Gemeentelijke raadscommissies

De gemeente Echt-Susteren kent 3 commissies, te weten: Omgeving, Maatschappij en Algemene zaken.

Elke raadscommissie heeft tot taak:
verzoek van het seniorenconvent adviseert de commissie de raad over belangrijke, complexe en/of politiek gevoelige raadsvoorstellen.

Klik op een van onderstaande commissies voor de namen van de CDA leden die hierin zitting hebben.
 • Omgeving, deze commissie behandelt de volgende onderwerpen: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, vergunningen, wegen,groen, water- en riolering, onderwijshuisvesting, kernenbeleid, ruimtelijke projecten, grond- en pachtzaken.
 • Maatschappij, deze commissie behandelt de volgende onderwerpen: sociale zaken, maatschappelijke zaken, jeugdzaken, welzijnsaangelegenheden, subsidies, sport- en welzijnsvoorzieningen.
 • Algemene zaken, deze commissie behandelt de volgende onderwerpen: belastingen, stukken van de beleids- en budgetcyclus, regelgeving, handhaving, bedrijfsvoering, dienstverlening, openbare orde en veiligheid en alle aangelegenheden welke niet tot de werkzaamheden van de commissies Omgeving en Maatschappij.
 •  
 • Algemene Zaken Marc Rooijen

  Marc Rooijen

  Kampstraat 37
  6114 KK Dieteren


  Mark Koppen

  Mark Koppen

  Feurthstraat 9
  6114 CS Susteren


   
 • Maatschappij Connie Veelen

  Connie Veelen

  ..
  Echt


  Erik Janssen

  Erik Janssen

  Posterholtlaan 7
  6114 MX Susteren


  Joyce Berkers

  Joyce Berkers

  Wijnstraat 6c
  6101 AK Echt


  Foto nog niet beschikbaar

  Luc Koppen

  ..
  Susteren


   
 • Omgeving Ton Jeurissen

  Ton Jeurissen

  Hommelweg 10
  6114 RT Susteren


  Henk Penders

  Henk Penders

  Kerkstraat 55
  6114 JZ Dieteren


  Robin Peters

  Robin Peters

  ..
  Susteren