ACTUEEL

Presentatie verkiezingsprogramma

Beste inwoners van Echt-Susteren, beste kiezers,

Vol trots presenteer ik u namens het CDA Echt-Susteren, onze kandidaten en de Programmacommissie het Verkiezingsprogramma 2022-2026. Dit programma heeft de toepasselijke titel: “Niet kakelen, maar eieren leggen”. Daarmee verwijzen wij naar de ambities die wij als CDA Echt-Susteren hebben voor de komende raadsperiode. Er is werk aan de winkel!

De afgelopen jaren hebben wij met uw steun veel kunnen realiseren. Dit laatste overigens in goede samenwerking met onze coalitiepartners. Wij hopen ook de komende raadsperiode sturing en richting te mogen geven aanhet gemeentelijk beleid. Ons Verkiezingsprogramma is daarvoor de leidraad en inzet.

Zoals wel bekend staat het CDA Echt-Susteren voor een stabiel, betrouwbaar en herkenbaar gemeentebestuur zeker in de ongekende tijden waarin wij leven. Wij zijn er daarnaast voor alle kernen!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Hebben wij dingen over het hoofd gezien? Mist u een item dat op uw persoonlijke situatie of die van uw (sport)vereniging of stichting van toepassing is? Neem dan direct contact op met onze wethouders, raadsleden of kandidaten. Zij zijn bereikbaar via Facebook, Instagram en via onze website.

Een bijzonder woord van dank tot slot aan de leden van de Programmacommissie: Geert Frische (Voorzitter), Mascha Verkoulen-Smeets, Jack Dijcks en Jack Grummer.

Namens het CDA Echt-Susteren

Marc Rooijen
Voorzitter