CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2012 archief 2014 >>>

Archief 2013

CDA20-12-2013
Kerstwens CDA ECHT-SUSTEREN.

Bestuur, gemeenteraadsleden en wethouders van

het CDA Echt-Susteren wensen iedereen

fijne kerstdagen en een succesvol nieuwjaar toe!In 2013 hebben wij met uw steun veel kunnen

realiseren. Ook in 2014 staan wij weer voor u klaar!CDA18-12-2013
CDA ECHT-SUSTEREN BENOEMT KIESLIJST.

CDA ECHT-SUSTEREN BENOEMT KIESLIJST


Na op 25 november 2013 als topdrie van de lijst Peter Cox, Geert Frische en Peter Pustjens te hebben benoemd, kozen de leden van het CDA Echt-Susteren op de algemene ledenvergadering van 16 december 2013 unaniem de kandidaten voor de plekken 4 tot en met 15.

De kandidatenlijst van het CDA Echt-Susteren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ziet er tot op heden als volgt uit:
1. P. Cox – fractievoorzitter
2. G. Frische – wethouder
3. P. Pustjens – wethouder
4. G. Dirks – raadslid
5. M. van Helvert-Willeme – raadslid
6. J. Beckers – raadslid
7. J. Penders – raadslid
8. J. Dijcks – raadslid
9. W. Jessen – raadslid
10. C. Schoenmakers – kandidaat-raadslid
11. R. Jongen – kandidaat-raadslid
12. J. Renet – kandidaat-raadslid
13. E. Janssen – kandidaat-raadslid
14. R. Peters – kandidaat-raadslid
15. Y. Indemans-Rutten – kandidaat-raadslid
De kandidaten vanaf plek 16 worden op een later moment gekozen.

Peter Cox, huidig fractievoorzitter en lijsttrekker, toont zich verheugd met de lijst: “Allereerst ben ik blij met het feit dat alle zittende raadsleden en de beide wethouders zich opnieuw gekandideerd hebben. Daarnaast hebben zich een aantal nieuwe gezichten aangediend waarmee we ook de toekomst in kunnen kijken.

Nieuw op de lijst zijn onder meer jongerenkandidaat Remy Jongen uit Susteren en John Renet uit Pey. “Met Remy hebben we net als vorige verkiezingen weer een enthousiaste jongerenkandidaat op de lijst die ook de potentie heeft het tot raadslid te schoppen ”, aldus afdelingsvoorzitter Marc Rooijen. “Daarnaast is het natuurlijk van belang dat wij met John Renet voor de kern Pey een sterke en ambitieuze kandidaat kunnen presenteren. Wij vinden het van belang om ons als een partij voor de hele gemeente te presenteren ”, aldus Peter Pustjens, wethouder namens het CDA Echt-Susteren en de nummer drie op de verkiezingslijst.

Op de lijst staat verder de naam van oud-raadslid Chris Schoenmakers. Erik Janssen eveneens afkomstig uit Susteren bezet de 13de plek. “Voor mij is dertien sowieso geen ongeluksgetal. Ik zal er in ieder geval voor zorgen dat met deze verkiezingen die plek veel succes zal oogsten ”, aldus een ambitieuze Erik Janssen. De lijst wordt gecompleteerd door nog een ambitieuze jongere Robin Peters en oud-Statenlid Yvonne Indemans Rutten.

De leden en kandidaten hebben bovendien de afspraak gemaakt dat het principe van “de meeste stemmen gelden” zal worden gehanteerd. Dat betekent dat de kandidaten met het hoogste stemmenaantal recht hebben op een behaalde zetel. “Dit systeem geeft alle kandidaten gelijke kansen. Bovendien onderstreept dit dat wij de nog niet-zittende raadsleden als gelijkwaardig beschouwen aan de zittende raadsleden. Iedereen gelijke kansen. ” Aldus lijsttrekker Peter Cox.CDA26-11-2013
ALV CDA Echt-Susteren benoemt unaniem top 3.

ALV CDA Echt-Susteren benoemt unaniem top 3.


Tijdens de ledenvergadering van afgelopen maandag hebben de leden van het CDA Echt-Susteren unaniem de top drie van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 benoemd. De lijst zal worden aangevoerd door Peter Cox die de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter is geweest. Wethouder Geert Frische neemt plaats twee in en wethouder Peter Pustjens plek drie. Met zijn drieën zullen ze samen de verkiezingscampagne vorm gaan geven en het CDA uitdragen als een stabiele en betrouwbare partij. De plaats van de overige kandidaten bepalen de leden in de vergadering van 16 december.


Top drie verkiezingslijst, v.l.n.r. wethouder Peter Pustjens(3), Peter Cox(1) en wethouder Geert Frische(2).


CDA05-07-2013
Officiële opening vrijliggend fietspad Echt-Dieteren 4 juli 2013.

Opening fietspad in Dieteren 4 juli 2013.


Op donderdag 4 juli 2013 opende wethouder Peter Pustjens officieel het vrijliggende fietspad tussen Echt en Dieteren.
Hij memoreerde dat hier vele jaren voorbereiding aan vooraf zijn gegaan, zoals ook de inzet van de dorpsraad uit Dieteren zich gesteund wetende door raadslid Julien Penders. De uiteindelijke verwezenlijking was mogelijk met Provinciale subsidie en inzet van gemeente ambtenaren, bureau Kragten en uitgevoerd door Heijmans. Het resultaat een prachtig gereconstrueerde weg met vrijliggend fietspad mag er dan ook zijn.


Wethouder Pustjens spreekt de aanwezigen toe.


Wethouders Geraads en Pustjens.


Wethouder Pustjens knipt het lint door waarmee het fietspad officieel is geopend.

CDA25-06-2013
Impressie ALV 20 juni 2013.

ALV 20 juni 2013.


Op donderdag 20 juni 2013 vond zoals bekend een algemene ledenvergadering plaats te Susteren.
Voorzitter Marc Rooijen leidde het besloten gedeelte van de vergadering op een voortvarende wijze. Hij wees zijn gehoor op volgende verkiezingen en de strakke procedure die hieraan voorafgaat. Hierbij zal het Handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van CDA Nederland een grote steun zijn.

Voorzitter Marc Rooijen (midden) aan het woord.

Vervolgens ging hij dieper in op de kandidaatstelling en lijstsamenstellingscommissie, de programmacommissie en de campagnecommissie. De benoeming van de lijsttrekker zal extra aandacht krijgen.

Na deze uiteenzetting sloot hij het besloten gedeelte en gaf hij het woord aan wethouder Geert Frische welke in ruim een uur op bevlogen wijze de actuele ontwikkelingen binnen zijn portefeuille voor het voetlicht bracht.

Daarna volgde nog een informeel samenzijn, kortom een zeer interessante bijeenkomst.CDA30-05-2013
Thuis-in-Limburg-Dag.

Thuis-in-Limburg-Dag.


Maasbracht, mei 2013
Beste CDA'er,

Op zondag 9 juni organiseren we wederom de Thuis-in-Limburg-Dag. Graag nodigen we u en uw gezin van harte uit om aanwezig te zijn tijdens deze familiedag.

Deze dag vindt ieder jaar op een andere locatie in Limburg plaats. Het is een dag vol vermaak voor jong en oud, met muziek en een vleugje politiek. Er is volop gelegenheid voor CDA-leden om de Limburgse CDA'ers in de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, de Provinciale en Gedeputeerde Staten en het bestuur te ontmoeten. Ook andere CDA-prominenten zullen deze dag present te zijn.

De Thuis-in-Limburg-Dag vindt dit jaar plaats bij Proeflokaal Limburg. Letterlijk een locatie waar geproefd wordt. Figuurlijk een eerbetoon aan de Limburgse streekproducten. Gelegen in natuurgebied de Peel staat ProefLokaal Limburg bekend om zijn ambacht, landelijke sfeer en respect voor het buitenleven. Eigenaar Ria Joosten is begin dit jaar uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer van Nederland. Het adres van Proeflokaal Limburg is Doorbrand 2 te Neer.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00-14.00u Ontvangst met koffie/thee, soep en broodjes
14.00-14.15u Opening door voorzitter Ria Oomen, door voorzitter CDA-Limburg en door wethouder Leudal
14.15-16.15u - Rondleiding Windmolenpark Neer: thema's “duurzaamheid” en “groene energie”. Presentatie over en bezichtiging van de 4 windmolens
- Politiek café: thema's “actuele (Limburgse) politiek”, “ondernemerschap” en “economische mogelijkheden voor Limburg”, met Limburgse politici, Jean Gelissen (directeur Toverland) en Jan Verschaeren (directeur Document Services Campus)
- Sportiviteit: mogelijkheid voor kinderen (en evt. volwassenen) om sportief bezig te zijn op het voetbalveldje bij de Braampeel
16.30-18.00u Gezellig samenzijn met een hapje en drankje, o.a. “Live cooking met Limburgse streekproducten”
Vanwege de catering is aanmelden echt nodig. U kunt u aanmelden op e-mailadres info@cdalimburg.nl of via telefoonnummer 043 - 3897071, vóór 1 juni a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande bestuursleden.

Het bestuur van Thuis-in-Limburg,


Ria Oomen-Ruijten (voorzitter)
Anja van den Beuken-Roeven (tel. 06 - 16441803)
Dorena Gulpers
Hubert Mackus (tel. 06 - 16499074)
Michel Reijnen
Rudy Tegels (tel. 06 - 53636620)

CDA28-05-2013
Wethouder Peter Pustjens opende speelvoorzieningen in Koningsbosch.

Opening speelvoorzieningen in Koningsbosch.


Wethouder Peter Pustjens opende op zaterdag 27 april 2013 officieel de speelvoorzieningen in Koningsbosch. Op de foto ziet u hoe hij met een grote schaar het lint doorknipte bijgestaan door de kinderen.

Realisatie door samenwerking
De realisatie van beide speelvoorzieningen is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Echt-Susteren, Woongoed 2-Duizend, Jantje Beton, Stichting Boschuysen en de nodige sponsors, die een flinke duit in het zakje deden. In totaal heeft de realisatie van de speelvoorzieningen zo’n 75.000 euro gekost. Stichting Speelvoorziening Koningsbosch gaat beide speelvoorzieningen beheren. De stichting zoekt nog enthousiaste vrijwilligers die hierbij een handje willen helpen. De gemeente stelt als bijdrage in de kosten een jaarlijks subsidie beschikbaar.CDA20-05-2013
Uitnoding ALV CDA afdeling Echt-Susteren.

Uitnodiging ALV.


Het bestuur van de CDA afdeling Echt-Susteren nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2013 aanvang 19.30 uur. De leden zullen onder andere geïnformeerd worden over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Vanwege het belang van deze vergadering hoopt het bestuur op een grote opkomst.