomatiek, maar duidelijk:

Het College is voorstander van het behoud van fietspaden. In de door u geschetste situatie, ontbreekt een stukje fietspad. Het College wil het fietspad niet alleen graag behouden zien, maar ook het ontbrekende stukje graag gerealiseerd zien. Het College voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Tot slot vraagt onze fractievoorzitter wat het college aan de ontstane situatie gaat doen. Het College geeft het buitengewoon mooie antwoord:

Het College heeft een brief aan het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gestuurd, waarin het aanbod wordt gedaan om het ontbrekende stukje fietspad mee te financieren.


Het CDA vindt dit een fraaie poging om het probleem opgelost te krijgen. Het CDA houdt de vinger aan de pols.CDA27-11-2007
Antwoord college B&W op brief CDA raadslid Wim Jessen.

Gevaarlijke situatie Connect College dankzij vragen CDA opgelost!

Op 5 november 2007 stelde raadslid Wim Jessen schriftelijke vragen over de gevaarlijke verkeerssituatie bij het Connect College. Onlangs beantwoordde het College deze vragen. Het resultaat is succesvol te noemen. Hulde aan ons raadslid Wim Jessen.

Op de vraag van Wim of het College op de hoogte was van het feit dat zich bij de vernieuwde school verkeersgevaarlijke situaties voordeden antwoordde het College van burgemeester en wethouders het volgende.

Het College van B&W is op de hoogte van de situatie. Er is inderdaad sprake van een verkeersgevaarlijke situatie bij het Connect College.

Vervolgens vroeg Wim of het niet beter was om nu direct maatregelen te nemen in plaats van nadat er een ongeluk zou zijn gebeurd. Het college antwoordde als volgt.

Het College van B&W is het met u eens dat maatregelen dringend noodzakelijk zijn.

Daarna stelde Wim voor om op korte termijn aan tafel te gaan met de schoolleiding. Het College:

Het College heeft inmiddels contact gehad met directeur Mevr. I. van der Aa. Vervolgstappen zijn besproken.

Wim vroeg daarna in zijn bief wanneer het College verwachtte veiligheidmaatregelen te kunnen treffen. Het College antwoordde toen:

Op zeer korte termijn denkt het College in overleg met betrokkenen een oplossing te kunnen vinden.

Dus n.a.v. de vragen van Wim zal het College op zeer korte termijn actie ondernemen. Wim heeft dus het juiste signaal vanuit de inwoners van Echt vertaald naar vragen aan B&W. Dit heeft het College aangezet tot actie. En zo hoort het ook!CDA20-11-2007
CDA Limburg kiest nieuwe voorzitter.

Nieuwe voorzitter CDA-Limburg

Aan alle leden van het CDA-Limburg

Roermond, 19 november 2007

Beste CDA-vrienden, Na vier jaar aan het roer gestaan te hebben zal Theo Bovens per 10 december 2007 afscheid nemen als voorzitter van het CDA-Limburg. In de vergadering van 10 december zullen wij hier nog uitgebreid op terugkomen.
In diezelfde vergadering wordt de nieuwe voorzitter bekend gemaakt. De nieuwe voorzitter wordt democratisch gekozen via een schriftelijke stemming door alle leden. De selectiecommissie o.l.v. Jean Bronckers een tweetal kandidaten geselecteerd om zo tot een dubbele voordracht te komen aan de leden. Het Dagelijks Bestuur heeft deze voordracht aangenomen. Met trots kunnen wij u via deze brief de twee voorzitterskandidaten voorstellen.

De kandidaten zijn Dieudonné Akkermans uit Voerendaal en Hans Kanters uit Bunde

Als u hier klikt treft u een schrijven aan van beide kandidaten voor het voorzitterschap van het CDA-Limburg, waarin zij zich aan u voorstellen.
Op dinsdag 20 november 2007 ontvangt ieder lid een stemformulier thuis in de brievenbus.
Knip de kandidaat van het stemformulier en doe dit in de antwoordenvelop.(Postzegel niet nodig)
Uw stemformulier moet in de antwoordenvelop binnen zijn op 8 december 2007.
Op 10 december 2007 wordt in de Postkoets Horn de ledenvergadering gehouden worden, alwaar de uitslag zal worden bekend gemaakt.
Op deze vergadering worden nog 4 bestuursleden gekozen.
Voor de regio Noord 1 zetel (beoogd db-lid): kandidaat Marleen Gresnigt uit Weert
Voor de regio Noord 1 zetel: (dubbele voordracht): kandidaten Harrie op de Laak uit Venlo en Marjo Gribling uit Mook
Voor de regio Zuid 1 zetel: kandidaat Michiel Dijkman
Voor de regio Zuid 1 zetel (dubbele voordracht): kandidaten Andries Houtakkers uit Sittard en Armand Opreij uit Margraten.
Er valt dus heel wat te kiezen. Kom daarom naar de ledenvergadeing op 10 december in Horn. Start van de vergadering is om 19:30 uur, maar de koffie staat al om 19:00 uur gereed.

Namens het bestuur van het CDA-Limburg,

Martijn van Helvert, secretaris CDA-LimburgCDA16-11-2007
Fractie CDA Echt-Susteren tijdens algemene beschouwing 8 november 2007.

Voorzitter,

De algemene beschouwingen vormen het politieke hoogtepunt van het jaar. Als raad kunnen wij een blik vooruit werpen. Onze fractie wenst die blik ook te werpen. Tevens kijken wij naar het proces van het afgelopen jaar in dit huis om zo de ontwikkeling van onze gemeente te beschouwen. Op die manier weet uw college welke richting onze fractie wenst aan te geven.

Fractie CDA
CDA fractie najaar 2007

Voorzitter, kijkend naar het afgelopen jaar moet het CDA constateren dat er hard gewerkt is en dat er veel gebeurd is in de gemeente. In onze algemene beschouwingen van 2006 tikte onze fractie uw college nog op de vingers, omdat we te lang moesten wachten op uw collegeprogramma. Welnu, dat programma kwam spoedig en het college is hard aan het werk gegaan.
Waar de vraag van onze fractie in 2006 aan de burgemeester, die vroeg hoe lang de burgemeester van plan was aan te blijven nog door sommigen onverwachts en door enkelen zelf ongepast gevonden werd, is een jaartje later breed uitgemeten in de pers dat de burgemeester zijn functie wenst neer te leggen per 1 mei 2008. Zo snel kan dat gaan.

In 2006 pleitten wij voor de kerngerichte aanpak en nu zien we dat de DOP-Koningsbosch begint met de uitvoering en dat u in St. Joost en in Nieuwstadt hard aan het werk bent met de plannen. In Nieuwstadt overigens heeft u college een prachtig maatwerk geleverd door €30.000,- beschikbaar te stellen voor de “pilot” van de bereikbaarheid van de voorziening van het postkantoor voor ouderen en minder validen. Prima initiatief! We zien dat uw college hard aan het werk is voor de leefbaarheid van de kernen. Een belangrijk onderdeel van onze algemene beschouwingen in 2006 ging over het feit dat wij in onze gemeente de burger centraal moeten stellen. Het CDA constateert dat uw college deze oproep ter harte heeft genomen. We kunnen u een pluim geven voor de wijze waarop u uw burgers en anderen ontvangt. En het CDA zegt dat niet alleen. Landelijk wordt onze gemeente als voorbeeldgemeente gezien als het gaat om het dienstverleningsconcept. Dit mag een pluim zijn voor ons ambtenarenapparaat, want zowel de frontoffice als de backoffice heeft hiervoor hard zijn best gedaan. En uiteraard zijn er nog verbeterpunten en uiteraard gaan er nog dingen fout, maar zoals we gewend zijn in deze raad zijn er genoeg fracties die vooral daaraan de aandacht schenken. Het CDA gaat ervan uit en zal het blijven volgen dat het college toeziet op een juiste afwikkeling van deze verbeterpunten.

Het CDA ziet dat het bedrijventerrein St. Joost voor een deel al gevuld is. Dit is een goede zaak. Toch zijn de zorgen nog niet voorbij, want nog steeds is meer dan de helft nog niet verkocht. De renteklok voor onze gemeente tikt door. Hoewel het volgens het CDA een goede locatie is, moeten we met de vertraagde aansluiting van de A73 op de A2 toch bezien op welke wijzen we onze grond het beste en het snelste kunnen verkopen.

In onze vorige beschouwingen gaf onze fractie aan dat uw college de reïntegratie-projecten voor uitkeringsgerechtigden kritisch moest volgen. Kwaliteit van de projecten moest voorop staan. Het CDA kan zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden nu, ondanks de ruime instroom, terug loopt. Uw college is op de goede weg.

De vergrijzing en ontgroening in Limburg rukken op. Of we nu van het ergste scenario moeten uitgaan of van een milder: feit blijft dat het aantal jonge gezinnen gaat dalen. En die hebben we juist nodig. Uw college heeft toegezegd met een actieplan te komen, hoe we die strijd om de gezinnen aan zullen gaan. Qua woningbouw heeft uw college al enige initiatieven getoond. Maar dit mag niet alles zijn. Het CDA ziet nog steeds te weinig betaalbare starterswoningen. Goedkope grond en huizen voor beginners is niet genoeg. Niet alleen goedkope stapels stenen maken een gemeente aantrekkelijk. Wij vragen dringend om een strijdplan voor de Battle of the Beginners. We zullen jongeren aan moeten trekken. Ze komen niet vanzelf naar onze gemeente.

Een punt van aandacht is wellicht de deregulering. In de bomennota hebben we een goede aanzet gegeven door de kapvergunning af te schaffen. Op andere plaatsen kan dit ook. Denk aan vergunningen van buurt- en verenigingsfeesten, die jaarlijks terugkeren. Daar zou een melding voldoende kunnen zijn. Dit scheelt verenigingen geld en tijd en het levert ambtenaren tijd op. Het CDA vraagt om een notitie over deregulering. Geen dikke pakken papier maar een opsomming van regels die in aanmerking komen voor afschaffing.

Voorzitter, een ander punt van zorg is de Julianatunnel in Susteren. De gemeente zit er nog steeds mee. Dit is nu een voorbeeld van een project dat maar niet wil vlotten. Hoe is uw college van plan hiermee om te gaan?

Een andere vraag is hoe het staat met de afvalinzameling. Het contract over DifTar loopt over niet al te lange tijd af. Het CDA is altijd kritisch geweest, omdat het college vooral de voordelen (minder afval) benadrukte, maar de overlast (toenemend zwerfvuil) enigszins bagatelliseerde. Het CDA wil niet klakkeloos het systeem doortrekken, maar kritisch kijken naar mogelijkheden. Immers, er zijn nog steeds mensen die voor €0,18 per kilo hun vuil weggooien in de berm in plaats van in de container.

In de afgelopen beschouwingen haalde het CDA de begrotingsscan aan. Daarin stond dat de gemeente relatief veel spendeerde aan Maatschappelijke Voorzieningen dit vinden wij nog steeds een goede zaak. Dhr. Hendrikx van Samenwerking pleit net als wij terecht voor het niet korten op Welzijnsbeleid. Mevr. Gehlen zegt mooie dingen over de WMO, maar daarop komen wij, in verband met de beperkte spreektijd nu, terug bij de evaluatie van de WMO in december 2007. Nergens is het subsidiebeleid zo ruim als in onze gemeente.
En daar zijn we trots op. Dit geld ook voor het bewegingsonderwijs. Peter Ruijten van de VVD diende vorige week een sympathieke motie in over schoolzwemmen. Het idee kunnen we zeker steunen, maar laten we wel op ons gemak even checken hoeveel het kost en of we het Susterense basisonderwijs wellicht beter ander bewegingsonderwijs kunnen aanbieden in plaats van schoolzwemmen. Ik stel Dhr. Ruijten dan ook voor om zijn motie aan te passen. Laten we nu geen vast bedrag vrijmaken, maar laten we college opdragen om na te gaan hoeveel geld het precies kost. Met deze aanpassing kunnen wij de motie van de VVD heel graag steunen.
Bewegingsonderwijs is belangrijk. De NRC van gisteren wijdt er weer een groot artikel aan. We moeten de strijd aangaan bij overgewicht bij kinderen. Naast het aanbieden van bewegingsonderwijs kan de gemeente hierin ook een rol vervullen door meer aandacht te geven aan goede en veilige fiets- en wandelpaden. Zo zag het CDA nog steeds een fietspad tussen Dieteren en Echt. College wanneer komt er een fietspad tussen Dieteren en Echt?


Echter voorzitter, als we aan de weg gaan werken, laten we het dan wel goed afspreken met het Rijk en de Provincie. Echt-Susteren was in het afgelopen jaar een grote bouwput, zonder doorkomen aan. Het CDA pleit ervoor om goede afspraken met het Rijk en Provincie te maken met wegwerkzaamheden.

Voorzitter, het laatste punt dat ik wil aanhalen gaat over de regiosamenwerking. In Weert wist een fractie het treffend te verwoorden: “De regio Midden-Limburg bestaat niet.” De samenwerking verloopt stroef en er is de nodige argwaan met name in de richting van Roermond. In principe ligt er, naast het op 6 november getekende convenant, dat stelt dat de Midden-Limburgse gemeenten opzoek gaan naar concrete winstpunten voor alle deelnemers, nog niets. Het convenant is alles wat op tafel ligt en dat is niet veel. Dit heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat er nog niets ligt en het grote voordeel is dat er nog niets ligt. Dit wil zeggen dat je alles nog zelf in kunt kleuren. Midden-Limburg wacht op een voortrekker die initiatief neemt. En de gemeente die dit initiatief neemt, ligt meteen voorop. Ik zie voor onze gemeente die voortrekkersrol. Laten wij dit oppikken. We weten allemaal dat we zullen moeten samenwerken. Ook wij willen niet in een achtergestelde regio zitten. En als we zien dat Midden-Limburg voor ons onbekend terrein is; en als we horen dat het college de andere colleges nog nauwelijks kent; en als we zien dat we als raad de andere gemeenten waarmee we moeten samenwerken nog niet kennen, dan denk ik: “Doe er iets aan!” Ga niet zitten wachten tot er een Groningse Professor langskomt. Toon initiatief. Ik zal daarover een motie indienen namens de coalitie. De nieuwe burgemeester zal hier een belangrijke taak in hebben. Het feit dat we een regio vormen met Midden-Limburg wil nog niet zeggen dat we met de Zuiderburen niets meer moeten doen. Ik heb vernomen dat we met de organisatie van de VVV naar Zuid-Limburg gaan. Prima! Ik vind zelfs dat we zelfs dat we ook qua inhoud ons samen met Sittard-Geleen kunnen presenteren als Grenzen-Gemeenten. Bij de gemeenten grenzen zowel aan Duitsland als aan België. Dit moeten we gezamenlijk toeristisch uitbuiten. De samenwerking met het Zuiden bevalt ons overigens ook prima bij het basisonderwijs en het bibliotheekwerk. Dit laat onverlet dat wij zelf initiatief moeten nemen om samenwerking met Midden-Limburg op te starten. En voorzitter, als het dan nog niet lukt, dan vind ik dat we naar het Zuiden moeten gaan kijken. Dan moeten we de discussie met de Minister aan dat we als gemeente willen aansluiten bij de Westelijke Mijnstreek.

Afsluitend voorzitter.
Kritisch kijkend naar de regio;
Kritisch kijkend naar de starterswoningen;
Kritisch kijkend naar de wandel- en fietsroutes;
Kritisch kijkend naar het bewegingsonderwijs;
Kritisch kijkend naar wegwerkzaamheden;
Kritisch kijkend naar het bedrijventerrein;
Kritisch kijkend naar de Julianatunnel;
En Kritisch kijkend naar deregulering;

Kan ik met trots zeggen dat onze gemeente:
-   er financieel goed voorstaat. De weerbaarheid van de gemeente is gegroeid;
-   door gedeputeerde Wolfs geprezen is om het sociaalste asielbeleid in Limburg;
-   voorbeeld gemeente is qua dienstverlening;
-   start met het uitvoeren van de DorpsOntwikkelingsPlannen;
-   de Plats eindelijk gaat openen;
-   het beste subsidiebeleid heeft van de Provincie;
-   dit jaar het appèl van het CDA in de beschouwingen van 2006 heeft opgepakt en dat onze gemeente hard heeft gewerkt: pluim aan college en ambtenaren.

Voorzitter, het wordt tijd voor een politieke partij Trots Op Echt-Susteren. Ik zal niet snel overstappen, maar voor de zekerheid heb ik de website al geclaimd.
Met de begroting kan onze fractie akkoord gaan met de complimenten voor de nieuwe opzet qua programma’s, tekst en lay-out.

Tot zover in eerste instantie.


Ik lees u de motie over de regiosamenwerking voor.

Motie

De raad van de Gemeente Echt-Susteren in haar vergadering bijeen op 8 november 2007,

Constaterende dat:
- het proces van de regiosamenwerking nog niet goed verloopt;

Overwegende dat:
- het wenselijk is wanneer bestuurders en raden weten met wie ze samen moeten werken in der regio;
- de bestuurders en raden in Midden-Limburg elkaar nog nauwelijks kennen;
- onze gemeente geen baat heft bij stagnerende samenwerking;

Spreekt uit dat:
- zij het college opdraagt om geen afwachtende houding aan te nemen in de regiosamenwerking en duidelijk het initiatief te nemen door te beginnen met een kennismakingsbijeenkomst van bestuurders en raden in de regio te organiseren binnen een half jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.


Har Peters, Algemeen Belang


Harrie Philipsen, Samenwerking


Martijn van Helvert, CDACDA15-11-2007
Voorzitter CDA Echt-Susteren verblijd met de geboorte van een dochter.

Proficiat !!
Ook via deze weg willen wij onze voorzitter Raymond en zijn vrouw Carianne feliciteren met de geboorte van dochtertje Derkje.
Ze is geboren op 1 november 2007 en kreeg de namen Derkje Wilhelmina Theodora, wij zijn er van overtuigd dat ze liefdevol zal opgroeien binnen dit gezin als zusje van Maarten en Jeroen. Wij wensen Derkje een goede start en een voorspoedig leven toe.

Webmaster,
namens CDA Echt-Susteren


CDA06-11-2007
Martijn van Helvert stelt schriftelijke vragen aan college B&W.

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP:  VRAGEN EX ART. 37 RVO INZAKE FIETSROUTE LANGS NEDCAR

Nieuwstadt, 5 november 2007

Geacht College,

Via dit schrijven richt ik uw aandacht op de volgende kwestie. De Operatie Bottleneck heeft in de afgelopen tijd vele ingrijpende gevolgen gehad voor de fraaie dorpskern Nieuwstadt. Eén van die gevolgen is het afsluiten van de Langereweg (De oude weg van Nieuwstadt naar de A2 langs NedCar). Deze weg is inmiddels een doodlopende weg en het verkeer dat naar de A2 wenst te rijden, moet nu eerste in zuidelijke richting over Op de Baan en dan via het nieuwe kruispunt naar het westen richting de A2. Voor het autoverkeer is de situatie nog goed te overzien.
Echter, voor het fietsverkeer is het een ingrijpende omweg geworden. De Langereweg zelf is niet afgesloten, hij is alleen doodlopend geworden door middel van het plaatsen van een barricade op de weg. Hierdoor kunnen fietsers het hele fietspad richting Buchten nog fietsen tot enkele meters voor de ingang van NedCar. Bij de barricade maken de fietsers een weg tussen de bomen door in de berm. Dit is niet ideaal, maar nog altijd beter dan omfietsen via de nieuwe weg. Echter, nu de winter met rasse schreden nadert en de nachten lengen en de ochtenden nog lange tijd in duisternis verblijven, is het steeds minder wenselijk en gevaarlijk zelfs om deze tocht te maken. Zeker aangezien veel schoolgaande jeugd gebruik maakt van deze gelegenheid, is het CDA van mening dat er snel actie ondernomen moet worden.

Het CDA is van mening dat, zolang dat het fietspad langs de Langereweg nog niet in gebruik is voor andere doeleinden, de wegbeheerder dient te zorgen voor een fietsdoorgang op de Langereweg, zodat fietsers van Nieuwstadt naar Buchten door kunnen rijden.

Logischerwijs zal een wegbeheerder in eerste instantie antwoorden dat in een alternatieve fietsroute is voorzien. Echter, op dit moment is dit geen echt gelijkwaardig alternatief, omdat het een enorme omweg is voor fietsers. Het CDA kan het niet anders uitleggen dan dat de wegbeheerder het uitlokt om via de Langereweg door de berm te fietsen.
Het probleem in deze is dat de wegbeheerder de gemeente Sittard-Geleen is. Uiteraard is de gemeente Echt-Susteren niet verantwoordelijk voor de wegen van de gemeente Sittard-Geleen, maar het ik ben van mening dat het college zich wel verantwoordelijk mag voelen voor de sociale veiligheid en verkeersveiligheid van haar schoolgaande jeugd die gebruik maakt van de schoolvoorzieningen in de gemeente Sittard-Geleen.

Het CDA is voor een hernieuwde opstelling van het fietspad langs de Langereweg!

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:

1.    Is uw college op de hoogte van het feit dat vele fietsers gebruik maken van de Langereweg en via de berm hun weg richting Buchten voortzetten?
2.    Is uw college het met het CDA eens dat het niet wenselijk en gevaarlijk is dat fietsers met de lengende dagen via de berm moeten fietsen?
3.    Is uw college het met het CDA eens dat het alternatief van omfietsen over de nieuwe weg, niet vergelijkbaar is zo lang de fietsroute via de Langereweg nog gewoon in tact is?
4.    Is uw college het met het CDA eens dat de wegbeheerder hier uitlokt dat fietsers via de berm hun weg voortzetten?
5.    Is uw college het met het CDA eens dat het een goede zaak zou zijn wanneer de wegbeheerder het bestaande fietspad van de Langereweg helemaal open zou stellen voor fietsers zolang als het fietspad nergens anders voor gebruikt hoeft te worden?
6.    Heeft uw college reeds nagedacht over oplossingen voor dit probleem? Zo ja? Wat is uit deze gedachtegangen gekomen?
7.    Voelt uw college zich enigszins verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van haar schoolgaande jeugd?
8.    Is uw college bereid om met Sittard-Geleen te overleggen over een mogelijk oplossing?

Hopende op een spoedige reactie sluit ik af met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,


Martijn van Helvert, fractievoorzitter


CDA02-11-2007
Wim Jessen over Bomennota in raadsvergadering van 1 november 2007

Boom in bos Voorzitter,

Voor ons ligt de Bomennota. Over dit stuk is al mening boompje opgezet. De nota is uitgebreid aan de orde geweest in de commissie en nu ligt het voor aan de raad. Het is goed dat deze nota nu gereed is. De bomen in onze gemeente zorgen dikwijls voor discussie. Aan de ene kant willen we groen in de gemeente en aan de andere kant willen we ook zo min mogelijk overlast. Mag ik deze boom kappen? Heb ik hier een vergunning voor nodig? Waar moet ik met de bladeren naartoe? Al deze vragen worden beantwoord met behulp van deze nota. Het CDA heeft een aantal opmerkingen.
Allereerst is het CDA erg blij met het feit dat de nota aangeeft dat het niet meer noodzakelijk is om een kapvergunning aan te vragen voor een boom in de eigen tuin die niet is aangemerkt als monumentale boom. Het kan niet zo zijn dat mensen gaan twijfelen of ze nog wel een boom in de tuin willen plaatsen uit angst dat ze die nooit meer mogen kappen. Goed dat de kapvergunning gaat verdwijnen.

Het CDA vindt dat het ook niet zo mag zijn dat de woonwijken van de gemeente één grote betonmassa kunnen worden.
Daarom stelt het CDA: We moeten streng vasthouden aan de monumentale bomen, maar bomen die in een wijk structurele overlast veroorzaken moeten gekapt kunnen worden. Bijvoorbeeld: Het CDA vindt het te gek voor woorden dat de drie bomen aan de Munsterweg in Susteren, die het tuinmuurtje van een burger scheef duwen niet gekapt kunnen worden. (collega Beckers van Algemeen Belang heeft zich daar ook al vaker sterk voor gemaakt.) Elke wethouder die is gaan kijken ter plaatse vindt dat de boom eigenlijk weg moet, maar een ambtelijk advies dat aangeeft dat boom gezond is, houdt de kap tegen. Nogal logisch dat die boom gezond is, anders zou hij die muur niet omduwen. Deze bomen moeten gewoon om en zet nieuwe bomen neer die ver genoeg van de erfafscheiding staan.
Uiteraard is het een goed idee dat mensen, die in het bezit zijn van een door de gemeente aangemerkte monumentale boom, een tegemoetkoming krijgen in het onderhoud van de boom in de vorm van de huur van de snoeihoogwerker.

Tot slot voorzitter. Als inwoner van de gemeente Echt-Susteren vind ik de gang van zaken rondom de kap van de boom hier aan de Markt in Echt toch wel heel vreemd. Niet alleen het feit dat de bezwaarschriften zijn kwijtgeraakt, maar ook dat een aannemer een boom zomaar kan kappen zonder vergunning. Terwijl de gemeente naar gewone burgers toe altijd heel streng heeft gereageerd als mensen om een kapvergunning vroegen. De schijn mag niet ontstaan dat hier met twee maten gemeten wordt. Een aannemer is niets anders dan een burger. Voorzitter, hoe kon dit gebeuren en hoe gaat de gemeente hiermee om?CDA26-10-2007
Brief van CDA raadsleden Wim Jessen en Martijn van Helvert aan College van B&W.

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 INZAKE LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIE BIJ CONNECT COLLEGE

Echt, 26 oktober 2007

Geacht College,

Via dit schrijven willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.

Connect College vanuit de lucht   foto: dhr. Vergoossen
Luchtfoto: dhr Vergoossen

Op 12 en 13 oktober is de nieuwbouw van het Connect College in Echt feestelijk geopend. Het is een erg fraai gebouw dat alles in zich draagt dat een school van vandaag hoort te hebben. Het CDA is van mening dat het een goede zaak is dat de gemeente hieraan fors heeft bijgedragen. Immers, goed onderwijs in onze gemeente mag geld kosten. Terwijl iedereen nog in de roes is van de mooie opening en het fraaie gebouw, willen wij toch de aandacht vestigen op een andere zaak.
Immers, de nieuwe in- en uitgang van de school aan de Maasbrachterweg zorgt voor vele gevaarlijke situaties. Doordat de Olmstraat is afgesloten komt heel veel vrachtverkeer van het industrieterrein langs deze weg.
Op de momenten in de ochtend en de middag, waarop veel leerlingen de school binnengaan of verlaten met de fiets dan zijn de situaties dikwijls levensgevaarlijk. Het is naar de mening van het CDA niet de vraag óf er een ongeval zal plaatsvinden in de toekomst, maar wanneer.
Dit kan voorkomen worden als de gemeente spoedig actie zal ondernemen en ter plaatse veiligheidsmaatregelen zal treffen.
Het is zaak dat de gemeente in overleg met de school de beste mogelijkheden bespreekt.

De school is mooi en nieuw en de verkeerssituatie nog onwennig voor veel verkeer. Het aantal leerlingen op die locatie is sterk gegroeid. Het vrachtverkeer komt met het afsluiten van de Olmstraat langs de in- en uitgang van de school aan de Maasbrachterweg. Deze in- en uitgang ligt net buiten de bebouwde kom. Deze gegevens samen geven aan dat er zeer snel iets moet gebeuren. We kunnen beter nu actie ondernemen, dan dat de put gedempt moet worden, wanneer het kalf verdronken is.
Het CDA is van mening dat er nu actie ondernomen moet worden.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:
1. Is uw college op de hoogte van het feit dat de in- en uitgang van het Connect College aan de Maasbrachterweg leidt tot gevaarlijke situaties?
2. Is uw college het met ons eens dat we beter nu maatregelen kunnen treffen dan pas wanneer er ongelukken zijn gebeurd?
3. Is uw College bereid om op zeer korte termijn met de leiding van de school aan tafel te gaan om eventuele oplossingen te bespreken?
4. Op welke termijn denkt uw college veiligheidsmaatregelen ter plekke te kunnen realiseren?

Hopende op een spoedige reactie, sluiten wij namens het CDA af met vriendelijke groet,


Wim Jessen en Martijn van HelvertCDA24-10-2007
Stemming in EU over pakket gewasbeschermingsmiddelen.
EU verwerpt gifvrije zone langs sloten.

STRAATSBURG - Een gepland Europees pesticideverbod tot tien meter vanaf de waterkanten is zo goed als van tafel. Het Europees Parlement stemde dinsdag tegen het idee.
“Goed nieuws voor Nederland”. Het verbod zou het de land- en tuinbouw in Nederland erg lastig maken, meende CDA'ster Esther de Lange. “Het zou 35 procent van de Nederlandse landbouwgrond treffen: ruim 800.000 hectare.”
Landbouworganisatie LTO Nederland reageerde tevreden. Ook ideeën als een heffing op bestrijdingsmiddelen is naar de prullenbak verwezen. Wel maakt LTO zich grote zorgen over beoogde strenge criteria voor gewasbeschermingsmiddelen. Veel teelten zouden in gevaar komen, als dat niet verandert.
De stemming in het Europees Parlement is de opmaat voor een compromis met de gezamenlijke EU-landen. Het voorstel kende tot het laatst vele strijdpunten.
Het parlement stemde ook tegen een beoogd verbod op sproeivliegtuigen en -helikopters. Vooral Zuid-Europese landen willen hun grote wijngaarden echter vanuit de lucht blijven bespuiten. Nederland had eerder al besloten de toestellen uit te faseren.
Een plan om de EU in drie zones te verdelen voor de toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen, stuitte op verzet van het parlement.
“Jammer, want dan had een boer in Zuid-Limburg dezelfde middelen mogen gebruiken als zijn collega's in België en Duitsland”, zei CDA-ster Esther de Lange. Ook VVD-er Toine Manders vindt het spijtig dat elk EU-land zelf blijft beslissen over nieuwe middelen: “Zo ontstaat er nooit een Europese interne markt.”
Bron: ANP

CDA12-10-2007
Burgemeester neemt afscheid.
Afscheid Burgemeester.

Op dinsdag 9 oktober ’07 schreef de burgemeester, mr. Bert Schaftenaar, in een mail aan alle raadsleden dat hij had besloten om per 1 mei 2008 te willen stoppen als burgervader. Hij had zijn ontslag bij de koningin aangeboden.

Burgemeester Bert Schaftenaar kondigde zijn vertrek aan. Bert Schaftenaar
Burgemeester.

De burgemeester gaf aan nog veel plezier te beleven in zijn werk. En een aantal factoren overwegende, is hij gekomen tot deze beslissing.
Het besluit komt enerzijds niet als een verrassing, want als iemand de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan is het heel gewoon om met pensioen te gaan. Aan de andere kant heeft de burgemeester in het afgelopen jaar tijdens de algemene beschouwingen van 2006 op een vraag van Martijn van Helvert (“Wanneer bent u van plan met pensioen te gaan?”) geantwoord, dat hij tot zijn 73ste aan zou willen blijven.

Het CDA is van mening dat de burgemeester zijn pensioen meer dan dik verdiend heeft na de jarenlange inzet voor de gemeente Echt en de huidige gemeente Echt-Susteren.

Het CDA respecteert daarom ook het besluit van de burgemeester.
CDA04-10-2007
CDA bekijkt Europese regels kritisch.
Europese regels voor agrariërs bekritiseerd.

Commissielid Henk Penders had in de fractiebegeleidingscommissie aangegeven dat er in Europa nog steeds vervelende regels gelden voor boeren. Zo komt het voor in onze gemeente dat een boer landerijen heeft in België, Nederland en Duitsland. Indien een boer gewasbeschermingsmiddelen wenst te gebruiken, dan moet hij dat middel in het land kopen waar hij het middel gebruikt. Dit komt omdat het nog steeds zo kan zijn in ons Europa dat het ene middel in België of Dutsland wel is geaccepteerd, maar in Nederland bijvoorbeeld niet.
Maar het kan nog gekker: Zelfs middelen die in alledrie de landen zijn geaccepteerd moeten nog in de drie verschillenden landen worden aangeschaft.
Dus een boer heeft drie tonnen van hetzelfde bestrijdingsmiddel in de schuur staan: Eén ton met een Nederlandse factuur, één met Duitse en één met een Belgische. Het CDA vindt dit volstrekt belachelijk.

Op woensdagavond 3 oktober 2007 hebben fractieleider Martijn van Helvert en commissielid Raoul Bakkes deze problematiek besproken met Esther de Lange. Zij is Europees parlementslid in Brussel voor het CDA. Zij vindt deze situatie ook onaanvaardbaar en gaat dit betrekken in haar notitie over landbouwbeleid. Zij zal ons op de hoogte houden. Zij roept ons op om meer van dit soort maatregelen te melden. U kunt uw reactie kwijt bij de webmaster.

Europees parlementslid Esther de Lange in gezelschap van Martijn van Helvert Op de foto ziet u Europees Parlementariër Esther de Lange met fractievoorzitter Martijn van Helvert

CDA04-10-2007
CDA aanpak werkt in Nieuwstadt.
CDA-aanpak werkt in Nieuwstadt

In oktober 2006 stelde het CDA vragen over de toegankelijkheid van de voorzieningen in Nieuwstadt. Het postkantoor in Nieuwstadt wordt gerund door Werner van Doren van de wijnhandel Wervin aan de Haverterstraat in Nieuwstadt. Het is een mooi kantoor. Echter, de winkel is lastig te bereiken voor mensen met een rollator, een rolstoel of mensen die minder goed ter been zijn. Dit wordt veroorzaakt door drie trappen die genomen moeten worden om de winkel te betreden. De stoep ligt te laag.
De gemeente Echt-Susteren heeft in het kader van het kernenbeleid en als voorbereiding op de vergrijzing en ontgroening aangegeven alles binnen hun mogelijkheden in het werk te stellen om voorzieningen in de kernen te behouden. Het CDA is van mening dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het behouden van voorzieningen in de kernen.
Nu kan in het geval van het postkantoor van Nieuwstadt gesteld worden dat de eigenaar de stoep maar moet verhogen. Echter, het CDA denkt dat dit een verkeerd signaal is. Als we als gemeente voorzieningen, die in kleine kernen vaak onder druk staan, willen behouden, dan moeten we niet de wet napluizen waar we als gemeente wel en niet verantwoordelijk voor zijn, maar we moeten kijken waar we ons in die kern verantwoordelijk voor voelen. Het CDA vindt dat het niet een kwestie is verantwoordelijk “zijn”, maar verantwoordelijk “voelen”.
Krantenartikel in Dagblad de Limburger van woensdag 3 oktober 2007 Het CDA heeft in een brief aan Burgemeester en Wethouders gevraagd of de gemeente de Nieuwstadtse situatie als pilot-project wil nemen. Als de gemeente hier de bereikbaarheid zelf verbetert, dan kunnen we daarna kijken hoe ons dat bevalt.

De brief van Martijn van Helvert heeft succes gehad, want op 2 oktober 2007 heeft het college van B&W besloten om bijna € 30.000,- uit te geven aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het postkantoor in Nieuwstadt. Het CDA is blij met dit besluit van het college.
Martijn: “Nieuwstadt wordt beter bereikbaar. Dat was de opzet!”

CDA27-09-2007
Brief aan College over verlichting nieuwbouwwijk Nieuwstadt.
Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren


ONDERWERP:
VRAGEN EX ART. 37 OVER ONVEILIGE SITUATIE KASSELEMEIER IN NIEUWSTADT.

Nieuwstadt, 27-09-2007

Geacht College,

Via dit schrijven wil ik u aandacht richten op het volgende.

In de Nieuwstadtse nieuwe buurt “Op de Kasselemeier” is de openbare verlichting nog niet op alle plaatsen aangelegd. Nu is dit in principe ook te begrijpen in een nieuwbouwbuurt. Immers, een buurt in aanleg heeft te maken met gebreken die een tijdelijk karakter hebben. Echter, inmiddels zijn er een aantal woningen opgeleverd en de mensen op de Kasselemeier zijn reeds in de woningen getrokken. In het onlangs opgeleverde gedeelte is nog geen openbare verlichting aangelegd en een aantal bewoners heeft dit gebrek ook kenbaar gemaakt bij de gemeente. De gemeente heeft geantwoord dat dit in principe een zaak is van de aannemer.
Dit kan juridisch best het geval zijn, maar aan de andere kant heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van haar inwoners. Ook de inwoners van de pas opgeleverde woningen in de wijk “Op de Kasselemeier” betalen belasting aan de gemeente.
Nu de winter met rasse schreden nadert en de dagen korten, wordt het probleem nijpender. Het CDA is van mening dat de verlichting in deze wijk zo spoedig mogelijk moet worden aangelegd. Indien het niet anders mogelijk is moet de gemeente een noodvoorziening treffen.
Ik stel voor dat de gemeente zelf ter plekke gaat kijken hoe de situatie is. Dan zult u zelf zien dat deze situatie zonder verlichting niet houdbaar is gedurende de hele winter.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen.

1. Is uw college op de hoogte van het feit dat de mensen in de onlangs opgeleverde woningen in de Nieuwstadtse buurt “Op de Kasselemeier” te maken hebben met een gebrek aan openbare verlichting in de straat?

2. In hoeverre is de gemeente juridisch verplicht om openbare verlichting te verzorgen in de Nieuwstadtse woonwijk?

3. Is uw college het met mij eens dat het zeer wenselijk is dat de openbare verlichting rondom de pas opgeleverde woningen in de Nieuwstadtse nieuwbouwwijk voor de winter wordt gerealiseerd?

4. Welke stappen heeft uw college tot op heden ondernomen om te streven naar openbare verlichting rondom de pas opgeleverde woningen in de Nieuwstadtse wijk?

5. Welke stappen gaat uw college ondernemen op korte termijn om zorg te dragen voor openbare verlichting voor de winter?

6. Is uw college bereid om de situatie ter plekken zelf te gaan bekijken in de avond?

7. Is uw college bereid om met de aannemer in gesprek te gaan om openbare verlichting zo spoedig mogelijk te realiseren?

8. Is uw college bereid indien noodzakelijk al dan niet in samenwerking met de aannemer voor een noodvoorziening te zorgen in de wintermaanden?

Hopende op een spoedige reactie sluit ik af met vriendelijke groet, namens de fractie van het CDA,


Martijn van Helvert, fractievoorzitter CDA Echt-Susteren
CDA25-09-2007
Reactie College op brief Martijn van Helvert over WMO.

Reactie College op brief fractie over WMO

Op 21 augustus 2007 schreef Martijn van Helvert namens de fractie van het CDA een brief aan het college van B&W over misstanden die zich zouden gaan voor doen vanaf 1 januari 2008 rondom de WMO. Deze brief is ook te lezen op de site (nieuwsitem van 21-08-2007).
Martijn vroeg aan het college om na te gaan hoe groot de groep mensen is die naar aanleiding van het wegvallen van hulp in de huishouding de dupe worden van de WMO. Tevens vroeg Martijn om na te gaan hoeveel het de gemeente zou gaan kosten als we voor deze groep een uitzonderingsregel zouden maken, zodat ze na jaren hulp, nu op hun oude dag ook nog hulp zouden blijven ontvangen. Het CDA is van mening dat het niet zo mag zijn dat door de WMO het voorzieningenniveau van mensen, die het nodig hebben, achteruit gaat. In zijn brief gaf Martijn aan dat het om mensen ging die reeds lange tijd een bijdrage ontvingen en nu, ouder en zeker niet gezonder, ineens geen hulp meer zouden ontvangen door het aanpassen van de regels.

Op 25 september ’07 ontving de fractie een antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders. De portefeuillehouder, onze eigen wethouder Jos Beckers, antwoordde dat het om een beperkt aantal gezinnen gaat dat in de categorie valt dat door het CDA werd aangehaald. De kosten om deze mensen toch hulp te verschaffen zijn € 31070.-. Dit is natuurlijk veel geld, maar vergeleken met de gehele begroting van de WMO is het maar een klein bedrag. Het CDA is van mening dat de gemeente dit geld beschikbaar zou moeten stellen.
Het probleem hierbij is dat de WMO al meer geld kost dan we begroot hebben en daar zou dit bedrag dan nog bijkomen. Daarom stelt het CDA voor om scherper te letten op cliënten die de hulp eigenlijk niet nodig hebben. Bijvoorbeeld: Mensen die een scoot-mobiel hebben, maar er niet of nauwelijks meer rijden; of mensen die een bijdrage voor de taxi krijgen, omdat ze niet met andere mensen in een busje willen zitten.)
Echter, mensen die hulp nodig hebben moeten die kunnen behouden.

De vraag is nu hoe het CDA de raad zover gaat krijgen om het bedrag van €31070,- beschikbaar te stellen aan Jos Beckers om het voorstel van het CDA uit te kunnen voeren. De fractie gaat zich hierover beraden en u hoort nog zeker hiervan.

CDA25-09-2007
Verslag raadsvergadering 20 september 2007.

Verslag raadsvergadering 20 september 2007

De vergadering begint om 19:00 uur. De verwachting is dat het niet zo heel lang zal duren, omdat er niet zo heel veel punten op de agenda staan. Dit blijkt later ook zo uit te pakken, want rond 21:30 uur kan de voorzitter afsluiten.
De volgende punten worden door onze fractie naar voren gebracht.
   1.    Brandweer
   2.    Bedrijventerrein St.Joost
   3.    Motorcrossterrein
   4.    Visvijver Dieteren

Brandweer
Allereerst maken we een opmerking over de regionalisering van de brandweer. Sjra Dirks gaat inhoudelijk in op de regionalisering in het algemeen en Martijn van Helvert geeft aan in hoeverre dit samenhangt met hetgeen op dit moment speelt in de gemeente met de eventuele aankoop van een nieuwe brandweer kazerne met oefenpost.

Sjra geeft duidelijk aan dat het van het allergrootste belang is om de vrijwilligers te behouden in onze gemeente en ook daarbuiten. In gevallen van schaalvergroting zie je dikwijls dat vrijwilligers afhaken, omdat zij zich minder verbonden voelen met de organisatie. Dit mag in onze gemeente niet gebeuren. Daarvoor moet in Echt-Susteren extra aandacht zijn. De know-how die onder de vrijwilligers aanwezig is is niet te missen en onbetaalbaar. Het CDA vindt dat vrijwilligers voor de brandweer behouden moeten blijven.
Daarnaast zegt Sjra dat het aan te raden is eerst eens samen te gaan werken met Midden-Limburg en daarna pas met Noord-Limburg. Immers, wat zouden wij gaan samenwerken met Mook, terwijl we niet eens met Maaseik of Walfeucht samen kunnen werken. Het CDA vindt dat de gemeente eerst de samenwerking met Midden-Limburg vorm moet geven en daarna pas met Noord-Limburg.

Martijn legt aansluitend een verband met de nieuw te plaatsen kazerne. Samen met de coalitie heeft het CDA een motie ingediend in een vorige vergadering waarin stond dat de het college over de grens moest gaan kijken om na te gaan wat mogelijk is op het gebied van internationale samenwerking.
Tevens riep de motie het college op om bij de Provincie na te gaan of zij in aanmerking zouden komen voor een pilot-project internationale samenwerking. Het CDA was destijds niet te spreken over de houding van het college. “Het kwam op mij over dat het college geen zin had om er iets aan te doen. Ik kan dat ook wel begrijpen. Immers, er ligt een plan voor een kazerne, dat past in het plan regionalisering. De begroting is zo goed als rond. De commandant is dan ook tevreden en wij als gemeente zijn er voor de komende jaren vanaf.” Dit klinkt aardig, maar het kost de gemeente wel € 3.000.000,-.
Intussen heeft Martijn ook een brief aan B&W gestuurd over de brandweer naar aanleiding van de voorlichting die de raad door de commandant van Roermond had verkregen en de andere berichten van de commandant in de krant een aantal weken later. Deze brief is ook te lezen op de site. (Nieuwsitem 18-08-2007).
Martijn geeft in de raad aan dat de regionalisering niet los te zien is van hetgeen met de brandweer in onze gemeente gebeurt. Immers, de regionalisering, die rust op het Pact van Den Haag (bijeenkomst van burgemeesters, waarbij heel belangrijk gesproken is over de brandweer) heeft uitspraken geformuleerd die van invloed zijn op de lokale situatie. Echter, internationalisering past prima in het Pact van Den Haag, maar het college moet het wel oppakken. Het is toch te gek dat we wel met Mook willen samenwerking in een Noord-Zuid-as, maar niet 5 kilometer over de grens willen kijken in een Oost-West-as.
De portefeuillehouder laat weten dat het college er wel voor wil gaan, maar dat hij het verband met de regionalisering niet ziet. Hij had gehoopt dat de discussie hier niet over zou gaan. Dit doet Martijn weer denken aan de houding die hij al eerder beschreef van het college.
De motie is ook nog niet uitgevoerd. “Het wordt nog onderzocht!”, zegt de portefeuillehouder, maar op de vraag wat er in de richting van Duitsland, België en de Provincie is gebeurd, kan hij alleen antwoorden dat er een contact is geweest met Duitsland.
Het is dus zaak dat we alles goed blijven volgen, want erg enthousiast is de portefeuillehouder nog niet.

Bedrijventerrein St. Joost
Een pluim mag uitgedeeld worden aan wethouder Verheesen. Hij heeft binnen de kader die de raad gesteld heeft 20 ha grond verkocht aan Muermans. Eerder was het CDA kritisch over de uitlating van Verheesen in de krant dat ze nu echt bijna getekend hadden met Muermans. Het CDA vroeg zich af of de wethouder de huid niet verkocht had voor de beer geschoten was (Nieuwsitem 06-09-2007). Ter vergadering werd gesteld dat vanmiddag de laatste handtekeningen waren gezet en daarom krijgt de wethouder de terechte felicitaties. Het CDA is blij met de verkoop. Het CDA is ook tevreden over het feit dat het bestemmingsplan in concept gereed is.
Martijn vraagt wel nog hoe het staat met de overige 25 ha en of een uitwerking van het mobiliteitscentrum binnenkort gereed is. Immers, dit werd in oktober 2006 reeds in het vooruitzicht gesteld aan de raad.
Wethouder Verheesen heeft ook hierop alleen maar prettige antwoorden. Voor de overige 25 ha is veel aandacht en liggen er ook concrete aanvragen. En aan een uitwerking van het mobiliteitscentrum dat Muermans gaat bouwen, wordt gewerkt.
De vraag die voorligt aan de raad is of een extra krediet van € 4.000.000,- beschikbaar gesteld kan worden voor de aankoop van gronden voor het bedrijventerrein. Later als het terrein geëxploiteerd is, vloeien die gelden inclusief rente weer terug naar de gemeentekas. Het CDA heeft vanaf het begin het terrein gesteund. Het CDA is nog steeds van mening dat het een goede locatie is; zeker als de A73 straks gereed is. Daarom wil het CDA het geld beschikbaar stellen.

Motorcrossterrein
Pierre Wolters begint met te stellen dat het allemaal wel erg lang geduurd heeft en dat hij zich afvraagt hoe lang de motorcrossvereniging nu nog moet wachten. Dit is een terechte vraag, want het in niet voor te stellen hoe lang de vereniging al bezig is. En nu wordt alleen nog maar een voorbereidingsbesluit genomen om een proces van herziening van de bestemmin mogelijk te maken. De vereniging heeft zelf al veel tijd, energie en geld in de zaak gestoken en dat alles voor 8 uur crossen in de week. En voorlopig zijn ze nog niet aan het crossen. Het CDA heeft ontzag voor het geduld, de inzet, de samenwerking, en de toewijding van de mensen van de vereniging.
De vraag die aan de raad wordt gesteld is, naast het voorbereidingsbesluit, of de delegatie van de uitvoering van dit proces weer naar het college terug kan gaan. In het verleden had toenmalig raadslid Jos Beckers, erop aangedrongen om de delegatie naar de raad te halen. “We willen alles zelf goed in de gaten houden.”, zo stelde Jos destijds. De zorgvuldigheid kreeg voorrang boven de tijdsduur. Immers, indien de raad alles goed moet keuren tot op detail, duurt de procedure over het algemeen langer. Nu de zorgvuldigheid is betracht, gaat het tijdsbestek weer voor. En om de kans op vertraging te verkleinen is het CDA van mening dat het nu weer aan het college gedelegeerd kan worden. Vooraf was de fractie niet direct overtuigd van de noodzaak van delegatie. Immers, het college had in het stuk totaal geen argument gegeven waarom de delegatie weer naar het college kon gaan. Dit was niet zo netjes. Maar in de coalitievergadering werd dit duidelijk gemaakt en kon het CDA zijn standpunt aanscherpen tot hetgeen in de vergaring nu is verwoord.

Visvijver Dieteren
Elke fractie begint aan de raad en de kijker te melden hoe geweldig zij de vijsvijver wel niet vindt en sinds hoe lang de fractie al bezig is om de vijver op te laten klappen. “Wat een poppenkast!”, denkt Martijn en grapt: “Voorzitter, volgens mij heeft de KVP Dieteren destijds al aangegeven dat er iets aan gedaan moet worden.” Een groot gelach komt op ieder beseft wat voor een rare vertoning men aan het maken is.
Iedereen is het er over eens: de visvijver moet opgeknapt worden, zoals voormalig raadslid Peter Cox daar nog de nodige bijeenkomsten voor heeft georganiseerd. NU ligt het stuk er. Aan de Provincie is ook een bijdrage gevraagd om de begroting van het idee sluitend te maken.
Voor de oppositie is dit niet genoeg en zij dienen een amendement in, waarin wordt gezegd dat ook als de Provincie de bijdrage niet betaalt, de gemeente het wel bij zal lappen. Dit is zeer sympathiek naar de visvereniging de Snoek. Echter, de onderhandelingspositie voor de gemeente wordt zwakker. Martijn: “Voorzitter, wat zijn we nu aan het doen? Als de Provincie hoort dat wij toch wel betalen, ook als ze geen subsidie verleent aan onze gemeente; wat doet de Provinie dan? Niet betalen natuurlijk. Het aannemen van dit amendement is het domste wat we kunnen doen. Dit staat los van het feit dat ook wij willen dat die vijver wordt opgeknapt.”
Je zou aannemen dat het nu duidelijk is, maar zelfs Harry Philipsen spoort zijn fractie Samenwerking aan met het amendement van de oppositie mee te stemmen. Heeft onze gemeente soms geld te veel dat we subsidies van de Provincie niet nodig hebben? Het is wellicht goed bedoeld, maar wel heel erg dom; zeker voor iemand die al zo lang in de politiek zit. En uitgerekend bij de visvijver in Dieteren meent Harry zijn partij te moeten laten uitblinken ten koste van collega-coalitiepartijen. Als of de Echtse lokale partij Samenwerking nu ineens duizenden stemmen in Dieteren gaat winnen. Martijn: “Ik denk dat we te maken hebben met een plotselinge Black-out van Harry Philipsen. Het is niet charmant en uiterst amateuristisch. Hij bevestigt hiermee een beeld wat bestaat over lokale politiek.”
Hoe dan ook: Het CDA is voorstander van de aanpak van de visvijver en die vijver wordt ook opgeknapt.

Dit was de inbreng van het CDA in de korte vergadering.
Martijn van Helvert
CDA11-09-2007
Amelbergakerk verheven tot Basiliek.

Proficiat: Amelbergakerk is Basiliek !

Amelbergakerk verheven tot Basiliek  Foto:www.nieuwstadt.info Op het hoogtepunt van de Heiligdomsvaart Susteren 2007 werd de kerk van de heilige Amelberga te Susteren verheven tot Basiliek.
Foto: Hr. Renssen van Nieuwstadt site: www.nieuwstadt.info

Het CDA Echt-Susteren wil de H.E.H. Kuijer, deken van Susteren–Echt van harte feliciteren met deze grote eer die hem te beurt valt.
Het is een prachtige Basiliek met een buitengewoon rijke historie.
Proficiat voor de deken, het kerkbestuur en alle parochianen.
Het CDA is trots op dit mooie religieuze hoogtepunt in de gemeente.
CDA10-09-2007
College B&W vergaderde in Nieuwstadt.

College bezocht Nieuwstadt

Om de afstand tussen de burger en het bestuur te verkleinen, gaat het college van burgemeester en wethouders de komende weken op onderzoek uit in onze gemeente. Zij verplaatsen een aantal collegevergaderingen van het gemeentehuis naar een locatie in een van de kernen en verkennen vervolgens de wijk door middel van een ‘wijkschouw’.
Nieuwstadt was op dinsdag 28 augustus de eerste kern die aan de beurt was. Al vroeg in de ochtend kwam het college in café ’t Nestje bij elkaar om hun wekelijkse vergadering te beleggen. Na afloop was het tijd om via een wandeling de wijk te verkennen. Tijdens deze tocht kwam onder andere het Dorps Omgevings Plan (DOP) aan de orde en bracht het gezelschap een bezoek aan het gemeenschapshuis, de Burgemeester Willemeschool en sporthal De Sjirp.
Vanwege het succes van deze actie wordt dit initiatief binnenkort in een andere kern voortgezet.

Het CDA vindt het een goed initiatief.

College van B&W op markt in Nieuwstadt Op de foto ziet u het college bij het gemeentewapen van Nieuwstadt, dat in deplorabele toestand gelegen is in de Markt.

Het CDA is van mening dat het college naast het poseren bij het wapen nu eens aan de slag moeten om het wapen te restaureren. Immers, Martijn van Helvert heeft een motie ingediend om geld vrij te maken voor de restauratie. De motie werd aangenomen. Aan de slag dus!!!CDA06-09-2007
CDA in reactie op artikel in krant wethouder Verheesen.

Verheesen verkoopt huid beetje vroeg…

Wethouder Verheesen geeft in de krant van 6-9-2007 aan dat er alsnog een overeenkomst is gesloten met Muermans om een stuk grond van 20 ha van het bedrijventerrein St. Joost af te nemen.
Het CDA is blij met de ontwikkeling, want in de commissievergadering RO van 20 augustus 2007 had het CDA nog kritische vragen gesteld over het feit dat er nog steeds geen contract getekend was. Maar nu staat een grote kop in de kant dat de deal rond is.
Helaas lezen we even verderop in het artikel dat wethouder Verheesen aangeeft dat “we op het punt staan om de definitieve koopovereenkomst te tekenen”. Dat wil zeggen dat er nog helemaal niets getekend is. Het baart het CDA zorgen dat de wethouder wederom naar buiten komt met het bericht dat de zaak rond is, terwijl er nog niets op papier staat. De wethouder geeft aan dat hij hoopt dat het voor de raadsvergadering van 20 september getekend is.
Het CDA vindt dat de huid niet verkocht moet worden voordat de beer geschoten is. Vorig jaar was er zelfs wel al iets getekend en toen ging het niet door.
Het CDA is van mening dat het college pas naar buiten moet komen met een goed bericht als het ook werkelijk zeker is.

“Maar ja, het staat nu in de krant.”, zegt fractieleider Martijn van Helvert: “Laten we maar uitgaan van het goede en aannemen dat de wethouder dit keer gelijk heeft. Het is in principe en goed bericht en we moet blij zijn met een deal. We moeten niet tevreden achterover gaan leunen nu, want er moeten nog 25 ha verkocht worden. We hebben nog niet de helft verkocht.”

In het artikel staat dat wethouder Verheesen niet verwacht dat de gemeente nog iets overhoudt aan de deal. Opmerkelijk is zijn opmerking dat “dit ook niet de bedoeling was”. Volgens het CDA was het aanvankelijk wel de bedoeling om er financieel iets aan over te houden, maar is dat, nadat bleek dat de verkoop minder snel liep dan verwacht, negatief bijgesteld.CDA04-09-2007
CDA wil voorlopig geen camera's.

CDA geen voorstander van camera’s

In de commissievergadering Bestuurlijke Zaken (27-8-2007) heeft de gemeente vergaderd. Namens het CDA zat Martijn van Helvert in de commissie. Onderwerp van gesprek was de vraag of we in de gemeente op bepaalde plaatsen camera’s moesten hangen om de gemeente veiliger te maken.
Na een discussie kwam Martijn met de uitspraak dat het CDA in principe tegen het aanschaffen van camera’s was om die op plaatsen te hangen.
Het principe klinkt heel interessant. Echter, de praktijk is anders. Je zou denken dat als er camera’s hangen, er geen vechtpartijen meer plaatsvinden in uitgaansgebieden. “Dat is niet waar!”, zei de woordvoerder van de politie: “In Roermond is het even een tijdje minder geweest, maar op een gegeven moment zien ze de camera’s niet meer staan.” Uiteraard is het voor de politie wel handiger om dit soort mensen op te pakken, maar het misdrijf is dan nooit zwaar genoeg om iemand vast te houden. Daarbij komen de kosten voor de mensen die al die banden moeten gaan bekijken.
“Het idee om mobiele camera’s aan te schaffen vond ik aanvankelijk goed klinken. Dan kunnen we stiekem camera’s plaatsen bij milieustraatjes of op plaatsen waar illegale stortingen plaatsvinden” Echter, dit bleek in de praktijk onmogelijk. In Nederland mag niemand stiekem gefilmd worden. We moeten dan bij die illegale stortplaats eerst een paar grote borden plaatsen (die kosten ook geld) dat mensen gefilmd worden. “Ik denk dan dat de mensen eerder een paar meter verderop de rotzooi neerleggen.”

De kosten, waarvan een indicatie werd gegeven, zijn ook behoorlijk. Nu werd wel het voorbeeld van Roermond aangehaald – die hebben natuurlijk wat meer camera’s nodig - , maar dan nog is het een behoorlijk eenmalige investering en ook de structurele kosten zijn aanzienlijk. (eenmalig +/- € 350.000,- en structureel +/- € 35.000,-) “Het is de vraag of deze kosten opwegen tegen de eventuele baten.”

Daarbij stelde Martijn dat het de vraag is of we zoiets moeten willen in onze gemeenten. Natuurlijk hebben we problemen bij het uitgaansgebied in Echt. Maar het is toch zeker beter om de café-uitbaters te betrekken bij de oplossing. “We kunnen beter de juridische randen opzoeken om de horeca zo veel mogelijk te verplichten om mee te werken aan een oplossing, in plaats van veel geld te betalen voor de aanschaf, onderhoud en bekijken van camera’s en films.
En daarbij, als we eenmaal op de ene plaats een camera hebben geplaatst, dan willen we op die andere plaats ook een camera en vervolgens wil elke kleine kern een aantal camera’s en voordat we het weten is onze groene gemeente, die zich wil richten op het toerisme, volgeplant met camera’s. “Dit wil ik niet!”, zei Martijn.


CDA29-08-2007
Bespreking nieuwe commissiestructuur.

Seniorenconvent bespreekt nieuwe commissiestructuur

Op maandagavond 27 augustus 2007 heeft fractievoorzitter Martijn van Helvert namens het CDA de nieuwe commissiestructuur besproken. Bij het aantreden van de nieuwe raad is een nieuwe commissiestructuur opgezet en afgesproken werd, dat na een jaar geëvalueerd zou worden. Inmiddels bleek in de loop van het jaar dat de structuur niet goed werkte. Vandaar is een evaluatie opgezet met enige aanbevelingen uit de ambtenarij.
Martijn was het helemaal eens met de aanbeveling van de ambtenarij dat de commisie afgesloten moet worden met een concreet advies per raadsvoorstel aan de raad. Nu zijn de commissies slechts informatieverstrekkend. In de fractiebegeleidingscommissie van het CDA hadden de commissieleden al vaker aangegeven dat het een weinig plezierige taak was om alleen verhalen van ambtenaren en wethouders aan te horen, zonder daar echt een mening over te kunnen geven.
In het seniorenconvent heeft Martijn op 27 augustus aangegeven dat de aanbeveling over de adviserende taak van de commisies direct aangenomen moet worden. Deze opmerking kreeg direct bijval van elke aanwezige fractie. Vervolgens is zeer open gediscussieerd over hoe de commissies er wel uit zouden moeten zien.
Martijn: “Het is de eerste keer dat er zo goed is vergaderd in het seniorenconvent.”
De fractievoorzitters kwamen tot een voorstel aan de griffier.

Voorstel Seniorenconvent:

Voorafgaand aan elke raadsvergadering komen er 4 commissies. De commissies adviseren aan de raad.
Commissie Maatschappelijke Voorzieningen
1R of B
1B
Totaal aantal
commissieleden 14
Commissie Ruimtelijke Ordening
1R of B
1B
Totaal aantal commissieleden 14
Commissie
Financiën
1R of B
1B
Totaal aantal commissieleden 14
Commissie Bestuurlijke Zaken
1R of B
1B
Totaal aantal commissieleden 14
R = Raadslid B = Burgerlid
Daarnaast mogen de fracties die meer dan 4 fractieleden hebben, voor elk fractielid meer nog 1 burger- of raadslid verdelen over de 4 commissies. Voor het CDA wil dat dus zeggen dat wij in 1 commissie nog een extra lid kunnen plaatsen.

Indien in de Commissie Financiën een stuk komt uit de budgetcyclus (begrotingen, jaarrekeningen), dan worden daarvoor alle raadsleden uitgenodigd.

Per jaar worden 3 Raadsinformatiebijeenkomsten gepland. De Raad, het College en de Ambtenarij dragen hiervoor onderwerpen aan. Het Seniorenconvent selecteert de agenda.

De commissieleden krijgen een vergoeding voor hun aanwezigheid.

Op basis van dit voorstel bereid de griffier en voorstel aan de Raad voor en die moet dit voorstel natuurlijk nog goedkeuren. Volgens Martijn van Helvert kan het best zo zijn dat dit voorstel nog enige “amendementjes” tegemoet kan zien, maar in grote lijnen verwacht hij dat dit voorstel het wel zal halen in de Raad.CDA29-08-2007
Bedenkingen van fractie m.b.t. afsluiten Kamerstraat.

In het “Waekblaad” van 12 juli 2007 heeft het college van B&W bekend gemaakt dat zij voornemens was om de Kamerstraat (Baakhoven) af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Dit wil de gemeente doen door borden te plaatsen en door het plaatsen van paaltjes ter hoogte van de woning Baakhoven 5. Hierdoor zouden voertuigen niet meer door kunnen rijden.
Het doel van deze operatie is om (hard rijdend) sluipverkeer te weren op deze weg. In principe is dit een goed streven. Aan de andere kant is het wel zo dat door de paaltjes op de weg ook de landbouwvoertuigen, waarvoor de weg vooral bedoeld is, ook niet meer door kunnen. Het CDA is daarom geen voorstander van het afsluiten van die weg voor alle gemotoriseerd verkeer, omdat wij van mening zijn dat dit een voorbeeld is van het kind met het badwater weggooien.
Het mag naar de mening van de fractie niet zo zijn dat de agrariërs, die gebruik maken van de weg, de dupe worden van het sluipverkeer. Het zal ook niet zo zijn dat de mensen die geklaagd hebben over het (hard rijdende) sluipverkeer ook last hebben van tractoren. Dit is namelijk iets dat je kunt verwachten als je midden tussen de velden woont.
Het CDA vraagt zich ook af of alle mensen in Baakhoven ook blij zijn met de afsluiting, omdat zij ook voor bepaalde bestemmingen ver om moeten gaan rijden, indien de weg wordt afgesloten.
Het CDA heeft aan wethouder Bocken medegedeeld dat zij geen voorstander is van dit paardenmiddel. De wethouder is verzocht het probleem nog eens te bekijken en te zoeken naar ander mogelijkheden, waarbij agrariërs met landbouwvoertuigen voorbij kunnen, maar waarbij het (hard rijdende) sluipverkeer wordt geweerd.CDA29-08-2007
Prioriteiten politie in 2008.

Prioriteiten Politie in 2008.

Naar aanleiding van de commissie bestuurlijke zaken op maandag 27 augustus 2007, is aan onze fractie gevraagd om aan te geven welke prioriteiten wij zouden willen meegeven aan de politie in Echt-Susteren.
Onze fractie heeft de volgende prioriteiten aangegeven.

1. Overlast hangjeugd
Hangjeugd is een probleem dat op verschillende plaatsen af en toe de kop op steekt. Het CDA is van mening dat de politie hierin een belangrijke rol heeft te vervullen. De vraag is altijd wat nu echt de overlast inhoudt. Op verschillende plaatsen is er sprake van werkelijk crimineel gedrag. Dit is ontoelaatbaar.
Aan de andere kant staan jongeren op plekken gewoon gezellig bij elkaar. Dit maakt sommige mensen bang en zij bellen direct de politie. Op een dergelijk moment moet de politie zeggen tegen de bellers dat de jongeren niets doen. Er is geen gevaar of er is ook geen reden voor angst. Overlast van lawaai en geparkeerde fietsen of brommers kan dan beter met een gesprek opgelost worden. Het is wel van belang dat de politie deze mensen niet zomaar aan de slag laat gaan, maar dat zij de mensen wel helpen om in gesptrek te komen. Immers, de drempel die de angst voor de jongeren uit het verleden heeft opgeworpen, kan een barrière vormen om in gesprek te komen met elkaar.

2. Betrekken ouders bij problemen hangjeugd ter voorkoming problemen
De politie moet ons inziens ook de ouders van hangjongeren betrekken in de oplossing van het probleem. Immers, de ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de kinderen. Weten de ouders wel waar hun kinderen uithangen? Vinden de ouders het goed dat hun kinderen op straat rondhangen? Welke afspraken kunnen thuis gemaakt worden over het rondhangen? Waar mogelijk moet de politie bemoeienis van de ouders af kunnen dwingen.

3. (Kleine) diefstallen meer aanpakken
Hoe vaak horen we niet dat na een inbraak in de woning je heel lang moet wachten vooraleer je aangifte kunt gaan doen? Hoe vaak komt de politie nog aan huis om de zaak te bekijken? Ook onze fractie weet dat dit niet komt, omdat de politie dit niet wil, maar omdat de prioriteiten anders liggen. Nu ons gevraagd wordt om prioriteiten aan te geven, stellen wij dat de politie dit weer hoger op de agenda moet plaatsen: Boeven vangen!!!

4. Aanwezig zijn in de wijk, straat. Ook te voet en op de fiets. Niet alleen langsrijden in een auto.
De politie doet met de mensen die tot hun beschikking staan hard zijn best om de wijk zo goed mogelijk te leren kennen. Volgens het CDA moet dit ook een speerpunt blijven. De agent hoort in de wijk te zijn en de problemen te kennen. Niet alleen door een wijk heenrijden met de auto, maar ook op de fiets en zelfs te voet moet de agent in de wijk aanwezig kunnen zijn. Op die wijze kan een agent ook beter inventariseren wat de waarde van een melding is.

5. Middenstand nog meer verantwoordelijkheid geven bij uitgaansoverlast op zaterdagavond in Echt.
Het CDA is de partij van de gespreide verantwoordelijkheid. Als we kijken naar de overlast op zaterdagavond in het uitgaanscentrum van Echt, dan is het CDA van mening dat niet alleen de politie hierin een taak heeft. Ook de jongere zelf zal aangesproken moeten kunnen worden op zijn gedrag, maar ook de middenstand die op zaterdag avond de gasten ontvangen die later op de avond voor de overlast zorgen, hebben hierin een verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA vindt dat de politie samen met de gemeente en de middenstand om de tafel moet om de verantwoordelijkheden op een eerlijk manier te delen. Concreet: Het moet niet zo zijn dat de hele gemeente voor de wekelijkse politie-inzet moet betalen die zich telkens bij dezelfde uitgaansgelegenheden voordoet.CDA22-08-2007
Commissieleden RO(=ruimtelijke ontwikkeling) Penders en Bakkes stellen vragen over bedrijventerrein St. Joost.

In de commissie ruimtelijke ontwikkeling van maandag 20 augustus 2007 is door de ambtenarij en door wethouder Verheesen toegelicht hoe het met grondbedrijf in de gemeente gesteld is. Henk Penders en Raoul Bakkkes waren namens het CDA aanwezig. Het was een heldere uiteenzetting van de procedures. Over de inhoudelijke stand van zaken rondom een onderdeel van het grondbedrijf kwamen enige vragen in de commissie naar voren.
Bedrijventerrein Het bedrijventerrein St. Joost moet nog geëxploiteerd worden. Henk en Raoul maken zich zorgen over de verkoop van de gronden. Het gaat om 45 ha. grond. Ongeveer een jaar geleden is door de wethouder aangekondigd dat Muermans 20 ha. zou willen kopen. Echter, nog steeds is niets getekend. Henk vraagt hoe het staat met de aankoop van Muermans. Geantwoord wordt dat de handtekening nu echt bijna gezet zal gaan worden. Tevens is er nog een ander bedrijf dat interesse heeft voor 6 ha. grond. Ook hiervoor staat nog niets op papier. En ook als die gronden snel verkocht zouden worden, dan zijn er nog altijd 19 ha. niet verkocht. Dit is ook heel vervelend voor de ambtenaren en de wethouder die er heel veel tijd en energie in steken.
Het baart het CDA zorgen dat de verkoop van de gronden van het bedrijventerrein St. Joost niet vlot verloopt.
Henk en Raoul hebben ook gevraagd of de GEM (Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij) al ontbonden is. De auditcommissie heeft dit zeer dringend geadviseerd. In de Exploitatie Maatschappij zaten voorheen de Gemeente en het LIOF en deze maatschappij zou het bedrijventerrein St. Joost exploiteren. Het LIOF heeft zich inmiddels teruggetrokken. Het aanhouden van de GEM kan juridische en financiële negatieve gevolgen hebben.
Het CDA vindt dat de GEM zo snel mogelijk ontbonden moet worden.
In de commissie heft het CDA de aandacht ook even gevestigd op het bestemmingsplan dat nog niet af is. Dit kan vertragende effecten hebben op de ontwikkeling van het bedrijven terrein St. Joost. Dit is niet aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier zouden willen vestigen.
Het CDA vindt dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk gereed moet komen.

De exploitatie van dit bedrijventerrein verdient de aandacht en de zorg. Er is veel tijd en geld en energie ingestoken en de renteklok tikt door. Hoe langer het terrein leeg blijft liggen, hoe meer geld het de gemeente kost. Dit is geen goede zaak.
CDA21-08-2007
Fractievoorzitter CDA stelt vragen aan B&W mbt maatwerk WMO.

Brief fractievoorzitter CDA aan college van B&W.……

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP:      VRAGEN EX ART. 37 OVER MAATWERK WMO

Nieuwstadt, 21-8-2007

Geacht College,

Via dit schrijven richt ik mij tot u met het volgende.
Vanaf 1 januari 2008 is het overgangsjaar van de WMO voorbij en dan moet in principe alles zodanig lopen, zoals de bedoeling is. De fractie is van mening dat uw college hierbij goed werk heeft verricht en dat we als gemeente trots kunnen zijn op de wijze waarop we omgaan met de Wet Maatschappelijk Ondersteuning.
Echter, hier en daar zien we incidentele gevallen, waarbij er door de nieuwe regeling mensen op het gebied van het voorzieningenniveau achteruit gaan. Onze fractie hebben geluiden bereikt van mensen die bijvoorbeeld reeds jaren lang (soms langer dan 10 jaar) een tegemoetkoming ontvangen in huishoudelijk hulp. Inmiddels hebben zij te horen gekregen dat door de WMO zij vanaf 1 januari 2008 geen recht meer hebben op deze tegemoetkoming. Dit kan te maken hebben met een andere manier van indiceren, zoals het CIZ dat voorheen heeft gedaan. Dit kan te maken hebben met het feit dat het in de gemeente Susteren voorheen geen probleem was om als oudere of zieke op het zelfde adres te wonen als je familie om in aanmerking te komen voor hulp in de huishouding. In de gemeente Echt-Susteren is dat ineens wel een probleem vanaf 1 januari 2008.
Volgens de regels zal dit zeker kloppen en zult u de zaken goed nagekeken hebben. Onze fractie is desondanks van mening dat dit onwenselijk is. Op dergelijke momenten moeten we maatwerk leveren. Mensen die jaren lang van een voorziening gebruikt gemaakt hebben en er qua gezondheid niet op vooruit zijn gegaan – vaak zelfs achteruit – mogen geen achteruitgang zien in hun voorziening.
Het zou goed kunnen zijn dat volgens de regels deze mensen in het verleden onterecht een bepaalde voorziening hebben gekregen. Echter, een indicatiefout uit het verleden mag niet op het bordje komen van deze mensen.
Uiteraard zal deze vorm van maatwerk geld kosten. Het CDA is bereid om mee te denken waar dit geld gevonden kan worden. Daarvoor hebben we wel de gegevens nodig van het aantal gevallen dat plotseling te kampen heeft met een wegvallende voorziening. Ook moeten we weten hoeveel geld het gaat kosten. Tevens is het goed als het college nadenkt over een grens die getrokken moet worden tussen de mensen die wel en niet meer in aanmerking komen voor maatwerk in deze.
Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:

1.   Is uw college op de hoogte van het feit dat er mensen vanaf 1 januari 2008 plotseling de voorziening van hulp in de huishouding moeten ontberen?
2.   Is uw college het met mij eens dat het niet de bedoeling van de WMO is om het voorzieningenniveau van mensen achteruit te laten gaan?
3.   Is uw college het met mij eens dat een indicatiefout van de gemeente of van een indicatieorgaan in het verleden, nu niet op het bordje mag komen van oudere en zieke mensen die al lange tijd de voorziening hebben kunnen genieten?
4.   Is uw college bereid om na te gaan hoe groot de groep mensen is die plotseling met een ingrijpende achteruitgang op gebeid van de voorzieningenniveau te kampen heeft?
5.   Is uw college bereid om na te gaan hoeveel geld dit gaat kosten?
6.   Is uw college bereid om na te denken over wat een redelijke grens is om te trekken tussen mensen die wel en die niet in aanmerking komen voor maatwerk en daarbij verschillende varianten aan te geven?
7.   Is uw college bereid om een drietal varianten aan de raad voor te leggen die mogelijkheden aangeven om geld te vinden voor de extra kosten van deze vorm van maatwerk?

Hopende op een spoedige beantwoording, sluit ik af met vriendelijke groet,


Martijn van Helvert, fractievoorzitter


CDA18-08-2007
Fractievoorzitter CDA stelt vragen aan B&W mbt Euregionale samenwerking brandweer.

Brief fractievoorzitter CDA aan college van B&W.……

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP:      VRAGEN EX ART. 37 OVER EUREGIONALE SAMENWERKING BRANDWEER

Nieuwstadt, 14-8-2007

Geacht College,

Met grote verbazing over hetgeen ik gelezen en gehoord heb in de afgelopen periode over de euregionale samenwerking van de brandweer met onze gemeente, richt ik mij via dit schrijven tot u met het volgende.

Krantenartikel In Dagblad De Limburger van donderdag 2 augustus las ik een artikel over de brandweer van Roermond en de Feuerwehr van Niederkrüchten, die nu vaker op elkaars grondgebied zouden gaan blussen. Ik vind dit een mooie ontwikkeling. Immers, in de discussie rondom de nieuw te bouwen brandweerkazerne heb ik gesteld dat het opmerkelijk is dat we wel jaren achtereen energie steken in regionale samenwerking in Limburg over een noord-zuid-as van 80 kilometer, maar dat we nog niet eens in een oost-west-as van 15 kilometer durven kijken in onze gemeente, die toch de smalste van Nederland is.
In de discussie over de nieuw te bouwen kazerne werd door de gemeentelijke brandweercommandant gezegd dat samenwerking onmogelijk was, omdat er op het gebied van de communicatie onoverkomelijke hobbels op de weg lagen. Ook de burgemeester stemde snel in om vooral te stellen dat het niet zinvol was om naar die optie te kijken.
Om zijn betoog kracht bij te zetten nam de brandweercommandant zijn collega dhr. Cloosterman uit Roermond mee.
Samenwerking met Duitsland was echt niet de oplossing. Het zou onmogelijk zijn. Op het gebied van de communicatie lagen de beide korpsen te ver uiteen. Ook juridisch was het niet te regelen, hetgeen onze juridisch onderlegde burgemeester kon onderschrijven.

Wat schets nu mijn verbazing? In het artikel van 2 augustus is het diezelfde heer Cloosterman met terechte trots meldt dat beide controlekamers van de Nederlandse en Duitse brandweer worden geattendeerd. Daar is het ineens mogelijk. En waar de heer Cloosterman in de raadszaal van Echt-Susteren nog sprak over onoverkomelijke verschillen, meldt hij nu dat hij erop aandringt dat de hobbels die er nog liggen gladgestreken moeten worden. En als toppunt voegt de Roermondse commandant er nog aan toe dat het mogelijk moet zijn om portofoons uit te wisselen. Ik vind dit uitspraken naar mijn hart. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik vraag mij alleen af waarom de heer Cloosterman tegen de raad in Echt-Susteren precies het tegengestelde heeft beweerd toen het om samenwerking met de oosterburen van onze gemeente ging.

Ik vind het ook heel prettig om te horen dat de burgemeester van Roermond reeds een convenant op het bureau heeft liggen dat getekend gaat worden op 18 september aanstaande. In dat convenant liggen de afspraken en juridische afhandelingen vast. Dat is geweldig. Maar hoe is het dan mogelijk dat de heer Cloosterman en onze burgemeester beweren dat je juridisch die zaak nooit krijgt dichtgetimmerd. Wat kan de heer Beers meer dan onze mr. Schaftenaar.

Ik begrijp best dat er moeilijkheden liggen op de weg naar internationale samenwerking. Maar de wijze waarop mijn voorstel aan de kant werd geschoven door de heer Cloosterman en de burgemeester tijdens de bijeenkomst van de raad over de brandweerkazerne, staat toch wel in een zeer schril contrast met hetgeen in Roermond nu wordt bewerkstelligd. Dus zonder te menen dat wij in onze gemeente linea recta naar internationale samenwerking kunnen gaan, ben ik wel van mening dat onze gemeente serieus moet kijken naar mogelijkheden. Immers, de raad is destijds niet goed voorgelicht door de brandweercommandant van Echt-Susteren, de commandant van Roermond en de burgermeester van Echt-Susteren, getuige het artikel in De Limburger van 2 augustus 2007.
De schijn mag niet ontstaan dat de brandweercommandant koste wat het kost zijn nieuwe kazerne wil en dat de burgemeester zo snel mogelijk zonder moeilijkheden er vanaf wil en zijn en dat de beide heren daarom zo doordrukten op de aangewezen locatie. De schijn mag niet ontstaan, omdat dat een heel slecht beeld zou geven van de wijze van besturen in onze gemeente.
Daarom is het zaak voor uw college om vol overgave de mogelijkheden op internationaal gebied te gaan onderzoeken. Een gesprek op zeer korte termijn met burgemeester Beers van Roermond lijkt mij een goede start.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen.

1.    Is uw college op de hoogte van het convenant wat Roermond met Niederkrüchten gaat sluiten op 18 september 2007?
2.   Hoe is het mogelijk dat de brandweercommandant in Echt-Susteren de communicatie als doorslaggevend obstakel typeert, terwijl de brandweercommandant in Roermond dit afdoet als een hobbel die moet worden gladgestreken?
3.   Hoe is het mogelijk dat de burgemeester tegen de raad van Echt-Susteren zegt dat het juridisch niet haalbaar is, terwijl de burgemeester van Roermond reeds een convenant ter ondertekening gereed heeft? 4.   Is uw college het met mij eens dat de raad van Echt-Susteren niet goed geïnformeerd is in de laatste bijeenkomst over de brandweerkazerne?
5.   Is uw college het met mij eens dat het niet goed is voor de beeldvorming dat dergelijke tegenstrijdige berichten over internationale samenwerking in gemeenten naar buiten komen?
6.   Is uw college bereid om een tegenoffensief in te zetten, dat inhoudt dat uw college zo spoedig mogelijk de raad informeert over de laatste ontwikkelingen?
7.   Is uw college bereid om op zeer korte termijn met burgemeester Beers rond de tafel te gaan zitten, om te vragen hoe hij de samenwerking tot stand heeft gebracht?

Hopende op een spoedige reactie, sluit ik af met de vriendelijke groet, namens de CDA-fractie,

Martijn van Helvert, fractievoorzitter


CDA20-07-2007
Noël Lebens bezocht Dieteren op 6 juli 2007.

Gedeputeerde Lebens bezoekt Dieteren.……

Op vrijdag 6 juli bezocht gedeputeerde Noël Lebens de reconstructie van de provinciale weg N296. Niet alleen wordt het fietspad aangepakt, maar ook wordt de entree van de mooie dorpkern Dieteren gereconstrueerd en daarmee vele malen veiliger gemaakt. Door zijn ambtenaren en door de medewerkers van de buitendienst werd de deputé op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Dieteren. Noël Lebens: “Ik vind het belangrijk dat ik weet wat er buiten gebeurd. Wat zijn de gevolgen van het beleid dat vanuit het Gouvernement wordt bepaald? Het is belangrijk dat de wegen goed onderhouden worden. Onveilige situaties moeten worden aangepakt.”
Voor inwoners van Dieteren behoeft het geen uitleg dat de entree van het dorp niet bepaald gewenst of veilig was. Regelmatig rijden nog steeds auto’s vanuit de Maaseikerweg de Pater van Heldenstraat in, terwijl dit eigenlijk verboden is. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Dit wordt na de reconstructie onmogelijk. De entree aan de kerkstraat wordt ‘opgewaardeerd’ (zoals dat zo mooi heet) met een verkeerslichteninstallatie. Daardoor wordt dit punt ook veiliger. Bij de entree van de Roosterderweg zijn regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Precies in de flauwe bocht in de provinciale weg stopten auto’s op de rijbaan om linksaf Dieteren in te kunnen gaan. Dit is in het nieuwe plan niet meer mogelijk. De Roosterderweg kan alleen nog maar gebruikt worden om Dieteren uit te rijden in de richting van de A2. Uitrijden richting Susteren is dan niet meer mogelijk.
Martijn van Helvert was ook aanwezig bij het bezoek en begeleide de deputé. Martijn: “Ik ben blij dat de Provincie dit nu heeft opgepakt. Het wordt nu veiliger voor de inwoners van Dieteren, maar ook voor de mensen die er dagelijks langsrijden. Dit is een echte vooruitgang.”
Gedeputeerde Lebens is nog niet zo heel lang in dienst en timmert nu al heel goed aan de weg.

Gedeputerde Noël Lebens (rechts) krijgt toelichting op de werkzaamheden aan de Maaseikerweg.

CDA09-03-2007
Uitslag Provinciale Statenverkiezing 7 maart 2007.

CDA boekt mooi resultaat……

Wij willen de provinciale fractie van het CDA feliciteren met het door hun behaalde resultaat.
Het CDA behaalde in onze gemeente 5944 stemmen dit is bijna 50% van de uitgebrachte stemmen in de gemeente Echt-Susteren.


Op volgorde van behaalde stemmen
Uitgesplitst per CDA kandidaat
Herman Vrehen3708
Sjra Dirks1367
Geert Frische258
Noël Lebens130
Peter Cox110
Marij Cox-Sevenich89
Ignace Biermans58
Ger Driessen46
Jac Derikx20
Ingrid Voncken-Janssen18
Will Willemsen18
Geert Verstappen17
Ton Theelen16
Maurice Schreurs10
Harry Cabooter10
Will Scheepens6
Jan Loonen5
Marjo Gribling-Gommans5
Leon Guffens5
Joey Gommans4
Pierre Sijben4
Marcel Richter4
Jeu Titulaer4
Peter Deriks4
Anja van den Beuken-Roeven3
Frans Camps3
Muzaffer Bozaslan3
Ton Teeuwen-Peeters3
Peter Rutten3
Peter van Horen2
Frans van Dael2
Hubert Mackus2
Riet Fleuren-Swinkels2
Huub Dinghs1
Hanifi Alkilic1
Marcella Dings-Polderman1
Mark Erdkamp1
Lou Simons1