CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2010 archief 2012 >>>

Archief 2011

CDA22-06-2011
Jos Hessels waarnemend burgemeester in Echt-Susteren.

Jos Hessels waarnemend burgemeester in Echt-Susteren.


Jos Hessels, wordt waarnemend burgemeester in Echt-Susteren Oud-depute en oud-Tweede Kamerlid Jos Hessels (CDA) wordt waarnemend burgemeester in Echt-Susteren. Dinsdagavond 21 juni 2011 had hij een eerste kennismakingsgesprek met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Hessels neemt de plek in van burgemeester Dieudonne Akkermans (CDA), die na drie jaar zijn burgemeesterspost in Echt-Susteren verruilt voor die in Eijsden-Margraten. Dat gebeurt per 1 juli 2011. De verwachting is dat Hessels zeker een half jaar waarnemend burgemeester zal zijn.CDA13-05-2011
Thema bijeenkomst: Platteland in Ontwikkeling.

Beste leden van het CDA,

Om als fractie beter op de hoogte te zijn van de problemen waar een agrarische ondernemer tegenaan loopt organiseren wij een themabijeenkomst omtrent dit punt. Een tweetal sprekers zal kort een presentatie verzorgen waarna we twee agrarische bedrijven (waaronder een megastal) gaan bezoeken.
Wanneer jullie als CDA-leden ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn jullie van harte welkom om op zaterdag 4 juni aan de themabijeenkomst deel te nemen.
Inloop is (zie bijlage) om 8.30. Jullie kunnen dan een kop koffie drinken om wakker te worden, waarna we starten. Het vervoer naar de bedrijven wordt door de fractie geregeld. Na afloop zijn er broodjes en is er gelegenheid om nog even gezellig wat bij te praten.

Wanneer jullie van plan zijn om te komen willen we dat i.v.m. de broodjes en het vervoer graag weten VOOR 21 mei.

Opgeven kan bij Julien: julienpenders@hotmail.com

In de toekomst willen we veel vaker van dit soort themabijeenkomsten gaan organiseren. Wij hebben een aantal onderwerpen in gedachten, maar moeten die nog uitwerken. Wanneer jullie zelf interessante/actuele thema’s aan de orde willen stellen kan dat natuurlijk ook. Laat mij dat dan even weten.

Het programma:
Platteland in Ontwikkeling
8:30 - 9:00 Inloop
Kop koffie of thee Vergaderzaal in “De Koppel”
9:00 - 10:30 Sprekers
Bert Vergoossen (RO deskundige LLTB) Algemene presentatie Ruimtelijke ordening en agrarische ontwikkelingen.

Jan Van Cruchten (directeur Arvalis advies) Contact tussen overheid en ondernemers. Concrete gevolgen van beleid.
Vergaderzaal in “De Koppel”
10:30 - 12:00 Bezichtigingen
Bezichtiging locatie Akkerbouwer
Bezichtiging locatie Veehouderij
Familie Heuts
Familie Jongen
12:00 - 13:00 Afsluiting
Ruimte voor discussie en vragen
Koffie en vlaai
Vergaderzaal in “De Koppel”
Aanvullende informatie:

Datum: zaterdag 4 juni
Locatie: Gemeenschapshuis “De Koppel” Vleutstraat 22 in Dieteren

M.v.g. Peter CoxCDA04-03-2011
Voorlopige uitslag Provinciale verkiezingen van 2 maart 2011.

Voorlopige uitslag verkiezingen PS 2011
PartijEcht-SusterenLimburg

CDA3623 87229
SP1395 53685
P.v.d.A.1375 60664
VVD1656 71859
GroenLinks756 24082
PNL214 7746
PvdD266 7594
D66442 23465
ChristenUnie128 3094
PVV3878 92479
50PLUS468 17455

Resultaat kandidaten CDA in Echt-Susteren
NaamEcht-SusterenLimburg
Martijn van Helvert258327065
Geert Frische2643025
Jack Dijcks214233
Noël Lebens1245518
Jacques Beckers97100
Jeroen Cremers63618
Marij Cox-Sevenich541705
Ger Driessen523568
Anja van den Beuken372185
John Verhoijsen182753
Ine Aasted Madsen172110
Joep van der Linden172108
John Biermans14254
Hubert Mackus93334
Pieter Janssen72495
Leon Guffens7107
Peter Erkens61749
Herman Rutten42233
Ralph Diederen31770
Jacob Knoops31288
Wiel Heinrichs31075
Frans Heldens3362
Huub Dinghs3157
Fred Bongers3147
Genoveef Leers23361
Jeu Titulaer22446
Jan Nabben22338
Sjra van Horne2115
Wendy Janssen273
Jasper Habets1942
Bram Jacobs1415
Bob Vostermans1289
Annette Bonn-Bos1249
Bas Heijnders1189
Patrick van der Broeck1169
Twan Huijskens178
Ida Voorbraak115CDA24-01-2011
CDA vraagt aandacht voor plannen rondom sporthal Susteren in brief aan college van B&W.

CDA vraagt aandacht voor plannen rondom sporthal Susteren


Geacht College,

Vorig jaar heeft de raad besloten om op Koppelweide een nieuwe sporthal te bouwen. Dit omdat de kosten die gemaakt moeten om de huidige sporthal (De Reinoudhal) in de kern Susteren te renoveren en aan te passen aan de wensen van de verenigingen hoger zijn dan de nieuwbouwkosten.

Uit gesprekken met diverse sportverenigingen, de dorpsraad, leden van schoolbesturen en stichting gemeenschapsbelangen Dieteren blijkt echter dat niet iedereen onverdeeld gelukkig is met het genomen besluit. Wel vindt iedereen dat er dringend iets moet gebeuren.

Stichting gemeenschapsbelangen Dieteren liet weten dat gemeenschapshuis de Koppel een cruciale rol speelt m.b.t. de leefbaarheid in deze kleine kern. De nieuw te bouwen sporthal op Koppelweide wordt gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van de Koppel. Nu ontvangt de Koppel jaarlijks een bijdrage van ± €14.000,- van de gemeente. Voor dit bedrag huurt de gemeente de gymzaal aangrenzend aan de Koppel. Vervolgens verhuurt de gemeente deze zaal weer, o.a. aan de basisschool, zodat de kinderen er wekelijks kunnen sporten. Wanneer de basisschool gebruik moet maken van de geplande nieuwe sporthal op Koppelweide verliest de Koppel haar inkomsten van de gemeente en krijgt haar exploitatie dan niet meer rond, hetgeen dus inhoudt dat de Koppel haar deuren moet gaan sluiten. Dat zou een enorme aderlating voor de kern Dieteren betekenen omdat allerlei verenigingen hier hun thuisbasis hebben. Kortom, dat mag niet gebeuren.

De badmintonclub uit Roosteren wil liever de Albertzaal (in Roosteren) behouden, omdat zij het niet ziet zitten dat jeugdleden over de brug naar de nieuwe sporthal op Koppelweide moeten gaan fietsen. Dat zullen ouders te gevaarlijk vinden redeneert de badmintonclub. Enerzijds zal het de badmintonclub leden kosten en anderzijds verliest de kern Roosteren weer een recreatiemogelijkheid, waardoor de leefbaarheid ook in deze kern achteruitgaat.

De basisscholen in Susteren zijn geen voorstander van de nieuwe hal op Koppelweide omdat ze dan met de kinderen de drukke randweg moeten oversteken. Dit is ook een argument dat handbalvereniging opvoert tegen de nieuwe sporthal op Koppelweide. Gebruik maken van de fietsonderdoorgang is in hun ogen geen oplossing omdat ouders het onverantwoord zullen vinden om hun kinderen daar in de wintermaanden in het donker doorheen te sturen. Handbalclub NOAV wil het liefst in de kern van Susteren blijven, maar heeft daar momenteel ruimtegebrek.

Al deze bezwaren aanhorende vindt het CDA dat ook de optie onderzocht moet worden om de oude Reinoudhal af te breken en ter plekke een nieuwe hal te bouwen die voldoet aan de eisen van deze tijd en die de problemen van m.n. de handbalvereniging NOAV zoveel mogelijk oplost. De Koppel moet voor Dieteren behouden blijven en de Albertzaal voor Roosteren. Wanneer de badmintonclub in Roosteren blijft en geen gebruik gaat maken van de nieuwe sporthal kan deze iets kleiner gebouwd worden dan oorspronkelijk op Koppelweide gedacht was. Met het geld dat hiermee bespaard wordt kunnen de vloeren in de gymzaal bij de Koppel in Dieteren en de Albertzaal in Roosteren worden opgeknapt.

Omdat de gebruikers van de huidige sporthal (Reinoudhal) aangeven dat het hoognodig tijd wordt dat de sportzaalproblematiek wordt aangepakt en het raadsbesluit al geruime tijd genomen is verzoeken wij het college om zo snel mogelijk met voorstellen te komen richting de raad. Wij vinden dat in de raadsvergadering van februari of april concrete plannen aan de raad moeten worden voorgelegd, waarbij ook de geschilderde optie is uitgewerkt.

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

Namens het CDA,
Peter CoxCDA16-01-2011
Opening campagnehuis CDA in Susteren.

Opening campagnehuis CDA Limburg in Susteren


Op zondag 16 januari opende Lijsttrekker van CDA Limburg, Martijn van Helvert samen met Ger Koopmans het campagnehuis in Susteren.


Campagnehuis druk bezocht door CDA sympathisanten.

De officiële openingshandeling werd voorafgegaan door uitleg van het dagprogramma door Erik Janssen van het campagneteam.
Partijvoorzitter van het CDA Echt-Susteren Joost Feijen heette iedereen bijzonder welkom op deze zonnige morgen in het campagnehuis. Hierop gaven Erik Janssen, Gijs Dupont en Bas Heijnders uitleg over de campagne en het campagnehuis. Ook werd het campagneteam Echt-Susteren voorgesteld Mark(verhinderd), Remy, Rick, Laurent, Ruud en Erik.


Campagneteam Echt-Susteren met Rick, Ruud, Remy en Laurent (Mark en Erik niet op foto)

Vervolgens gaf Ger Koopmans een toelichting op de landelijke politiek en het provinciale belang en sloot zijn toespraak af door zijn bewondering uit te spreken over Martijn van Helvert en het campagneteam, jeugdig en fanatiek op CDA waardige manier.


Ger Koopmans bevestigd openingstijden bij ingang campagnehuis.

Martijn van Helvert gaf tijdens zijn toespraak duidelijk aan waar hij en het CDA voor staat in de provincie met name op het gebied van Werkgelegenheid, Zorg en Veiligheid. Hij hecht bovendien zeer veel waarde om dit te doen VOOR en MET de mensen. Door vooral goed te luisteren wat in de samenleving leeft en nodig is. Hij gaat er dan ook helemaal voor om op 2 maart als grootste partij in de gemeente Echt-Susteren uit de bus te komen.
Toen was het moment aangebroken om de officiële openingshandeling te verrichten door letterlijk de aftrap te verrichten met speciaal voor de gelegenheid geprepareerde ballen.


Officiële aftrap in campagnehuis


Martijn van Helvert temidden van CDA-ers bij campagnehuis

Daarna kon iedereen divers promotiemateriaal variërend van visitekaartje tot poster meenemen en kan de campagne daadwerkelijk beginnen.


CDA11-01-2011
Lokaties campagneborden.

Lokaties en richtlijn gemeentelijke campagneborden


Campagnevoering en aanplak mogelijkheden gemeente Echt-Susteren

Van gemeentewege worden borden geplaatst voor allerlei verkiezingspropaganda. De partijen worden dan ook verzocht om alleen daar te plakken waar het is toegestaan en van deze borden gebruik te maken voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches. Een bord is verdeeld in 18 vakken van 57 x 54 cm.

De borden zijn geplaatst nabij de volgende plaatsen:
  Stadhuis, Nieuwe Markt 55
  Groene kruisgebouw, Doktersweg 18
  Trefcentrum Edith Stein, Diepstraat 4
  Bisschoppelijk College, hoek Maasbrachterweg - Populierlaan
  Buurthuis St Joris, Cypresstraat 58
  Banderthof, Wilhelminalaan 151
  Hoek Seringenstraat / Tulpenstraat
  Hoek Rijksweg Zuid / Kerkveldsweg Oost
  Basisschool Patricius, Hubertusstraat 1
  Café 't Slekkerhoes, Hoogstraat 22
  Kruispunt Echterstraat - Op den Dijk - Sint Joosterweg
  Voormalige school Kapelaan Verdonschotstraat 5
  Koningsplein
  Annendaalderweg tegenover de Kerk Hoek Kantstraat - Heerdstraat
  bij patronaat Mariaveld naast de Mariakerk (hoek Vincentiuslaan - Jozefstraat)
  op het Salvatorplein nabij de Amelbergakerk
  aan de Heidestraat op de hoek Aardenweg
  aan de Oude Rijksweg Zuid nabij de informatiepaal
  aan de Oude Rijksweg Noord ter hoogte van de Nassaulaan
  bij de Sint Stephanuskerk in Dieteren
  in Roosteren bij het kapelletje aan de Maasheuvel/Jan Petersstraat
  op de hoek van de Susterderpoort met de Limbrichterstraat Nieuwstadt
  aan de Gouverneur Houbenstraat nabij het BP-tankstation Nieuwstadt
  in Illikhoven naast het gemeenschapshuis.

CDA10-01-2011
Opening campagnehuis.

Opening campagnehuis


Geachte CDA-leden,

Helaas kan vandaag, 10 januari, de opening van het campagnehuis van Martijn van Helvert, lijsttrekker CDA Limburg, aan de Feurthstraat 4 te Susteren niet doorgaan. De heer Maxime Verhagen is verhinderd vanwege overige drukke werkzaamheden in Limburg.


Campagnehuis aan de Feurthstraat 4 in Susteren.

Zondag 16 januari bent u van harte welkom in het campagnehuis. Om 10.00 uur zal de aftrap plaatsvinden.CDA07-01-2011
Chemokar art. 37 vragen.

Chemokar artikel 37 vragen


Geacht College,

Zoals we recentelijk hebben kunnen lezen wordt met ingang van 1 januari 2011 het chemisch afval niet meer ingezameld via de bij iedereen bekende chemokar. Wij vermoeden dat hier onvoldoende gebruik van werd gemaakt en dat dit de reden is geweest om te besluiten tot afschaffing. Toch maken wij ons zorgen om deze ontwikkeling. Zeker wanneer we bedenken dat in het nieuwe diftarsysteem waarschijnlijk niet meer per kilogram wordt afgerekend vrezen we dat steeds meer mensen hun chemisch afval gewoon in de container dumpen die wekelijks of om de veertien dagen wordt opgehaald. Dat moeten wij natuurlijk proberen te voorkomen en daarom vragen wij het college om te zoeken naar alternatieven.

In eerste instantie zou je natuurlijk kunnen denken aan een lagere ophaalfrequentie. Laat de chemokar bijvoorbeeld nog maar tweemaal per jaar het chemisch afvalophalen in plaats van, zoals nu, vier keer.

Maar er is meer te verzinnen. Aangezien wij contracten hebben met het milieupark in Montfort kunnen onze inwoners daar hun chemisch afval brengen wanneer ze willen. Voor inwoners uit de voormalige gemeente Susteren is dit echter te ver, iets wat wij als CDA steeds hebben gevonden. Daarom zou een van de alternatieven kunnen zijn dat het college in contact treedt met het college van de gemeente Sittard-Geleen-Born en hiermee afspreekt dat ook inwoners van de gemeente Echt-Susteren gebruik kunnen maken van dit milieupark. Onze inwoners moeten kunnen kiezen. Of ze brengen hun chemisch afval naar Montfort of naar Sittard en wanneer er straks (in 2012) een nieuw diftarsysteem is moet die keuze niet alleen beperkt blijven tot het chemisch afval. Met AL hun afval moeten de inwoners de genoemde keuze hebben.

Een derde alternatief zou kunnen zijn dat net zoals dat nu op scholen gebeurt er links en rechts, bijvoorbeeld bij winkelcentra of bejaardenhuizen, speciale bakken worden gezet waarin mensen hun afgedankte batterijen kunnen dumpen. De ambtenaren die nu de gemeente afstruinen naar zwerfvuil en overal alle afvalbakken leegmaken zouden de bakken met batterijen dan ook regelmatig kunnen leeghalen.

Uiteraard weerhoudt niets u, als college, ervan om iets anders creatiefs te verzinnen. In ieder geval zouden wij het als CDA jammer vinden wanneer in de toekomst steeds meer chemisch afval tussen het gewone afval belandt en daarom vinden wij dat we er alles aan moeten doen om dit te vermijden.

Met belangstelling zien wij Uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Namens het CDA,
drs. P.J.H. CoxCDA05-01-2011
Nieuwjaarsreceptie gemeente Echt-Susteren.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Echt-Susteren


Op dinsdagavond 4 januari 2011 vond op het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Echt-Susteren. Veel burgers en bestuurders waren aanwezig en uiteraard ook veel politici waaronder een aantal van CDA huize.


Burgemeester Dieudonnee Akkermans gaf in zijn openingsspeech speciale aandacht aan samenwerking, zo zal in 2011 hiervan concreet invulling worden gegeven aan samenwerking met de buurgemeenten o.a. Maasgouw en Roerdalen.


Ook wethouder Jos Beckers portefeuillehouder sport sprak de vele bezoekers toe. Waarna onder leiding van Henk Hover de Nederlandse, Europese en zelfs ook Wereldkampioenen in hun sport werden voorgesteld. Vervolgens werden zij op persoonlijke titel gehuldigd door wethouder Jos Beckers en burgemeester Dieudonnee Akkermans.