ACTUEEL

Raadsvragen over plotseling vertrek huisarts Korthals

Ons “Boesjer-raadslid” Jack Dijcks heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving op 1Limburg over het “plotselinge” vertrek van huisarts Korthals in Koningsbosch. Door het vertrek dreigen 1.300 patiënten vanaf 1 januari 2022 verstoken te blijven van een huisarts. Er heerst grote ongerustheid onder de inwoners van Koningsbosch.

Onderstaand leest u de door Jack Dijcks gestelde raadsvragen. Wij als CDA Echt-Susteren hopen op een spoedige en daadkrachtige reactie van het College van B&W want gezondheidszorg hoort er toch voor alle inwoners van onze gemeente te zijn.

Geacht college,

Namens het CDA Echt-Susteren wil ik u vragen met urgentie naar de navolgende vragen te kijken en deze op de kortst mogelijke termijn te beantwoorden:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht op 1Limburg met de kop: “Huisarts stopt: 1300 patiënten kunnen nergens terecht” met betrekking tot het voorgenomen einde van de praktijk van huisarts Korthals in Koningsbosch? Zo ja, deelt u de mening van het CDA Echt-Susteren dat het volstrekt onacceptabel is dat 1300 patiënten dreigen per 1 januari 2022 zonder huisarts te zitten?

2. Kunt u direct contact leggen met Zorgverzekeraar CZ om na te gaan hoe het kan dat deze zorgverzekeraar kennelijk niet op de hoogte is van het voornemen van huisarts Korthals om zijn praktijk te beëindigen? Kennelijk is CZ compleet verrast door het (plotselinge) voornemen van huisarts Korthals om zijn werkzaamheden neer te leggen.

Zie onderstaand citaat uit het onder 1. weergegeven nieuwsbericht:

‘Verrast’

CZ, de grootste zorgverzekeraar in het gebied, en de huisartsen in de regio laat weten verrast te zijn door de aankondiging van Korthals.

3. Bent u als College van B&W/is de gemeente Echt-Susteren geïnformeerd over het besluit van huisarts Korthals tot het beëindigen van zijn praktijk?

4. Bent u als College van B&W/is de gemeente Echt-Susteren verzocht om mee te denken in oplossingen om te voorkomen dat de 1300 patiënten van huisarts Korthals
per 1 januari 2022 verstoken blijven van huisartszorg?

5. Welke rol kunt U als College vervullen om te zorgen dat de 1300 patiënten niet op korte termijn zonder huisartszorg komen te zitten? Is het een optie dat U contact opneemt met de huisartsencoöperatie Midden-Limburg Oost en met huisartsen in de buurt en in elk geval aandringt op een (tijdelijke) oplossing?

6. Kunt U als College meer zekerheid verkrijgen over het continueren van spoedzorg?

Wilt u daartoe contact opnemen met huisartsen in de gemeente Echt-Susteren of in de Duitse buurgemeente Selfkant?

7. Hoe ziet het College de ontwikkelingen die gepaard gaan met het vertrek van huisarts Korthals met betrekking tot aanpalende zorgverlening zoals:

– Bloedprikken
– Fysio therapie/manuele therapie
– Begeleiding dementie (aan huis)
– Ergotherapie (aan huis)
– Vrouwenspreekuur
– Praktijkondersteuning somatiek
– Praktijkondersteuning verpleging
– Apotheek huisarts

Is Uw College net zoals het CDA Echt-Susteren van mening dat het wegvallen van deze zorgtaken ernstige gevolgen kan hebben? Welke rol ziet het College voor zichzelf weggelegd voor het geheel of gedeeltelijke behoud van deze zorg?

8. Het CDA Echt-Susteren vreest dat met name ouderen die niet meer mobiel zijn, grote moeite zullen hebben met het vervoer naar een nieuwe huisarts buiten Koningsbosch. Welke mogelijkheden ziet Uw College in dit verband of welke suggesties kunnen er gedaan worden voor deze inwoners/patiënten?

Namens het CDA Echt-Susteren en de radeloze patiënten en inwoners van Koningsbosch hoop ik spoedig van u te vernemen!

Jack Dijcks