CDA28-04-2018
Nieuwe coalitie rond!


Nieuwe coalitie rond!

Na een eerste informatieronde werd namens het CDA Echt-Susteren op 13 april jl. Peter Pustjens aangesteld tot formateur. Op 23 april jl. tekenden de partijen CDA Echt-Susteren, PNES, DES, GroenLinks en PvdA het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Het CDA Echt-Susteren is verheugd ook deze raadsperiode deel te nemen aan de coalitie. Tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. werden namens het CDA Echt-Susteren Peter Pustjens en Geert Frische benoemd tot wethouder. Op een later moment zal op deze website de exacte portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt.

Het hoofdlijnenakkoord ook wel coalitieakkoord genoemd, bevat de voor het CDA Echt-Susteren traditionele speerpunten: leefbaarheid in kleine kernen, aandacht en steun voor het gemeenschapsleven, streven naar een belastingdruk onder het provinciale gemiddelde, maar nog belangrijker: Echt-Susteren als gemeente waar het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is.

Omdat Peter Pustjens als wethouder geen deel meer mag uitmaken van de gemeenteraad, werd hij eveneens op 25 april jl. opgevolgd door raadslid Mascha Verkoulen-Smeets.

Ik wens alle raadsleden en wethouders van het CDA Echt-Susteren de komende raadsperiode veel succes!

Marc Rooijen
Voorzitter

CDA28-03-2018
CDA Echt-Susteren uitslag per kandidaat

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

CDA Echt-Susteren uitslag per kandidaat.

NaamStemmen
VerkozenPeter Pustjens972
VerkozenGeert Frische459
VerkozenJack Dijcks404
VerkozenMarjo van Helvert355
VerkozenJulien Penders294
VerkozenRobin Peters227
Remy Jongen199
Mascha Verkoulen199
Peter Cox190
Joyce Berkers159
Graatje Weber92
Renate Schuttelaar78
Ronald Housmans75
Sjra Dirks74
Florion Theunissen71
Jac Beckers54
Har Meuwissen46
Harrie Linssen42
Rob Beunen41
Erik Janssen38
Mark Koppen18
Yvonne Indemans15
Jacques Grummer15
Eric Geurts14
Mia Maessen14
Ruud Horsmans12
Arthur Briels10
Joost Feijen4
Dorien van Meel3

CDA28-03-2018
CDA Echt-Susteren uitslag per kandidaat

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

CDA Echt-Susteren uitslag per kandidaat.

NaamStemmen
VerkozenPeter Pustjens972
VerkozenGeert Frische459
VerkozenJack Dijcks404
VerkozenMarjo van Helvert355
VerkozenJulien Penders294
VerkozenRobin Peters227
Remy Jongen199
Mascha Verkoulen199
Peter Cox190
Joyce Berkers159
Graatje Weber92
Renate Schuttelaar78
Ronald Housmans75
Sjra Dirks74
Florion Theunissen71
Jac Beckers54
Har Meuwissen46
Harrie Linssen42
Rob Beunen41
Erik Janssen38
Mark Koppen18
Yvonne Indemans15
Jacques Grummer15
Eric Geurts14
Mia Maessen14
Ruud Horsmans12
Arthur Briels10
Joost Feijen4
Dorien van Meel3

CDA22-03-2018
CDA Echt-Susteren bedankt kiezers

CDA Echt-Susteren bedankt haar kiezers.

Alle kandidaten van CDA Echt-Susteren bedanken de kiezers voor de steun en het in hun gestelde vertrouwen.
Na de definitieve uitslag door het verkiezingsbureau zal ook de uitslag per CDA kandidaat vermeld worden.CDA12-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren

Algemene Ledenvergadering

De ALV van 11 januari 2018 stond in het teken van de aankomende verkiezingen.


Voor aanvang vergadering al een goede opkomst.

Er waren 2 belangrijke beslissingen te nemen door de vergadering.

1. Vaststelling van de kandidatenlijst.
Het voorstel van het bestuur werd per acclamatie vastgesteld.
U kunt vanaf heden onze kandidaten op de website bekijken onder de knop Kandidaten.
Tevens machtigde de algemene vergadering de voorzitter om nog mogelijke kandidaten toe te voegen.

Vervolgens werd nog nader ingegaan op de verkiezingsmaterialen en strategie.

2. In te stemmen met partijprogramma.
Het partijprogramma werd door Geert Frische namens de programmacommissie besproken en toegelicht. De algemene vergadering kon na enkele tekstuele aanpassingen instemmen met dit nader uit te werken programma en de machtiging hiervoor te verlenen.


Tijdens de bespreking partijprogramma was Geert Frische aan de bestuurstafel aangeschoven.

CDA08-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren

Algemene Ledenvergadering

Beste CDA-leden,

Agenda ALV 11 januari 2018.
  1. Opening

  2. Eventueel aan de agenda toe te voegen punten.

  3. Presentatie kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen.

  4. Presentatie partijprogramma op hoofdlijnen.

  5. Stand van zaken campagne.

  6. WVTTK.

  7. Rondvraag.

  8. Sluiting.

Wanneer: donderdag 11 januari 2018
Waar: 't Patronaat Sint Joas Caulitenstraat 6 6112 AL Sint Joost
Hoelaat: inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur