CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2009 archief 2011 >>>

Archief 2010

CDA31-12-2010
Uitnodiging startschot campagne Provinciale Verkiezingen in onze afdeling.

Uitnodiging startschot campagne Provinciale Verkiezingen in onze afdeling


Geacht Lid,

Zoals u wellicht vernomen hebt uit de media is Martijn van Helvert lijsttrekker geworden voor het CDA bij de Provinciale Staten in maart 2011. Ik wil U namens onze nieuwe Lijsttrekker bedanken voor de steun die Martijn door de jaren heen in onze lokale afdeling heeft genoten.
Nu Martijn van Helvert lijsttrekker is geworden, moeten er ontzettend veel zaken gedaan en geregeld worden. Hierbij zou het campagneteam en Martijn van Helvert u om hulp willen vragen. Er moet namelijk veel gebeuren denk hierbij aan posters plakken, mensen benaderen, activiteiten organiseren, enz...
Het startschot van de campagne in onze afdeling Echt-Susteren zal zondag 16-01-2011 om 10:00 plaatsvinden door de opening van het campagnehuis. U wordt bij binnenkomst ontvangen met koffie en vlaai.

Campagnehuis
Feurthstraat 4
Susteren

Programma:
10:00 Binnenkomst.
10:15 Presentatie over de campagne.
10:45 Indelen van plakgebieden en uitdelen van drukmateriaal en behangplaksel.
11:00 Het officiële startschot.
11:05 Het vertrek naar de locaties om te plakken.
Als u klaar bent kunt u de overgebleven spullen terug brengen naar het campagnehuis. Dit kan tot 17:00 die zondag.

U kunt die dag kennismaken met het campagneteam en u opgeven voor verschillende activiteiten die ondernomen dienen te worden. Als u ideeën hebt zijn die natuurlijk van harte welkom. De insteek van dit startschot is om samen als afdeling Martijn te steunen in zijn Campagne.
Na dit feestelijke startschot is de vraag van Martijn om ons al een handje te helpen met het uitdelen en plakken van posters in de gemeente Echt-Susteren. Het spreekwoord veel handen maken licht werk gaat dan op.
Remi, Rick, Mark, Laurent, Ruud, Erik en Martijn vragen uw hulp om de campagne tot een succes te maken.

Met Vriendelijke Groet,
Erik Janssen
Activiteitencoördinator campagneteam Martijn van Helvert.
CDA30-12-2010
Verslag ALV 29 december 2010.

Verslag ALV 29 december 2010


Op 29 december 2010 vond een Algemene ledenvergadering CDA Echt-Susteren plaats in de Koppel te Dieteren.
Het officiële gedeelte werd vrij vlug afgehandeld waarbij onder meer een verkiezing van 2 leden van het bestuur op de agenda stond. De heer Ruud Horsmans werd per acclamatie herbenoemd en de heer Mark Koppen werd eveneens per acclamatie benoemd. Mark Koppen was voorheen al enkele jaren penningmeester bij het CDjA in onze gemeente.
Bij de rondvraag kwam de informatie verstrekking richting leden aan bod waarbij zowel door bestuur als door de fractie enkele verbetertrajecten werden aangekondigd. Waarbij het belang van deze lokale CDA website en electronische ledenbrieven werd onderkend.
Vervolgens werd het officiële gedeelte afgesloten en werden enkele presentaties gegeven door achtereenvolgens Marc Rooijen, Lucien Penders, Jos Beckers en tenslotte door provinciaal lijsttrekker Martijn van Helvert en zijn medewerker van het campagneteam Erik Janssen.
Marc Rooijen presenteerde de gemeentelijke verkiezingsuitslagen waarna Julien Penders een toelichting gaf over de trends en ontwikkelingen over de jaren 2002,2006 en 2010 in totaliteit en per kern.
Jos Beckers gaf vervolgens een korte toelichting hoe het traject van de coalitievorming heeft plaatsgevonden. Hij gaf aan dat er nu met daadkracht te werk wordt gegaan om tot besluitvorming van verschillende dossiers in de kernen te komen.
Erik Janssen gaf een korte toelichting over de start campagne provinciale verkiezingen waarvoor alle leden en sympathisanten van harte toe worden uitgenodigd op 16 januari 2010 om 10.00 uur in het campagnehuis Feurthstraat 4 te Susteren.
Tenslotte kreeg Martijn van Helvert het woord om een toelichting te geven over de aankomende provinciale verkiezingen waar hij lijsttrekker is namens het CDA. Hij gaf aan dat de menselijke maat voor hem belangrijk is. Hij wil goed naar de burgers luisteren en kijken waar we naartoe willen en daar dan het beleid op gaan richten. Dit betekent ook een andere manier van denken en werken als waar voorheen de bestuurderspartij in opgegroeid is.
Wat betreft het mogelijke resultaat voor het CDA wil hij niet voorop lopen maar wil vooral realisme tonen door de huidige omstandigheden. Wel opmerkelijk noemt hij zijn streven om in ieder geval in de gemeente Echt-Susteren als grootste uit de bus te komen.
De avond werd afgesloten door een informeel samen zijn.
CDA19-12-2010
CDA stelt artikel 37 vragen over Klooster/Patronaat Mariaveld.

Beantwoording artikel 37 vragen CDA over Klooster/Patronaat Mariaveld


 1. Klopt het dat de paters Lazaristen het klooster inclusief het patronaat willen verkopen?
  Wij hebben inderdaad begrepen dat de paters Lazaristen bezig zijn met de verkoop van het geheel of een deel van hun eigendommen in Mariaveld.
  De gemeente is niet betrokken bij eventuele verkoop. Zoals aangegeven in de door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht over Susteren (d.d. 12 februari 2009) zal ‘de gemeente niet zelf ontwikkelen of eigendom verwerven, maar investeren in voorwaardenscheppende en faciliterende elementen, die voor ondernemers uitnodigend zijn om te investeren in eigen ontwikkelingen, die passen binnen de door de gemeente gestelde kaders.’

   
 2. Zijn ze de Lazaristen bereid om ook de tuin te verkopen?
  Voor zover bij ons bekend wel.

   
 3. Stellen de paters Lazaristen nog bepaalde eisen aan de bestemming die het te verkopen gedeelte moet gaan krijgen? Zo ja, wat zijn die eisen/wensen dan?
  Er is ons niets bekend over eisen/wensen van de verkopende partij.

   
 4. In het artikel in de Trompetter kunnen we lezen dat er wordt gedacht aan een hospice bestemming voor het huidige klooster. Hoe definitief is dit, of zijn er ook nog andere opties?
  Er is bestuurlijk overleg geweest tussen Woongoed 2-duizend en de gemeente over mogelijke plannen om op deze locatie ouderenhuisvesting met zorg te realiseren. De status van de plannen zijn onbekend.

   
 5. Welke partijen zijn geïnteresseerd in het voormalige klooster en wat zijn de plannen van elk van deze partijen?
  Wij weten niet welke partijen geïnteresseerd zijn in het voormalige klooster. Wij hebben enkel bericht gehad dat Woongoed 2-duizend en Orbis de intentie hebben om samen op deze locatie ouderenhuisvesting te realiseren.

   
 6. Als CDA-fractie roepen we het college op om actief aan de onderhandelingen rond de verkoop deel te nemen om zodoende te bewerkstelligen dat het verlies van het patronaat wordt gecompenseerd en de verenigingen niet ‘wederom op zoektocht moeten naar een nieuw onderkomen’. Bent u hiertoe bereid?
  De gemeente is geen partij in de verkoop van de locatie. Ten aanzien van de mogelijke zoektocht van verenigingen heeft de gemeenteraad in december 2009 een besluit genomen om een Brede Maatschappelijke voorziening/gemeenschapshuis te realiseren, die in de behoefte aan ruimte voor het verenigingsleven kan voorzien.

   
 7. Kunt u, indien er over een mogelijke verkoop onderhandeld wordt, aangegeven in welk stadium die onderhandelingen zich bevinden?
  Wij zijn geen partij in de verkoop van de locatie en weten derhalve niet wat de stand van zaken is.

   
 8. In het bewuste artikel staat ook vermeld dat er plannen zijn om de bibliotheek te slopen. Waar gaat deze dan naar toe? Wij veronderstellen naar de Kompenie omdat er vorig jaar plannen door de raad zijn aangenomen om hier een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in te creëren. Hoe staat het met die plannen en op wat voor termijn kan een verhuizing van de bibliotheek worden venwacht.
  Er zijn bij ons geen plannen bekend dat de bibliotheek gesloopt wordt. In het raadsvoorstel over de Kompenie is gemeld dat de bibliotheek één van de potentiële gebruikers van de BMV is. Er zijn hierover oriënterende gesprekken gevoerd met Biblionova doch het project is nog niet in de fase dat afspraken gemaakt zijn. Besluitvorming over de BMV wordt voorzien voor voorjaar 2011.CDA19-12-2010
Kerst- en Nieuwjaarswens.

Kerst- en Nieuwjaarswens

CDA12-06-2010
Uitslag 2e Kamerverkiezing 9 juni 2010.

Resultaat uitslag CDA in gemeente Echt-Susteren


Ook in onze gemeente werden er beduidend minder stemmen op het CDA uitgebracht dan bij de vorige Tweede kamer verkiezing. Onze dank gaat daarom zeker uit naar al diegene die hun vertrouwen in het CDA uitspraken met de behaalde 3818 stemmen.


Uitgesplitst per CDA kandidaat
38 van Helvert, M.J.F. (Martijn) (m)1796
1 Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m)1459
3 Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m)219
11 Koopmans, G.P.J. (Ger) (m)132
6 de Jager, J.C. (Jan Kees) (m)63
2 Bijleveld-Schouten, A.T.B. (Ank) (v)28
23 Knops, R.W. (Raymond) (m)22
4 Klink, A. (Ab) (m)21
69 Cox-Sevenich, M.H. (Marij) (v)21
13 Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v)9
5 van Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. (Marja) (v)6
9 Verburg, G. (Gerda) (v)6
31 Uitslag, A.S. (Sabine) (v)6
12 Ormel, H.J. (Henk Jan) (m)5
8 Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (Elly) (v)4
26 Haverkamp, M.C. (Maarten) (m)2
35 Pieper, H.T.M. (Hein) (m)2
37 Mastwijk, J.J. (Jan) (m)2
41 Amhaouch, M. (Mustafa) (m)2
51 van Kuppeveld, F.J.M. (Frank) (m)2
7 Atsma, J.J. (Joop) (m)1
29 Omtzigt, P.H. (Pieter) (m)1
32 van der Werf, M.C.I. (Marieke) (v)1
33 Holtackers, M.P.M. (Michiel) (m)1
36 Verheijen, J.A.G. (Joost) (m)1
39 de Jong, A.E. (Alwin) (m)1
55 Dein urn, J.F. (Jan Folkert) (m)1
58 Offinga, M.W. (Maarten) (m)1
62 Rijssenbeek-van Pijkeren, E. (Elsa) (v)1
66 van de Ven, H.M.W.M. (Erna) (v)1
70 Netjes, C.J. (Clazinus) (m)1CDA07-06-2010
Laaste loodjes CDA campagne.


Laaste loodjes CDA campagne


Een ‘look-a-like’ van JP Balkenende in Dieteren die voor promotie van het CDA zorgt en dus ook voor de plaatselijke kandidaat Martijn van Helvert actief is.

Promotie CDA in Dieteren
Promotie CDA in Dieteren.

OK, ook hier een poster van Martijn van Helvert
OK, ook hier een poster van Martijn van Helvert.CDA25-05-2010
Mee met Martijn.


Mee met Martijn


Echt-Susteren, 24 mei 2010
Beste CDA-leden van de gemeente Echt-Susteren,

De laatste weken zijn aangebroken van de campagne voor Martijn van Helvert,

Mee met Martijn

Er is al veel werk verzet maar de laatste weken vraagt de inzet van alle CDA-leden.

Wat moet er gebeuren?
Wie wil een poster ophangen of een bord in de tuin plaatsen?
Wie wil reclame maken voor Martijn en heeft hiervoor kaarten en flyers nodig?
Wie wil meewerken op de plaatselijke markten door het uitdelen van flyers, ballonnen en koekjes die gebakken zijn voor Martijn met de partij CDA en nummer 38 erop geglazuurd.
Wie wil helpen posters plakken ( en controleren of ze nog goed op de borden hangen) en borden plaatsen.
Wie wil het campagnehuis te Sittard, Limbrichterstraat 12, bemensen? In het campagnehuis kun je telefonisch mensen benaderen om op Martijn te stemmen. De lijsten hiertoe liggen klaar. Bovendien is het goed als het campagnehuis open is en informatie gegeven kan worden.
Meld je aan bij de secretaris van het CDA Echt-Susteren, Ed van Helvert:
046-4854140 / 06 46598116 of per mail evanhelvert@home.nl

Met hartelijke groet,
Ed van Helvert, secretaris CDA Echt-Susteren

CDA24-04-2010
Balkenende opent Campagnehuis voor Martijn van Helvert in Sittard.


Balkenende opent Campagnehuis Martijn


Jan-Peter Balkenende en Martijn zijn blij dat de opening van het
campagenhuis goed is verlopen.    Foto: Rein Bollen
Jan-Peter Balkenende en Martijn zijn blij dat de opening van het campagenhuis goed is verlopen. Foto: Rein Bollen


Woensdag 21 april opende Jan-Peter Balkenende het campagnehuis van het Limburgse kandidaat Kamerlid Martijn van Helvert. Met een stampvol campagnehuis en een spectaculaire vuurwerkopening, gaf de lijsttrekker aan Martijn het startsein om de campagne in gang te zetten.

Voorafgaand zegende Deken Geurts het campagnehuis in met een gebed, waarin hij de zegen uitsprak over alle vrijwilligers en hun te verrichten arbeid onder dit dak.

Limburgs Team
Hij is zeer gedreven om in de Tweede Kamer te komen. Martijn: “Er moet een sterk Limburgs team in de Tweede Kamer zitten. Afgelopen kabinetsperiode heeft dit team goed gewerkt. Je kunt zeggen over het kabinet wat je wilt, maar zoveel plannen en geld als dit kabinet naar Limburg heeft gebracht, zoveel hebben we van alle voorgaande niet gekregen.”
Martijn gaat voor het CDA-Limburg op jacht naar 17.000 stemmen. Dan heeft hij wettelijk recht op zijn eigen zetel. “Dan heeft het CDA veel stemmen, het CDA-Limburg heeft een Kamerlid erbij, en ik mag van mijn droombaan mijn echte baan maken.” Aldus Martijn.

War Room
In oktober 2008 is Martijn naar de VS geweest om de campagne van McCain en Obama te bestuderen. De geleerde lessen heeft hij bij de Europese verkiezingen voor Ria Oomen in de praktijk gebracht. Ria Oomen kwam op voorkeur in het Europese Parlement vanuit een onverkiesbare plaats. Een essentieel onderdeel van deze manier van campagnevoeren is het campagnehuis. ”In Washington noemde ze het de War Room.”, zegt Martijn. Vrijwilligers kunnen altijd binnenlopen. Het ligt op 50 meter van de Markt van Sittard (Limbrichterstraat 12). Iedereen die wil helpen is van harte welkom.

Nuuje jong veur Limburg
Martijn wil een direct aanspreekpunt zijn voor Limburg in Den Haag: “Ik kan niet beloven dat ik alles zal oplossen. Wel beloof ik dat ik uw problemen om zal zetten in goede voorstellen in Den Haag.” Tijdens de opening sprak de minister-president groot vertrouwen uit in Martijn van Helvert. Balkenende: “Ik vind het geweldig dat Limburg telkens weer talentvolle jonge mensen naar Den haag stuurt. Martijn is een sterke kandidaat.”

CDA08-03-2010
CDA bedankt kiezers.


BEDANKT namens alle CDA kandidaten
Zie ook: Kandidatenlijst voor aantal behaalde stemmen per kandidaatCDA04-03-2010
Uitslag raadsverkiezing Echt-Susteren.


CDA Echt-Susteren bedankt haar kiezers.


CDA Echt-Susteren behaalde 3646 stemmen.

Alle kandidaten van CDA Echt-Susteren bedanken de kiezers voor de steun en het in hun gestelde vertrouwen.
Onder voorbehoud definitieve goedkeuring zijn de volgende 6 kandidaten gekozen om zitting te nemen in de raad:
Jos Beckers (582 stemmen)
Sjra Dirks (433)
Jack Dijcks (246)
Julien Penders (301)
Marjo van Helvert-Willeme (432)
Peter Pustjens (730)

Zie ook: Kandidatenlijst voor alle CDA kandidaten met aantal behaalde stemmen.

Lijsttrekkers bespreken verkiezings resultaat
Lijsttrekkers bespreken verkiezings resultaat.


CDA02-03-2010
€ 1,5 miljoen voor Centrumplan Susteren.


€ 1,5 miljoen voor Centrumplan Susteren


Jos Beckers Doortastend optreden van wethouder Jos Beckers heeft opgeleverd dat GS van de provincie vandaag heeft besloten om € 1,5 miljoen ISV II-geld te geven aan het Centrumplan Susteren. Jos Beckers: “Ik vond dat het traject te lang beleef slepen. Ik heb me als wethouder Financiën toen zelf bemoeid met de procedure door een aantal gesprekken aan te gaan met gedeputeerde Lebens. Hij heeft het ambtelijk apparaat aangezet om de versnelling te verwezenlijken. Het is een belangrijke stap voor Susteren die gezet is.”

Het besluit van de provincie komt zeer gelegen. Door deze versnelling hoeft het centrumplan Susteren niet omwille van de financiën te haperen. Jos Beckers: “Hoewel het project niet in mijn portefeuille zit, voel ik me wel verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Deze verantwoordelijkheid heb ik genomen. Eventuele stagnatie van het project zal dus niet vanuit de ISV II-gelden komen.”

NoŽl Lebens
Noël Lebens

Gedeputeerde Lebens is zeer tevreden over deze manier van werken: “Jos Beckers heeft mij een aantal keren actief benaderd. Wethouders die hard werken en lobbyen voor projecten moeten gehoord worden op de provincie. Ik houd wel van bestuurders die de vaart erin willen houden. En ik vind het prettig om goede projecten vlot te trekken. Het levert niet alleen een verbetering voor Susteren op, maar het creëert ook werkgelegenheid in de bouwsector. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”


CDA15-01-2010
Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2010.


ALV 14 januari 2010


Op 14 januari 2010 werd een algemene ledenvergadering gehouden om de kandidatenlijst van de nummers 16 tot en met lijstduwer Peter Pustjens vast te stellen. Bovendien stond ook de goedkeuring van het verkiezingsprogramma op de agenda.
De vergadering besloot unaniem het door het bestuur aangedragen voorstel te bekrachtigen. De plaatsen 16 tot en met 25 worden daarbij achtereenvolgens bemenst door: Jan Otten, Har Meuwissen, Ton Jeurissen, Mia Maessen, Hans Sanders, Mattie Schlangen, Ruud Horsmans, René Vroomen, Joost Feijen en wordt afgesloten door zoals al eerder vermeld Peter Pustjens.
De volledige kandidatenlijst met foto's en nadere informatie kunt u bekijken via de knop Kandidaten.

Een ander punt op de agenda het vaststellen van het programma werd uitgebreid besproken door Jos Beckers.

Jos Beckers bespreekt programma tijdens de ALV.Presentatie programma tijdens de ALV.

Na het beantwoorden van enkele vragen konden de aanwezige leden zich akkoord verklaren met dit programma. U kunt dit programma lezen door aan de linkerkant te kiezen voor Programma.


CDA15-01-2010
Interview Jos Beckers bij LoesFM.


Jos Beckers in programma “Keuvelen met Klawitter” bij LOES


Op 6 januari 2010 was CDA wethouder Jos Beckers te gast bij LOES in het programma van Jens Klawitter “Keuvelen met Klawitter”. U kunt het interview hier beluisteren.