CDA12-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren

Algemene Ledenvergadering

De ALV van 11 januari 2018 stond in het teken van de aankomende verkiezingen.


Voor aanvang vergadering al een goede opkomst.

Er waren 2 belangrijke beslissingen te nemen door de vergadering.

1. Vaststelling van de kandidatenlijst.
Het voorstel van het bestuur werd per acclamatie vastgesteld.
U kunt vanaf heden onze kandidaten op de website bekijken onder de knop Kandidaten.
Tevens machtigde de algemene vergadering de voorzitter om nog mogelijke kandidaten toe te voegen.

Vervolgens werd nog nader ingegaan op de verkiezingsmaterialen en strategie.

2. In te stemmen met partijprogramma.
Het partijprogramma werd door Geert Frische namens de programmacommissie besproken en toegelicht. De algemene vergadering kon na enkele tekstuele aanpassingen instemmen met dit nader uit te werken programma en de machtiging hiervoor te verlenen.


Tijdens de bespreking partijprogramma was Geert Frische aan de bestuurstafel aangeschoven.

CDA08-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren

Algemene Ledenvergadering

Beste CDA-leden,

Agenda ALV 11 januari 2018.
  1. Opening

  2. Eventueel aan de agenda toe te voegen punten.

  3. Presentatie kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen.

  4. Presentatie partijprogramma op hoofdlijnen.

  5. Stand van zaken campagne.

  6. WVTTK.

  7. Rondvraag.

  8. Sluiting.

Wanneer: donderdag 11 januari 2018
Waar: 't Patronaat Sint Joas Caulitenstraat 6 6112 AL Sint Joost
Hoelaat: inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur