Voor alle kernen!

Stabiel, betrouwbaar

en herkenbaar

CDA Echt-Susteren; Mascha-Verkoulen Smeets; Julien Penders

Actualiteiten

Nieuws uit de gemeente Echt-Susteren

Programma

De kernpunten van ons programma

1.

Inzetten op minimaal 500 nieuwe woningen voor jong en oud

2.

Sportvoorziening en gemeenschapshuis in elke kern

3.

Leefbaarheid en (verkeers)veiligheid

4.

Overlast AZC Pey blijvend terugdringen

5.

Ondersteunen van burgerinitiatieven voor bruisende kernen zoals in Susteren en Echt

6.

Lastendruk onder provinciaal gemiddelde houden

7.

Instandhouding breed subsidiebeleid verenigingen en stichtingen

8.

Erkenning van de landbouw als economische motor van het buitengebied

9.

Duurzaamheidsinitiatieven alleen met draagvlak onder inwoners

10.

Stimuleren vestigingsklimaat ondernemers door sterke winkelcentra en bedrijventerreinen

"OMDAT WE DE MOOISTE GEMEENTE VAN LIMBURG

NOG EEN STUKJE MOOIER WILLEN MAKEN"

"OMDAT WE DE MOOISTE

gemeente van Limburg

NOG EEN STUKJE MOOIER

willen maken"

Mascha Verkoulen-Smeets