Organisatie

Kandidaten

BESTUUR

Marc Rooijen

Voorzitter

Erik Janssen

Secretaris en Penningmeester

Wethouders

Peter Pustjens

Wethouder en eerste loco burgemeester

De portefeuille van wethouder Pustjens omvat:

 • Gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren e.o. (inclusief Grensmaas)
 • Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Zuid
 • Gemeentelijke gebouwen (incl. gemeenschapshuizen en onderwijshuisvesting, excl. gemeentehuis en sportaccommodaties)
 • Meerjarig investeringsprogramma infrastructuur (MIP)
 • Grond- en pachtzaken/grondbedrijf (excl. ontwikkeling Bocage en bedrijventerreinen)
 • Onderwijs, bibliotheekwerk, museum en monumentenbeleid
 • Volkshuisvesting (incl huisvesting specifieke doelgroepen)
 • Landschapspark Susteren
 • Project onderhoudsbedrijf openbare ruimte
 • Project centrumplan Susteren
 • Ondernemersoverleg centrum Susteren

Geert Frische

Wethouder en tweede loco burgemeester
Vicevoorzitter Provinciale Staten

De portefeuille van wethouder Frische omvat:

 • Gebiedsontwikkeling Sint Joost-Koningsbosch en Mariahoop
 • Gebiedsontwikkeling leisurepark ‘In de Bandert’
 • Financiën en belastingen
 • Participatie
 • WMO
 • Economische zaken (excl. ondernemers centra Echt en Susteren), bedrijventerreinen en OML
 • Inkoop – en aanbestedingsbeleid
 • Sportbeleid (inclusief accommodaties)

Fractie

Julien Penders

Raadslid en fractievoorzitter
Voorzitter Commissie Omgeving
Lid Rekenkamer
Lid Presidium
CDA Echt-Susteren; Mascha Verkoulen-Smeets; Julien Penders

Mascha Verkoulen-Smeets

Raadslid en lijstrekker

Jack Dijcks

Raadslid

Marjo van Helvert-Willeme​

Raadslid Voorzitter Commissie Maatschappij
Voorzitter Werkgeverscommissie

Robin Peters

Raadslid

Remy Jongen

Raadslid
Graatje Weber; CDA Echt-Susteren; Julien Penders

Graatje Weber

Raadslid

Commissieleden

Henk Penders

Commissie Omgeving

Rob Beunen

Commissie Omgeving

Har Meuwissen

Commissie Omgeving

Erik Janssen

Commissie Maatschappij

Harrie Linssen

Commissie Algemene Zaken

Florion Theunissen

Commissie Algemene Zaken