CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2013 archief 2016 >>>

Archief 2014

CDA12-11-2014
Martijn beëdigd als Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Martijn van Helvert beëdigd als Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.


Op 12 november 2014 wordt Martijn beëdigd als Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.



Bij de kamerverkiezingen 2 jaar geleden haalde Martijn van Helvert een 13de plek. Het CDA kwam toen met 13 zetels in de kamer, maar Van Helvert werd gepasseerd door Pieter Omtzigt. Die haalde meer voorkeursstemmen. Toen bekend werd dat CDA-kamerlid Eddy van Hijum uit de kamer zou vertrekken was Martijn van Helvert de eerstvolgende kandidaat om zijn plaats in te nemen in de kamer voor het CDA.




CDA28-03-2014
Benoeming nieuwe gemeenteraadsleden.

Benoeming nieuwe gemeenteraadsleden.


Op 27 maart 2014 zijn de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad benoemd. Namens het CDA Echt-Susteren werden tot raadslid benoemd:

 -  Peter Pustjens (917 stemmen)
 -  Marjo van Helvert-Willeme (436 stemmen)
 -  Julien Penders (398 stemmen)
 -  Sjra Dirks (371 stemmen)
 -  Jack Dijcks (330 stemmen)
 -  Peter Cox (216 stemmen)

Het bestuur feliciteert de nieuwe raadsleden van harte en wenst hen veel succes de komende raadsperiode!

Geert Frische (433 stemmen) was niet benoembaar als raadslid omdat hij (nog) niet woonachtig is in de gemeente Echt-Susteren.

De fractieleden hebben Peter Cox inmiddels unaniem benoemd tot fractievoorzitter. Peter Cox was al eerder fractievoorzitter in de periode 2010-2014. Mede gelet op zijn uitstekende werk is opnieuw besloten tot de benoeming als fractievoorzitter. Het bestuur feliciteert Peter Cox in het bijzonder met deze benoeming.

Indien het CDA Echt-Susteren in de coalitie komt en een of meer wethouders uit de raad worden geleverd, dan dienen deze terug te treden als gemeenteraadslid. Dit is het gevolg van het dualisme waardoor een raadslid niet tevens wethouder mag zijn. Jac Beckers (208 stemmen) is de eerste kandidaat welke in aanmerking komt voor de vrij te vallen raadszetel. Remy Jongen (175 stemmen) behaalde als nieuwkomer net als Jac Beckers de kiesdrempel (een kwart van de kiesdeler) en is zodoende de tweede kandidaat welke in aanmerking komt voor een vrijgekomen zetel.

Op dit moment zullen de eerste gesprekken gevoerd worden in het kader van de vorming van een nieuwe coalitie. Lijst Samenwerking zal als grootste partij daartoe het voortouw nemen. Zodra meer duidelijk is over de te vormen coalitie, zal daarover onder meer via deze website nadere informatie worden gegeven.

Marc Rooijen
Voorzitter CDA Echt-Susteren




CDA20-03-2014
Verkiezingsresultaat gemeenteraad.

Verkiezingsresultaat gemeenteraad.


4042 STEMMEN!

KIEZERS BEDANKT!





CDA28-03-2014
Benoeming nieuwe gemeenteraadsleden.

Benoeming nieuwe gemeenteraadsleden.


Op 27 maart 2014 zijn de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad benoemd. Namens het CDA Echt-Susteren werden tot raadslid benoemd:

 -  Peter Pustjens (917 stemmen)
 -  Marjo van Helvert-Willeme (436 stemmen)
 -  Julien Penders (398 stemmen)
 -  Sjra Dirks (371 stemmen)
 -  Jack Dijcks (330 stemmen)
 -  Peter Cox (216 stemmen)

Het bestuur feliciteert de nieuwe raadsleden van harte en wenst hen veel succes de komende raadsperiode!

Geert Frische (433 stemmen) was niet benoembaar als raadslid omdat hij (nog) niet woonachtig is in de gemeente Echt-Susteren.

De fractieleden hebben Peter Cox inmiddels unaniem benoemd tot fractievoorzitter. Peter Cox was al eerder fractievoorzitter in de periode 2010-2014. Mede gelet op zijn uitstekende werk is opnieuw besloten tot de benoeming als fractievoorzitter. Het bestuur feliciteert Peter Cox in het bijzonder met deze benoeming.

Indien het CDA Echt-Susteren in de coalitie komt en een of meer wethouders uit de raad worden geleverd, dan dienen deze terug te treden als gemeenteraadslid. Dit is het gevolg van het dualisme waardoor een raadslid niet tevens wethouder mag zijn. Jac Beckers (208 stemmen) is de eerste kandidaat welke in aanmerking komt voor de vrij te vallen raadszetel. Remy Jongen (175 stemmen) behaalde als nieuwkomer net als Jac Beckers de kiesdrempel (een kwart van de kiesdeler) en is zodoende de tweede kandidaat welke in aanmerking komt voor een vrijgekomen zetel.

Op dit moment zullen de eerste gesprekken gevoerd worden in het kader van de vorming van een nieuwe coalitie. Lijst Samenwerking zal als grootste partij daartoe het voortouw nemen. Zodra meer duidelijk is over de te vormen coalitie, zal daarover onder meer via deze website nadere informatie worden gegeven.

Marc Rooijen
Voorzitter CDA Echt-Susteren




CDA06-03-2014
100 CDA lijsttrekkers tegen regulering wietteelt.

100 CDA lijsttrekkers tegen regulering wietteelt.


Den Haag, 6 maart 2014

100 CDA lijsttrekkers tegen regulering wietteelt

In een gezamenlijke oproep spreken meer dan 100 CDA lijsttrekkers uit het hele land zich vandaag uit tegen de regulering van wietteelt. Het tegengeluid is een antwoord op het manifest ‘Joint regulation’, waarin een aantal burgemeesters onlangs pleitten voor een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt.

De lijsttrekkers noemen de oproep van de burgemeesters een volstrekt verkeerd signaal. “We moeten af van de romantiek rond de joint. Drugs zijn schadelijk en moeten niet onder staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt”.

Zij roepen de burgemeesters op het hoofd niet in de schoot te leggen in hun aanpak van drugscriminaliteit, maar te kiezen voor het welzijn van hun inwoners. “Er is geen ouder die staat te juichen als zijn of haar kind gaat blowen. Het CDA staat naast de ouders, die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico’s van softdrugs”.

Volgens de drugsmonitor van het kabinet blowen Nederlandse scholieren twee keer zoveel als hun Europese leeftijdsgenoten. Onder scholieren die softdrugs gebruiken, blowt een op de drie onder schooltijd.

De lijsttrekkers bepleiten een verdere terugdringing van het aantal coffeeshops; uit de wijken en zeker niet in de buurt van scholen. Daarnaast willen ze een intensievere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.


Bekijk het manifest NEEderwiet



CDA24-02-2014
Rapport - Pompen of verzuipen.

Rapport - Pompen of verzuipen.



CDA fractievoorzitter Sybrand Buma heeft zojuist het rapport ‘Pompen of verzuipen’ aangeboden aan staatssecretaris Wiebes. In dat rapport beschrijft het CDA de desastreuse gevolgen van de accijnsverhogingen van 1 januari voor de ondernemers in de grensstreek. De accijns op diesel werd met 3 cent verhoogd en de accijns op LPG met 7 cent. Daarbovenop werden deze accijnzen ook gewoon geďndexeerd. De accijnzen op alcohol werden met 5,75% extra verhoogd en zelfs de verbruiksbelasting op frisdrank werd fors verhoogd.

Door deze extra accijnsverhoging lopen lokale ondernemers sinds de jaarwisseling tientallen procenten omzet mis. Niet alleen tankstations en slijterijen zijn de dupe. Ook de caféés, supermarkten en winkeliers zien hun klandizie weglekken naar Duitsland en België. Het sociale leven verplaatst zich in de grensregio’s steeds meer naar de andere kant van de grens, naar Duitsland en België.

Sybrand Buma: “Met het Meldpunt Grensstreek heeft het CDA de problemen in kaart gebracht. Het CDA heeft met Prinsjesdag al gewaarschuwd voor deze gevolgen en had in haar tegenbegroting alternatieve voorstellen om de extra accijnsverhoging te voorkomen. Wij willen een eerlijk speelveld voor kleine ondernemers. Zij vormen het hart van de lokale economie. Door de extra accijnsverhoging worden deze ondernemers onevenredig hard getroffen. Het raakt hen direct, maar ook de gemeenten in de grensregio, waar door deze maatregel banen, voorzieningen en bedrijvigheid verdwijnen.”

Tijdens het vragenuur van afgelopen dinsdag deed CDA woordvoerder Pieter Omtzigt de dringende oproep aan Wiebes om de accijnsverhogingen zo snel mogelijk terug te draaien. De staatssecretaris gaf aan dit pas na een evaluatieperiode van drie maanden te willen doen. Sybrand Buma herhaalde die oproep: “De grens is al lang bereikt. Honderden pomphouders, slijters en winkeliers van Groningen tot Limburg tot Zeeland staat het water aan de lippen.”

Bij het Meldpunt Grensstreek kwamen er ruim 600 meldingen binnen. Alle meldingen zijn verwerkt in het rapport ‘Pompen of verzuipen’. Op basis van de meldingen tot nu toe vallen er de volgende conclusies te trekken:
  • Er is een zeer sterke omzetdaling bij veel pomphouders, tabakszaken en slijterijen, soms wel tot 35%.
  • De eerste ontslagen zijn al gevallen, en er zullen meer volgen. Voor verschillende ondernemers dreigt er een faillissement.
  • Steeds meer consumenten gaan over de grens tanken, boodschappen doen en brandstof, drank en sigaretten inslaan.
  • Er ontstaan nieuwe vormen van advisering om btw en accijns terug te vragen. Voor zakelijk verkeer is het prijsverschil nog veel groter dan voor het personenverkeer.
  • De leefbaarheid in de grensstreek komt onder druk te staan. Winkels komen leeg te staan en voorzieningen verdwijnen.
Na het aanbieden van het rapport, was er nog een demonstratie op het Plein. Een grote groep pomphouders was naar Den Haag afgereisd om de oproep van het CDA kracht bij te zetten.

Klik op onderstaande link om het hele rapport te lezen.
CDA-Rapport Pompen of Verzuipen PDF










CDA23-01-2014
Meldpunt grensstreek - Pompen of verzuipen?

Meldpunt grensstreek - Pompen of verzuipen?



De grens is bereikt! Honderden pomphouders, slijters en winkeliers van Groningen tot Limburg tot Zeeland staat het water aan de lippen. In het regeerakkoord werd een forse extra accijnsverhoging gezet op 1 januari 2014. Die hebben de herfstakkoordpartijen (PvdA, VVD, D66, CU, SGP) doorgevoerd in het belastingplan. Door deze extra accijnsverhoging lopen lokale ondernemers sinds de jaarwisseling tientallen procenten omzet mis. Niet alleen tanksstations en slijterijen zijn de dupe. Ook de cafe’s, supermarkten en winkeliers zien hun klandizie weglekken naar Duitsland en Belgie.

Al te goed is buurmans gek. Met een Meldpunt Grensstreek wil het CDA de problemen in kaart brengen en daarna opnieuw in de Kamer aan de orde stellen. Het CDA heeft met Prinsjesdag al gewaarschuwd voor deze gevolgen en had in de eigen tegenbegroting alternatieve voorstellen om de extra accijnsverhoging te voorkomen.

Wij willen een eerlijk speelveld voor kleine ondernemers. Zij vormen het hart van de lokale economie. Door de extra accijnsverhoging worden deze ondernemers onevenredig hard getroffen. Het raakt hen direct, maar ook de gemeenten in de grensregio, waar door deze maatregel banen, voorzieningen en bedrijvigheid verdwijnen. Staatssecretaris Weekers wil het nog even aanzien, maar ondertussen lekken ook zijn belastinginkomsten weg naar de buurlanden.

De regering weigerde een inschatting van de grenseffecten te geven. Zij gaat uit van 0 grenseffecten. De regering weigerde ook een vroege evaluatie. Vandaar dat wij als CDA nu zelf informatie verzamelen.

Wij willen uw verhaal horen; als ondernemer of als inwoner van de grensstreek. Tegen welke gevolgen loopt u aan? Met uw verhaal kunnen wij de accijnsverhoging opnieuw aan de orde stellen!

Meld uw verhaal hier!










CDA18-01-2014
Wie ondernemer is, verdient beter!

Wie ondernemer is, verdient beter!
















CDA14-01-2014
Sterk voor Susteren!














Carnaval Nieuwstadt14-01-2014
Sander Vrehen uitgeroepen tot prins bij De Foetelaers uit Nieuwstadt.


Op 11 januari 2014 is Sander Vrehen uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging De Foetelaers uit Nieuwstadt. Het CDA Echt-Susteren wenst prins Sander I en zijn prinses Sandra een geweldig carnavalsseizoen toe.

Nuujstadt Alaaf!














CDA08-01-2014
Elke kern telt!.