ACTUEEL

Demissionair kabinet trekt 45 miljoen uit voor controle coronapas

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Echt-Susteren

Betreft: Schriftelijke vragen ex Art. 33 Reglement van Orde

Onderwerp: Ondersteuning toegangscontrole verenigingen COVID-19

 

Susteren, 29 november 2021

Geacht college,

Het coronavirus houdt ons land al enige tijd in de greep. Samen staan we voor een enorme opgave om het coronavirus zo snel mogelijk de kop in te drukken. Afhankelijk van de situatie besluit het demissionair kabinet daarom regelmatig om strengere en ingrijpendere maatregelen in te voeren. Met de zomer achter de rug, zijn we weer in een nieuwe fase beland in de strijd tegen corona.

Één van de nieuw ingevoerde maatregelen is het coronatoegangsbewijs, welk stapsgewijs op steeds meer plekken verplicht wordt gesteld. Ondernemers, verenigingen en andere instellingen hebben de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs. Dit, terwijl de samenleving langzamerhand ongeduldiger wordt en de naleving van de maatregelen onder immense druk staat.

Het demissionair kabinet heeft daarom 45 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om uitvoeringsproblemen met controles aan te kunnen pakken. Volgens RTL Nieuws is dit geld via de 25 veiligheidsregio’s in ons land verdeeld. Gemeenten mogen zelf bepalen waaraan zij het geld spenderen. Het kan worden ingezet voor de horeca, maar ook voor ander sectoren. ‘In de pot zit ongeveer 2,20 euro per inwoner’, aldus De Limburger.

Naar aanleiding hiervan heb ik enkel vragen aan het college:

 1. Bent u als college op de hoogte van deze regeling?
 2. Heeft de gemeente in kaart gebracht of er binnen onze gemeente in bepaalde sectoren uitvoeringsproblemen worden ondervonden met betrekking tot het controleren van het coronatoegangsbewijs?
  1. Zo ja, in welke sectoren of kernen worden voornamelijk uitvoeringsproblemen geconstateerd en welke acties heeft de gemeente reeds ondernomen om deze uitvoeringsproblemen aan te pakken?
 3. Hoe ziet de financiële afwikkeling van deze regeling er precies uit?
  1. Heeft de gemeente het beschikbare bedrag voor de gemeente Echt-Susteren (gedeeltelijk of volledig) als voorschot ontvangen? Of moet de gemeente achteraf de gemaakte kosten declareren bij de veiligheidsregio?
 4. Heeft de gemeente reeds (gedeeltelijk of volledig) gebruik gemaakt van deze regeling?
  1. Zo ja, hoeveel geld heeft de gemeente reeds van de veiligheidsregio ontvangen?
  2. Zo ja, waaraan is dit geld precies uitgegeven?

 

Andere Limburgse gemeenten zijn proactief aan de slag gegaan om bijvoorbeeld verenigingen te ondersteunen met de controle van het coronatoegangsbewijs. Zo huurt de gemeente Venlo zelf toegangscontroleurs in voor verenigingen die moeite hebben de toegangscontroles te organiseren. De gemeente Horst aan de Maas steunt volgens De Limburger clubs en instellingen met een zogenaamde éénmalige voucher van 500 euro voor de coronacheck aan de poort.

 1. Deelt het college de zorgen dat veel lokale verenigingen en instellingen, die vóór corona al vaak kampten met een vrijwilligerstekort, niet over extra mankracht beschikken om controles bij de toegang uit te voeren?
 2. Deelt het college de mening dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om deze verenigingen te ondersteunen bij de uitvoeringsproblemen van de controles?
 3. Welke acties heeft de gemeente Echt-Susteren reeds proactief ondernomen of is voornemens om te ondernemen om deze verenigingen en instellingen binnen onze gemeente te ondersteunen met de toegangscontrole van het coronatoegangsbewijs?
 4. Is het college bereid om het proactieve initiatief van de gemeente Venlo te onderzoeken en ,wanneer mogelijk, te implementeren? Zo bieden we onze verenigingen daadwerkelijke hulp in plaats van ingewikkelde aanvraagprocedures.

 

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

Remy Jongen

CDA Echt-Susteren