CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2011 archief 2013 >>>

Archief 2012

CDA16-10-2012
Eerste steenlegging scoutinghome Jeanne d'Arc.

Eerste steenlegging scoutinghome Jeanne d'Arc.


Foto's: René Denis
Onthulling gevelsteen Wethouder Peter Pustjens van Echt-Susteren onthulde op 28 september 2012 twee gevelstenen in het kader van de eerstesteenlegging van de herbouw van het scoutinggebouw in Susteren. Dat gebeurde in het bijzijn van de scoutingjeugd van Susteren, leiding, ouders en een aantal genodigden. Aansluitend zegende pastoor-deken Geurts geheel in traditie de gevelstenen in.

Onthulling gevelsteen Het oude HK in Susteren voldeed niet meer aan de hedendaagse normen en was ook flink beschadigd door storm en ten gevolge van verzakking en wordt nu up-to-date gebracht. Het bijzondere aan deze gebeurtenis is echter dat deze herbouw de gezamenlijke thuisbasis wordt en is van de inmiddels gefuseerde scoutinggroepen van Mariaveld en Oud-Susteren, onder de naam van Scoutinggroep Jeanne d'Arc Susteren. De fusie tussen de twee scoutinggroepen uit Susteren en Mariaveld-Susteren is vanaf 8 december 2010 een feit.

Wethouder Peter Pustjens en deken Geurts Inmiddels draait de scouting in Susteren dus al geruime tijd onder de nieuwe naam en gelet op de voortvarendheid waarmee gebouwd wordt, zal het niet lang meer duren of de huisvesting van de Jeanne d'Arcgroep is weer helemaal van deze tijd. Veel hand en spandiensten zijn verricht door ouders en mensen die zich betrokken voelen bij de scouting.
Wethouder Pustjens benadrukte het belang dat de scoutingjeugd weer onder de pannen is en dat er ook voldoende aandacht is voor de speelruimte die scouting buiten nodig heeft.
Wel gaat de vereniging nog bekijken op welke wijze het oude scoutinggebouw in Mariaveld nog een functie kan hebben binnen het spelgebeuren van scouting.CDA09-04-2012
Geert Frische nieuwe wethouder.

Geert Frische benoemd tot wethouder Echt-Susteren.


CDA’er Geert Frische (35) is de nieuwe wethouder financiën, sociale zaken, sport en gemeentelijk gebouwenbeheer van Echt-Susteren. Een meerderheid van de raad stemde in met de benoeming van het Statenlid. Frische volgt Jos Beckers op, die half maart zijn functie neerlegde.

De kersverse wethouder reageert verheugd. “Ik wil een vliegende start maken en gauw kennis maken met bijvoorbeeld de sportverenigingen”, vertelt Frische. Hij legt uit dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de wethouderspost, omdat Echt-Susteren ‘een gemeente met ambitie is’.

De wethouder wil na deze raadsperiode graag een plek op de kandidatenlijst van CDA Echt-Susteren. “Ik ga niet twee jaar op de winkel passen, daarvoor zeg ik mijn huidige functie bij de gemeente Maastricht niet deels op. Mijn doel is voor langere tijd actief te zijn.”


CDA17-02-2012
Aftreden Jos Beckers.

Vertrek Jos Beckers.


Op 17 februari 2012 heeft wethouder Jos Beckers te kennen gegeven zijn werkzaamheden als wethouder op korte termijn te willen beëindigen. Het CDA Echt-Susteren respecteert de beslissing van Jos Beckers, maar vindt het van de andere kant jammer dat onze gemeente een zeer kundige en goede wethouder verliest. Uiteindelijk komt het gezin echter op de eerste plaats en als blijkt dat dit niet langer te combineren is met de drukke werkzaamheden als wethouder, dan is alleen respect op de plaats voor deze moedige beslissing. Het CDA Echt-Susteren wenst Jos alle goeds toe voor de toekomst!

Het CDA Echt-Susteren zal zich de komende tijd intern gaan beraden over een opvolger voor Jos Beckers. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij u vanzelfsprekend berichten (onder meer) via deze website.


Marc Rooijen
Voorzitter CDA Echt-Susteren

CDA09-01-2012
Toespraak voorzitter CDA Echt-Susteren tijdens nieuwjaarsbijeenkomst.

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Echt-Susteren.


Hingen, 6 januari 2012

Beste CDA-vrienden,

Laat ik beginnen met iedereen al het beste te wensen voor het nieuwe jaar 2012! Niet alleen in politieke zin, maar op alle gebieden.

2012 belooft politiek gezien in ieder geval de nodige uitdagingen voor onze partij in petto te hebben. Maar voor ik vooruit kijk, wil ik eerst nog even terugkijken naar het politieke jaar 2011. Ik doe dat op drie niveaus:
  • op landelijk niveau;
  • op provinciaal niveau;
  • op gemeentelijk niveau.
Op landelijk niveau is 2011 voor het CDA niet het meest succesvolle jaar gebleken, en dan druk ik mij nog zacht uit. Het CDA straalt verdeeldheid uit, terwijl nu juist gemeenschapszin en eenheid kernwaarden zijn van onze partij. Begrijp mij niet verkeerd, van interne discussie ben ik een groot voorstander, vind dit zelfs noodzakelijk in een democratische partij, maar als de discussie voorbij is, dan horen de rijen zich te sluiten en dient het CDA naar buiten toe een eenheid te zijn. Als de heren en dames in Den Haag dit lukt dan wordt 2012 voor het CDA het jaar van de kans in plaats van de bedreiging en vinden we elkaar in eenheid in plaats van verdeeldheid.

Ook op provinciaal niveau is in 2011 van alles te doen geweest. De samenwerking met de PVV heeft nogmaals aangetoond dat op het CDA als partij een grote verantwoordelijkheid rust. De politieke ervaring en de inzichten die wel binnen onze partij aanwezig zijn, moeten meer dan eens worden ingezet om het Limburgse belang te dienen. Dit niet alleen binnen de provinciegrenzen, maar ook daarbuiten naar Den Haag, naar wat wel wordt genoemd het ‘Randstad-kabinet’. Laat het Limburgse geluid horen en laat de Limburgse leeuw brullen als nooit tevoren. Dat is de uitdaging voor 2012.

En dan het gemeentelijk niveau. Ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik inwoner ben van de mooiste gemeente van Nederland en dat ik voorzitter ben van de beste partij binnen die gemeente. Ik was afgelopen dinsdag op de Nieuwjaarsreceptie van onze gemeente en hoorde daar onze burgemeester één heel belangrijk iets zeggen: ‘Binnen onze gemeente heerst een gecultiveerd negativisme, en daar moeten we mee stoppen’. Dit waren voor mij de eerste zinnige woorden van het nieuwe jaar. Het is altijd gemakkelijk om negatief te zijn, de nadruk te leggen op fouten van anderen. Maar onthoud dat de beste stuurlui aan wal staan en slechts zelden die verantwoordelijkheid durven te nemen die wij als partij wel durven te nemen. Keer op keer, zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Ook voor de gemeente Echt-Susteren zal en moet 2012 het jaar worden van de vooruitgang. Niet alleen in de grote kernen die onze gemeente rijk is, maar ook – en misschien wel juist – op die plaatsen waar het inwonertal geringer is.

Terug naar 2012. Ik sprak zojuist over eenheid en herhaal dit nogmaals. Slechts als wij als partij – op alle niveaus – eenheid uitstralen, dan wordt 2012 ons jaar. Laten we ons ook niet gek maken door de extremen op rechts of links. Waar de peilingen overigens op dit moment een verschuiving laten zien naar de laatste richting. Goed rechts, is niet fout en dat is waar onze partij staat en thuishoort. En uiteindelijk zal dat – ook na zeven of acht magere jaren – net zoals in 2002 wederom resultaat brengen. De kiezer is niet dom en populisten op links en rechts houden we toch. Al deze opwellingen zullen allemaal, vroeg of laat ten ondergaan aan de onuitvoerbaarheid van de eigen ideeën. Kijken naar jezelf en uitgaan van de eigen kracht, dat gaan we doen in 2012. Dat wordt de uitdaging!

Nogmaals aan iedereen alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar!


Marc Rooijen
Voorzitter CDA Echt-Susteren