ACTUEEL

Nieuw raadslid Graatje Weber en nieuw kandidaat-raadslid Tiny Lumens

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021 wordt Graatje Weber tijdelijk benoemd tot gemeenteraadslid voor het CDA Echt-Susteren. De raadszetel komt beschikbaar doordat Mascha Verkoulen-Smeets, lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, tijdelijk de raad verlaat vanwege zwangerschapsverlof. Tevens heeft Tiny Lumens zich kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap.

Al zijn hele leven woont Graatje in Pey. Als zoon van Graat Weber, hoofdtrainer van judoclub Hercules, kreeg Graatje judo met de paplepel ingegoten. Er is echter veel meer dat Graatje bezighoudt. Zo zet hij zich actief in voor de belangen van jongeren in de gemeente Echt-Susteren. Met het mede opzetten van actiegroep Echt Bruisend spant Graatje zich bovendien in voor de terugkeer van een bruisend uitgaanscentrum in Echt.

Graatje: “De meeste mensen die mij kennen, zullen mij niet direct zien als politicus. Toen ik echter de kans kreeg om raadslid te worden, heb ik deze met beide handen aangegrepen. Ik ga mij natuurlijk inzetten voor de jeugd in onze gemeente, maar ook hoop ik het belang van Echt Bruisend onder de aandacht te brengen. Dat is hard nodig!’’.

Graatje stelt zich vanzelfsprekend ook weer verkiesbaar bij de komende verkiezingen met als doel opnieuw een raadszetel te bemachtigen.

Tiny Lumens uit Susteren is geen onbekende binnen de gemeente. Al sinds 1971 is Tiny werkzaam voor eerst de gemeente Susteren en later na de herindeling voor de gemeente Echt-Susteren. Tiny heeft daarbij verschillende functies vervuld. Tevens was Tiny lid van de Ondernemingsraad en Voorzitter van de Personeelsvereniging van de MER-gemeenten. Recentelijk is Tiny met pensioen gegaan, maar zij neemt geen afscheid en wil zich thans in een nieuwe rol als raadslid blijven inzetten voor de inwoners van de gemeente waarmee zij zich zo verbonden voelt.

CDA Echt-Susteren; Tiny Lummens; Julien Penders

Afdelingsvoorzitter Marc Rooijen: “Wij zijn verheugd dat wij met Graatje en Tiny twee nieuwe
kandidaat-raadsleden kunnen presenteren uit de kernen Pey en Susteren. Wij staan als partij vóór alle kernen en die visie willen wij ook waarmaken.”

Naast de wethouders Peter Pustjens en Geert Frische nemen ook alle andere zittende raadsleden deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals bekend voert Mascha Verkoulen-
Smeets (Sint-Joost) de lijst aan. Daarnaast zijn verkiesbaar Jack Dijks (Koningsbosch), Marjo van Helvert-Willeme (Nieuwstadt), Julien Penders (fractievoorzitter, Dieteren), Robin Peters (Pey) en Remy Jongen (Susteren). De lijstvolgorde wordt vastgesteld tijdens de volgende algemene ledenraadsvergadering.