CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

Welkomstwoord door voorzitter Marc Rooijen
CDA12-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren

Algemene Ledenvergadering

De ALV van 11 januari 2018 stond in het teken van de aankomende verkiezingen.


Voor aanvang vergadering al een goede opkomst.

Er waren 2 belangrijke beslissingen te nemen door de vergadering.

1. Vaststelling van de kandidatenlijst.
Het voorstel van het bestuur werd per acclamatie vastgesteld.
U kunt vanaf heden onze kandidaten op de website bekijken onder de knop Kandidaten.
Tevens machtigde de algemene vergadering de voorzitter om nog mogelijke kandidaten toe te voegen.

Vervolgens werd nog nader ingegaan op de verkiezingsmaterialen en strategie.

2. In te stemmen met partijprogramma.
Het partijprogramma werd door Geert Frische namens de programmacommissie besproken en toegelicht. De algemene vergadering kon na enkele tekstuele aanpassingen instemmen met dit nader uit te werken programma en de machtiging hiervoor te verlenen.


Tijdens de bespreking partijprogramma was Geert Frische aan de bestuurstafel aangeschoven.


CDA12-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren....
Lees hiernaast verder
CDA08-01-2018
ALV CDA Echt-Susteren....
Lees verder
CDA27-10-2017
Art 33 vragen: Klooster....
Lees verder
CDA25-10-2017
Art 33 vragen: WiFiEU....
Lees verder
CDA21-10-2017
ALV kiest top....
Lees verder
CDA24-08-2017
Energiemarkt....
Lees verder
CDA17-07-2017
Werknemers Westrom....
Lees verder
CDA16-07-2017
Art 33 vragen Baakh...
Lees verder
CDA07-05-2017
Overlijden CDA raads...
Lees verder
CDA11-03-2017
ALV CDA Echt-Sus...
Lees verder
CDA28-02-2017
Uitnodiging ALV...
Lees verder
CDA22-02-2017
Aankomst Blauw Sj...
Lees verder
CDA31-01-2017
Verkiezingsmanifes...
Lees verder
CDA24-05-2016
Algemene ledenverg...
Lees verder
CDA29-04-2016
Koninklijke onderscheiding...
Lees verder