CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

Joost Feijen Marc Rooijen
Afdelingsvoorzitter CDA Echt-Susteren

Welkom op de site van het CDA-Echt-Susteren.

Fijn dat u even langs surft op onze site. Op deze site vindt u informatie over onze afdeling. Niet alleen kunt u lezen hoe onze afdeling is georganiseerd, maar nog veel interessanter is hoe onze mensen het in het veld doen.
Onze fractie is het boegbeeld van de partij. Zij vertegenwoordigen de inwoners in deze gemeente. Als voorzitter ben ik trots op de fractie. Niet alleen gaan zij bij de budgetcyclus voor een financieel stabiel beleid, maar ook zetten zij zich in om binnen de marges die de wet daarvoor geeft, onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken voor alle mensen die er wonen, werken en recreëren. De brieven en inbreng in raad en commissies van de gemeente en columns van onze fractie, vindt u in de nieuwsitems. Daar wil ik u graag naar verwijzen.
Onze wethouders voeren het beleid van de gemeente uit. Zij zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst vooruit kan. Zij ontwikkelen nieuwe initiatieven en daar waar de raad weinig financiële ruimte biedt, proberen zij met de voor handen zijnde middelen een topprestatie neer te zetten. Zij zijn het visitekaartje van de gemeente en als voorzitter ben ik er trots op dat onze partij die mag leveren.
Daarnaast zitten in de verschillende commissies in onze gemeente burgercommissieleden. Zij bereiden zich voor op de commissievergaderingen en zijn expert op ieder hun eigen gebied. Ik heb al enige tijd ervaring in de politiek en ik denk dat maar weinig fracties een dergelijk hoge kwaliteit aan burgercommissieleden kan aanbieden. Als voorzitter ben ik ook daar trots op.
De gegevens van het bestuur staan ook op de site. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de afdeling te besturen. Het bestuur zorgt ook voor budget voor de campagne en voor de organisatie van interne commissies. Zonder al deze vrijwilligers kan het CDA Echt-Susteren niet functioneren.
Tot slot kom ik bij het belangrijkste onderdeel van onze afdelingen en dat zijn de leden. Met ruim 130 leden zijn we een grote afdeling. De leden zijn van harte welkom op de Fractiebegeleidingscommissies, waarbij we ons voorbereiden op de inbreng van onze vertegenwoordigers. Op de site staan de data voor de fractiebegeleidingscommissies. Schrijf ze op in de agenda. Uw inbreng is onmisbaar.
Tot slot vind ik het geweldig dat onze webmaster Henk Penders onze afdeling in staat stelt om via de digitale snelweg te communiceren met de leden en de burgers van Echt-Susteren. Dankzij zijn inzet is deze site actueel!

Veel leesplezier en ik nodig u uit om te reageren. De mailadressen van de raadsleden staan op de site en via de webmaster komt een vraag of een bericht ook op de juiste plaats terecht.

Marc Rooijen, voorzitter